Herstedvester Fængsel

Herstedvester Fængsel,

Albertslund
06-12-2019

Overlæge eller afdelingslæge til Herstedvester Fængsel

Kontakt

Herstedvester Fængsel

Holsbjergvej 20
2620
Albertslund
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
06-12-2019
Udløber:
30-12-2019
Kviknummer:
LJA-78039438
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Til Herstedvester Fængsel søges en overlæge eller afdelingslæge i psykiatri med bred psykiatrisk erfaring fra almenpsykiatri eller retspsykiatri.

Du vil være tilknyttet gruppen af psykiatere, psykologer, somatiske læger, sygeplejersker, m.fl. Den sundhedsfaglige normering omfatter en ledende overlæge, tre overlæger, ni psykologer, to deltidsspeciallæger i almen medicin samt sygeplejersker og socialrådgivere. Herudover er der bl.a. ansat fængselsbetjente, værkmestre, lærere og administrativt personale.

Overlægens teoretiske og kliniske arbejde vil ofte befinde sig i krydsfeltet mellem almenpsykiatri, retspsykiatri og straffuldbyrdelse. Overlægen har derfor en helt unik mulighed for bredt at stifte bekendtskab med og dygtiggøre sig i retspsykiatriens og den kliniske kriminologis mange facetter.

Du vil bl.a. skulle varetage opgaver inden for:

 • Klinisk behandlingsansvar på et eller flere fængselsafsnit omfattende psykopatologisk og diagnostisk udredning

 • Medikamentel behandling

 • Samtaleterapeutisk (psykoterapeutisk) behandling

 • Kontakt-, relations- og motivationsarbejde.

 • Tværfagligt samarbejde med mange faggrupper.

   

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i psykiatri med højt fagligt niveau, bred klinisk erfaring og professionel tilgang til opgaven

 • Er struktureret og samarbejdsvillig.

 • Udviser imødekommenhed, lydhørhed og empati

 • Har forståelse for den politiske indvirkning på opgaveløsningen

 • Har fokus på opgaven og er kvalitetsbevidst.

 • Er fagligt dygtig og selvstændig i din opgaveløsning, men at du samtidig evner at opbygge relationer, er inddragende og indstillet på vidensdeling.

   

De daglige samarbejdsparter omkring de indsatte er fængselsbetjente, psykiatere, socialrådgivere, læger og psykologer.

Vi tilbyder bl.a.

 • Et alsidigt og udfordrende job.

 • En spændende arbejdsplads.

 • Høj grad af tværfagligt samarbejde.

 • Mulighed for at arbejde med psykoterapeutisk behandling

 • Mulighed for forskning

 • Sundhedsordning for medarbejderne.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen og besættes afhængig af kvalifikationer enten som overlæge eller afdelingslæge.

Som overlæge ansættes du på individuel kontrakt med vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktsansættelse af chefer i staten, medmindre du i forvejen er udnævnt som tjenestemand. Lønmæssigt indplaceres du i løngruppe 1.

Som afdelingslæge ansættes du efter overenskomsten for læger i staten, medmindre du i forvejen er udnævnt som tjenestemand.

Der vil herudover blive optaget forhandling af et personligt tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen. Ved ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Justitsministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer.

Arbejdsstedet er Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund.

Hvem er vi?

Herstedvester Fængsel er et landsdækkende, lukket fængsel med behandlingsfokus. Vi har plads til 166 indsatte og er ca. 210 ansatte, fordelt på mange faggrupper.

De indsatte har typisk begået personfarlig kriminalitet og har lange domme, herunder livstids- og forvaringsdomme. Fængslets opgave er at straffuldbyrde og sikre de indsatte en meningsfuld afsoning samt forberede udslusning og løsladelse.

Fængslets klientel er for hovedpartens vedkommende præget af alvorlige forstyrrelser og forandringer i personlighedsstruktur og adfærd. Der er hyppig comorbiditet i form af misbrug og ADHD. En del af de indsatte har seksuelle afvigelser og fængslet har specialiseret sig i psykiatrisk/sexologisk udredning og behandling af sædelighedsdømte.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Ulla Almegaard på telefon 22 90 54 06 eller institutionschef Hanne Høegh Rasmussen på telefon 72 55 65 05. Efter forudgående aftale vil det også være muligt at aflægge os et besøg.

Ansøgning

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest mandag den 30. december 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 2.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Alle interesserede uanset baggrund opfordres at søge.

Lignende job
Rygcenter Syddanmark
Middelfart, Fyn
Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016