Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus,

Kolding
04-06-2018

Overlæge i endokrinologi med specialfunktion som 'Steno Partner'-Koordinator

Kontakt

Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus

Sygehusvej 24
6000
Kolding
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-06-2018
Udløber:
24-06-2018
Kviknummer:
LJA-62010725
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Medicinsk endokrinologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

 

Vores nye ’Steno Partner’-Koordinator bliver ansat som overlæge, og skal være kvalificeret som så med speciale i endokrinologi. Du kommer til at varetage samarbejdet mellem SDCO og de to endokrinologiske funktioner i Vejle og Kolding.

 

Dine arbejdsopgaver

Stillingen består af både klinisk funktion i et eller begge af de endokrinologiske ambulatorier i på Sygehus Lillebælt og koordinatorfunktion i forhold SDCO. I denne funktion forventer vi at du:

 • Sikrer implementering af og opfølgning på de aftaler om projekter, der indgås mellem Sygehus Lillebælt og SDCO (i samarbejde med sygehus- og afdelingsledelse)

 • Har ansvar for at drive og udvikle diabetessamarbejdet på tværs af afdelinger, specialer og matrikler i sygehusets organisation

 • Har ansvar for at udvikle det tværsektorielle diabetessamarbejde lokalt

 • Du bliver en del af en koordineringsgruppe som desuden består af de to ledende overlæger samt de to specialeansvarlige overlæger fra de to matrikler

 • Du får mulighed for at forske

 

Stillingen er vagtfri.

 

Det forventes, at du skal arbejde ligeligt i henholdsvis Vejle og Kolding. Der vil også være en ligelig fordeling mellem din kliniske funktion og rollen som ’Steno Partner’-Koordinator.

 

Vi forventer, at du 

 • Har evner og interesse – gerne dokumenteret – for samarbejde

 • Har evne til at se de store linjer i forandringsarbejde

 • Har stor interesse for at udvikle diabetesbehandlingen for både indlagte som ambulante patienter

 • Altid sætter patienten først - også i en travl dagligdag    

 • Deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger    

 • Altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere

 

Samspil mellem Vejle og Kolding

I Vejle har den endokrinologiske funktion 9.000 årlige konsultationer. Ambulatoriet varetager diagnostik og behandling af patienter med endokrinologiske lidelser på hovedfunktionsniveau.

I Kolding har funktionen 14.000 årlige ambulante kontakter. Der er et velfungerende samarbejde med den nefrologiske funktion med et fælles diabetes-nefrologisk ambulatorium 3-4 gange om måneden. Derudover varetages behandling af gestationel diabetes. Patienter med diabetiske fodsår varetages i et tæt samarbejde mellem endokrinologer, karkirurger og ortopædkirurger.

I alt har de to afdelinger i Vejle og Kolding otte speciallæger i endokrinologi og cirka 30 specialsygeplejersker, diætister og bioanalytikere ansat. Foruden et tæt samarbejde mellem de endokrinologiske funktioner i Vejle og Kolding, er der et tæt samarbejde med radiologisk, nuklearmedicinsk og biokemisk afdeling.

 

Ansøgningen og samtalen

Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller, og du skal forholde sig til, hvordan du vil bidrage til at optimere samarbejdet mellem de to endokrinologiske funktioner i Vejle og Kolding samt SDCO   http://www.sst.dk/~/media/800F03AA071648DCB18F7D58CA8D66E2.ashx

 

Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere bedes udfyldt og sendt med ansøgningen - skemaet findes her

https://vuu.regionsyddanmark.dk/wm225726

 

Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2018 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist den 24. juni 2018.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og forhandlingsberettiget organisation.

 

Du vil blive ansat i en delestilling på både Medicinsk Afdeling i Vejle og Medicinske Sygdomme i Kolding.

 

Yderligere oplysninger om stillingen 

Specialeansvarlig overlæge Klaus Michael Pedersen (Vejle), tlf. 79 40 63 18

Specialeansvarlig overlæge Susanne Lerche (Kolding), tlf. 76 36 05 53   

Ledende overlæge Ejler Ejlersen (Vejle), tlf. 79 40 63 75

Ledende overlæge Poul Henning Madsen (Kolding), tlf. 76 36 21 62   

 

Om Sygehus Lillebælt

Vejle og Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som desuden består af Rygcentret i Middelfart.

Sygehus Lillebælt er kendt for at være et sygehus, der går forrest, når det handler om at sætte patienten først og ikke mindst for at være en arbejdsplads, hvor er højt til loftet og kort til ledelsen.


Har du læst?
 

nr. 14/2016