Psykiatrisk Afdeling Middelfart,

Middelfart
28-06-2018

Overlæge i Retspsykiatrien, Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Kontakt

Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Østre Hougvej 70
5500
Middelfart
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
28-06-2018
Udløber:
30-07-2018
Kviknummer:
LJA-62814131
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

I forbindelse med udvidelse af den retspsykiatriske funktion i Region Syddanmark søger vi en overlæge pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale.  
 
Psykiatrisk Afdeling i Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Middelfart og Assens Kommune, med et befolkningsunderlag på ca. 76.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark.  
 
Afdelingen har 102 døgnpladser heraf 84 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktsfunktion.  
 
Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger og 6 afdelingslægestillinger.  
 
Afdelingen har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer, med seks retspsykiatriske afsnit, hvert med plads til 14 patienter. Der er fem afsnit med akutmodtagelse og et rehabiliteringsafsnit.  
 
Visitationen til retspsykiatriske døgnpladser i hele Region Syddanmark varetages af de retspsykiatriske overlæger i Middelfart.  
 
Den ambulante del af retspsykiatrien i Region Syddanmark varetages af Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri (RDP), som er tilknyttet Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Behandlingen varetages tværfagligt, har udgangspunkt i Middelfart og foregår i lokalområderne i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, kommunerne, lokalpsykiatrien m.fl.  
 
Herudover varetager Retspsykiatrien i Middelfart mentalundersøgelser i Region Syddanmark samt undersøgelse og behandling af sædelighedskriminelle, sidstnævnte som led i et nationalt netværk med fælles møder og supervision.  
 
Mange faggrupper bidrager til den høje faglige standard i vores retspsykiatri. Flere behandlingstilbud foregår tværfagligt, f.eks. gruppebehandling af sædelighedskriminelle, patient- og pårørendeundervisning m.fl.  
 
Dine opgaver  
• visitation, undersøgelse og behandling af retspsykiatriske patienter  
• udfærdigelse af retspsykiatriske erklæringer  
• vejledning og undervisning  
• medvirke til fortsat udvikling af retspsykiatrien  
• medvirke i ledelsesprocessen af retspsykiatrien og Psykiatrisk Afdeling generelt  
 
Vi vil gerne tilbyde dig at være overlæge på retspsykiatrisk afsnit P3.  
 
Vi vil støtte dig i opgavevaretagelsen ved at sikre mulighed for  
• varierede arbejdsopgaver  
• supervision af mentalerklæringer og behandling af sædelighedskriminelle  
• faglig rådgivning blandt fagfæller  
• godt tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer  
• deltagelse i Afdelingens ledergruppe  
• gode kursusmuligheder, samt interne temadage  
• deltagelse på næstkommende hold af den retspsykiatriske ekspertuddannelse  
 
Vi forventer at du, i fornødent omfang, deltager i opgaveløsningen på hele Psykiatrisk Afdeling, således i afdelingens lægelige administration, undervisning, ferieafvikling m.v.  
 
Kvalifikationer  
Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykiatri.
 
Følgende er en fordel, men ikke en nødvendighed:  
• Retspsykiatrisk erfaring  
• Undervisningserfaring  
 
Vi vil lægge særlig vægt på din lyst og evne til samarbejde og til at indgå i et tværfagligt team.
  
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst. Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentet samtykke fra den der ansættes.
 
Yderligere oplysninger  
Hvis du har brug for yderligere oplysninger kan du kontakte overlægerne Søren Clemensen, tlf. 9944 8172, Pernille Gansmo, tlf. 9944 8174,
Else Knudsen, tlf. 9944 8176, Elsebeth Lind, tlf. 9944 8182, Kim Balsløv, tlf. 9944 8180 eller ledende overlæge Louise Ahrendt, tlf. 9944 8102.  
 
Ansøgningsfrist den 30. juli 2018.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 

Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016