Nefrologisk afdeling,

Esbjerg
02-07-2019

Overlæge med specialeansvar i nefrologi til Medicinsk afdeling

Kontakt

Nefrologisk afdeling

Finsensgade
6700
Esbjerg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
02-07-2019
Udløber:
26-08-2019
Kviknummer:
LJA-74302982
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Nefrologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge med specialeansvar i nefrologi søges til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, pr 1. september 2019 eller efter aftale.

 Såfremt stillingen besættes med intern ansøger, vil der være mulighed for ansættelse af yderligere en nefrologisk speciallæge (overlæge eller afdelingslæge afhængig af kvalifikationer) .

Sydvestjysk Sygehus:

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus, med høj faglighed, for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer, på et højt fagligt niveau, sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: Der bygges ny sengebygning, som tænkes struktureret anderledes, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde, og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer.

Som et nyt og spændende initiativ er det besluttet at det fra og med 2022 vil være muligt at tage kandidatuddannelsen i medicin på sygehuset.

Nefrologien på Sydvestjysk Sygehus:

 Nefrologien indgår som en del af medicinsk afdeling, og består af:

  • Sengeafsnit fælles med endokrinologi, reumatologi og hæmatologi, hvor de nefrologiske læger tager sig af patienter indlagt med nefrologiske og almen intern medicinske sygdomme 
    (i december 2019 planlægges flytning til sengeafdeling i ny sengebygning udelukkende med enestuer)
  • Hæmodialyseafsnit med 30 hæmodialysestationer til varetagelse af akut og kronisk hæmodialyse (ca. 70 patienter), herunder oplæring og kontrol af patienter i limited care og hjemmehæmodialyse
  • Ambulatorium med patienter til udredning og kontrol af akutte og kroniske nyresygdomme og kompliceret hypertension, og oplæring og kontrol af patienter i peritonealdialyse (ca 35 patienter), og kontrol af nyretransplanterede patienter (ca 55 patienter)
  • Afdelingen har ca 500 indlæggelser, ca 5000 ambulante besøg og foretager ca 11000 hæmodialyser pr år.

Afdelingen har regionsfunktioner i nefrologi:

  • Der foretages udredning af patienter med akut nyresvigt af ukendt årsag, akut nefrotisk syndrom, og der foretages nyrebiopsi i samarbejde med røntgenafdelingen
  • Udredning mhp nyretransplantation og efterkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede varetages i formaliseret samarbejde med nyremedicinsk afd. Y, OUH

Dialyseadgangsveje anlægges af Urologisk afd. Sydvestjysk Sygehus (p-dialysekatetre) og Karkirurgisk afd. Sygehus Lillebælt (AV-fistler og perm.kaths)

Nefrologien p.t. er bemandet med 3 overlæger og 2 afdelingslæger (alle speciallæger i intern medicin og nefrologi eller intern medicin:nefrologi) 1 -3 hoveduddannelseslæger i intern medicin:nefrologi (forløb fælles med Nyremedicinsk afd. Y, OUH), og et vekslende antal reservelæger i introduktionsstilling til intern medicin, praksisbloklæger samt basislæger.

 FAM – Fælles akut modtageafdeling:

Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset incl. skader (Ca. 30.000 årligt) Afdelingen med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere.

Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt og nefrologisk overlægeberedskabsvagt.

Vagtforhold:

Overlægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i weekends døgnvagt – p.t. 24 læger i vagtlaget), og i den nefrologiske beredskabsvagt (kun overlægerne deltager i denne funktion)

Overlægestillingen:

Den specialeansvarlige overlæge har med reference til den ledende overlæge ansvaret for driften i nefrologisk afsnit i et tæt samarbejde med de relevante afsnitsledende sygeplejersker

Den specialeansvarlige overlæge skal sikre en fortsat faglig udvikling. En udvikling der baserer sig på høj grad af evidens og tværfaglighed.

Overlægen skal deltage i uddannelsen og videreuddannelsen af personalet, der arbejder inden for nefrologien.

Overlægen skal i samarbejde med afdelingens øvrige lægestab deltage i såvel den akutte som den elektive funktion med reference til den ledende overlæge.

Overlægen vil indgå i det daglige arbejde i nefrologien sammen med de øvrige speciallæger: direkte patientrelateret arbejde (stuegang i sengeafsnit og hæmodialyseafdeling, fast ugentlig ambulatoriedag, sent eftermiddagsambulatorium x 1 pr måned), kvalitetssikring, forskning og udvikling, samt undervisning og uddannelse af yngre kolleger/andre personalegrupper.

Særlige interesse/ansvarsområder aftales mellem speciallægerne indbyrdes afhængig af interesse og kvalifikationer.

De nefrologiske læger varetager også i et vist omfang stuegang på almene intern medicinske patienter indlagt på andre sengeafsnit og i FAM og på det medicinske sengeafsnit på matriklen i Grindsted. Overlægen vil også skulle deltage heri.

Forskning:

Der foregår p.t. kun i beskeden omfang forskning inden for nefrologien, men sygehuset i øvrigt har et aktivt forskningsmiljø og der er derfor mulighed for at fokusere på en øget forskningsindsats også i nefrologien. Den specialeansvarlige overlæge har en vigtig faciliterende rolle heri. Al forskning ved Sydvestjysk Sygehus er samlet under Institut for Regional sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet, i IRS-Center Sydvestjylland, og ledes af centerleder dr.med.,ph.d. Torben Knudsen som samtidig er ledende overlæge på medicinsk afdeling.

Kvalifikationer:

Speciallæge og overlægekvalificeret i nefrologi eller intern medicin: nefrologi og i besiddelse af stor klinisk erfaring og gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Er i henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger:

Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med.,ph.d. Torben Knudsen (medicinsk afdeling) – tlf. 79183145

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus fås på:  www.sydvestjysksygehus.dk

 Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ eller se mere om Esbjerg her.

Ansøgningen:

Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link.

Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 speciallægekompetencer. Se vedhæftede skema.

Ansøgningsfrist: 26.08.19

 

Udvalgte job
Lignende job
Akutafdelingen, Kolding Sygehus
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016