Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder,

Sønderborg
06-06-2018

Overlæge til Afsnit for lindrende behandling og Palliativt Team, Sønderborg

Kontakt

Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder

Sydvang 1
6400
Sønderborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
06-06-2018
Udløber:
25-06-2018
Kviknummer:
LJA-62071597
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Intern medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

 
Vi tilbyder det hele inden for palliation i den specialiserede palliative enhed.
 
Derfor søger vi en overlæge til Afsnit for lindrende behandling (M41) og Palliativt Team per 1. september 2018 eller snarest derefter. Stillingen ønskes besat af en speciallæge med uddannelse i relevant speciale (enten intern medicinske specialer, almen medicin, onkologi, neurologi eller anæstesiologi).  
 
Stillingen kan eventuelt kombineres med forskning (50% klinisk arbejde og en Ph.D. forskerstilling i 50%, dersom ansøgeren er interesseret og egnet). 
 
Afsnit for lindrende behandling (M41) har 14 senge (12 senge til patienter som har en uhelbredeligt cancersygdom og er tilmeldt samordnet pleje (SOP) samt 2 onkologiske senge for alle faser af det onkologiske forløb). Palliativt Team varetager ambulante patientforløb, primært i form af hjemmebesøg. Teamet varetager specialiseret tværfaglig palliativ behandling på ekspertniveau. 
 
Afsnit for lindrende behandling (M41) og Palliativt Team har tilsammen 5 overlægestillinger, deraf en specialeansvarlig overlæge. Palliativt Team har fire sygeplejersker, en lægesekretær, en socialrådgiver, to fysioterapeuter, en præst samt psykolog. Palliativt Team tilbyder behandling i et optageområde, der svarer til de 4 sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev (ca. 235.000 indbyggere). Herudover varetages den lægefaglige betjening i dagtiden i forhold til indlagte på Hospice Sønderjylland i Haderslev. Det forventes, at ansøger har kørekort og bil. 
 
Afsnit for lindrende behandling (M41) og Palliativt Team er en del af afsnittet Lungesygdomme og Kræftsygdomme, som består af sengeafsnit for lindrende behandling, lungemedicinsk sengeafsnit, lungemedicinsk ambulatorium, sygehusets kliniske diætister samt Kræftambulatorium. Lungesygdomme og Kræftsygdomme er tilknyttet Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder og er placeret i Sønderborg. 
 
Der er mulighed for at påvirke den faglige udvikling i palliation, samt i samarbejde med de øvrige overlæger deltage i udviklings- og eventuelt forskningsprojekter. Dersom ansøgeren ønsker det, kan stillingen eventuelt kombineres med en Ph.D. forskerstilling i 50%. Aktuelt foregår der forskning omkring brug af telemedicin indenfor palliation samt et undervisningsprojekt, som sigter på at informere borgere om palliation og omsorg ved livets afslutning.  
 
Der forventes en naturlig interesse for og erfaring i planlægning og deltagelse i undervisning både i afdelingen, tværfagligt og -sektorielt. Erfaring med forskning er ønskeligt, men ikke et krav. 
 
Lungesygdomme og Kræftsygdomme er godkendt som uddannelsessted til fagområdet specialist i palliativ medicin af Dansk Selskab for Palliativ Medicin.  
 
Overlægen indgår ikke i vagtfunktionen i Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder. 
 
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge inden for et af de relevante intern medicinske specialer, onkologi eller anæstesiologi. Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, og at de faglige kompetencer matcher de faglige krav til stillingen, hvorfor ”Skema til bedømmelse af de lægefagligekompetencer” bedes udfyldt og vedlagt ansøgningen.  
 
 
Ud over de faglige kompetencer ønskes en profil, der udstråler engagement, er åben, nytænkende og imødekommende af natur. Ansvarlighed og humor er en selvfølge. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. 
 
 
Ansøgningsfrist er den 25. juni 2018. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26 eller 27. 
 
 
Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte: 
 
 
Der vil også være mulighed for at komme på besøg i afsnit for lindrende behandling M41 og Palliativt Team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du læst?
 

nr. 14/2016