Region Sjælland - Psykiatrien

Region Sjælland - Psykiatrien,

Roskilde
25-02-2021

Overlæge til afsnitsledelsen, Afsnit Ø1, Psykiatrien Øst

Kontakt

Region Sjælland - Psykiatrien

Praktisk information
Oprettet:
25-02-2021
Udløber:
21-03-2021
Kviknummer:
LJA-81759453
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være overlæge med afsnitsledelse hos os?

Vores overlæge i afsnitsledelsen har efter mange års ansættelse valgt at gå på pension. Derfor søger vi en ny overlæge til afsnitsledelsen. Stillingen er på 37 timer om ugen med tilknyttet vagtfunktion.

Afsnit Ø1 er et forskningsaktivt psykiatrisk, integreret sengeafsnit, som er en del af et bredt fagligt miljø på et Universitetssygehus.

Her prioriterer vi arbejdsmiljø, sikkerhed og tryghed i hverdagen. Vi arbejder tværfagligt ud fra den enkelte medarbejders kompetencer og ressourcer, og vi glæder os til at se, hvordan du kan bidrage til det samarbejde.
Uddannelsesforpligtelsen er høj og samtidigt udviklende.

Bredt patientbillede

Sengeafsnit Ø1 modtager og behandler patienter i alderen 18-75 år. Vi har plads til i alt 28 patienter fordelt på to etager i et integreret afsnit og behandler blandt andet patienter med psykiatriske lidelser som skizofreni og andre psykoser, svære depressioner og bipolare sygdomme samt svære personlighedsforstyrrelser.

Indlæggelsesforløbene strækker sig over ca. 3 uger og afløses ofte af ambulante forløb forud for overgang til Distriktspsykiatrien.

Den lægelige bemanding består af 1 overlæge, 1 1. reservelæge og 1-2 reservelæger pr. etage samt en specialpsykolog.

Afsnitsledelsen består af 1 overlæge og 1 afdelingssygeplejerske.

Lidt om din kommende arbejdsplads

Afsnit Ø1 i Roskilde er en del af Psykiatrien Øst, Region Sjælland.

Psykiatrien Øst har i alt 82 senge, heraf har Psykiatrisk Akut Modtagelse 8 åbne senge og en skærmet enhed med 4 senge i Roskilde.

Der findes Distriktspsykiatri i Køge og Roskilde, Distriktspsykiatri for Ældre, 2 psykiatriske klinikker, der behandler ikke-psykotiske tilstande, hertil kommer Klinik for Selvmordsforebyggelse og Shared Care.Vi har Regionsfunktioner for bl.a. angst, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser.

Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS) samt Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Der er tre lægelige vagtlag, og stillingen er tilknyttet overlæge-bagvagten, hvor du som overlæge vil indgå i et 13-skiftet rul med rådighed fra bolig til sparring for de yngre læger. Udover bagvagtsfunktionen og akutte tilsyn på Køge Sygehus indeholder ordningen også delvagt i tidsrummet kl. 9.00-15.00 i weekender og på helligdage ved geografien i Roskilde.

Der er gode og hurtige trafikale forbindelser til Roskilde fra f.eks. København.

Sammenhæng og perspektiv for patienten

Du skal være med til at skabe sammenhæng i patientforløb og være en aktiv medspiller i indsatsen for nedbringelse af tvang i psykiatrien samt arbejde med Safewards og Second opinion.
Du skal kunne bidrage til udredning, psykiatrisk testning og medicinsk behandling, og for vores yngre læger deltage i klinisk struktureret observation.

Patienterne møder et miljø, hvor håb og muligheder er i fokus. Aktiviteter og psykoedukation er en del af behandlingsplanen. Dine handlinger sker på basis af patienternes individuelle behov og ud fra koordinerede og fagligt funderede hensyn - ikke ud fra firkantede regler.

Vi arbejder med udviklingen af en Recoveryorienteret psykiatri med brugerinddragelse på alle niveauer og sammenhæng i alle patientforløb. Det er en psykiatri, hvor patienterne gerne vil modtage behandling og medarbejderne gerne vil arbejde.

Vi er sammen om aktiviteter. Det daglige morgenmøde er vores omdrejningspunkt. Her planlægger vi dagens aktiviteter sammen med hinanden og sammen med patienterne, vi drøfter fælles anliggender og giver informationer. Patientaktiviteterne kan bestå af motion, kreative aktiviteter, psykoedukation eller social miljøterapi. Det kan også foregå udendørs.

Vi kan tilbyde dig

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglig udvikling højt
 • Et godt kollegialt og lægefagligt samarbejde
 • Supervision
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning
 • Årlig personaletræning for eget afsnit
 • At dialog, formidling af informationer, processer og beslutninger vægtes højt
 • Vi sætter pris på Den gode tone og Den gode ånd

Hvad ønsker vi af dig

 • At du er en engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • At du har lyst til og erfaring med behandling af psykotiske lidelser
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens 7 kvalifikationskrav svarende til de 7 lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt overlæge i afsnitsledelsen på Afsnit Ø1 - Pernille Højsgaard på tlf. 20 97 71 76 eller Ledende overlæge Michael Bech-Hansen på tlf. 23 44 66 21.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansættelse 01.06.2021 eller efter aftale.

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamensår og resultat, tidligere ansættelse og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives. Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse.

Besøg os

Du er meget velkommen til at komme på et uforpligtende besøg eller du kan ringe og høre nærmere.
Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

 
 
Kontaktperson(er):
Navn: Michael Lau Bech-Hansen
Stilling: Ledende overlæge
Email: mlb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537540

Navn: Pernille Højsgaard
Stilling: Overlæge med ledelsesansvar
Email: pehoe@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537559
 
 
 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas størsteog mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.


Har du læst?
 

nr. 14/2016