Forsvaret, Flyvestation Aalborg

Forsvaret, Flyvestation Aalborg,

Aalborg
18-02-2020

Overlæge til Forsvarets luftevakueringsenhed

Kontakt

Forsvaret, Flyvestation Aalborg

Thisted Landevej 53
9430
Vadum
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
18-02-2020
Udløber:
18-03-2020
Kviknummer:
LJA-79384075
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at transportere traumepatienter over Europa og interkontinentalt i fly? Så kan du være den overlæge vi har brug for til Forsvarets luftevakueringsenhed og mobile intensivafdeling.

 

En væsentlig forudsætning for, at vores soldater kan udføre deres risikable hverv er, at de har tillid til, at der er en solid behandlingskæde bag dem, hvis de kommer til skade under udførelse af deres arbejde. En væsentlig del af denne kæde er den behandling og evakuering, der foregår fra skadested via den første behandlingsinstallation, videre i behandlingssystemet afsluttende med luftevakuering fra missionsområdet og hjem til endelig behandling i Danmark.

 

Luftevakuering kan iværksættes hver dag året rundt med op til to døgns planlægningstid og tilkald af enhedens dygtige reserve, som tæller læger, sygeplejersker og ambulancebehandlere og paramedicinere.

 

Om Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personale, som tager hånd om vores udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

 

Forsvarets Sanitetskommando støtter Flyvevåbnet med sundhedsfagligt personel til Flyvevåbnets luftevakuering, til SAR-helikopterne og til de infirmerier på flyvestationer, hvor der udføres flyvemedicinske undersøgelser. Forsvarets Sanitetskommando støtter tillige med sundhedsfagligt personale ved udsendelse til internationale missioner.

 

Det sundhedsfaglige personales primære opgave er at tilvejebringe rammerne for den bedst mulige behandling af syge, tilskadekomne eller sårede soldater under national og international tjeneste. Vores opgave er at omsætte evidensbaseret medicin og best medical practice til en militær ramme.

 

Om ICATT Forsvarets luftevakueringsenhed

Forsvarets enhed til luftevakuering er placeret på Flyvestation Aalborg. Enheden hedder ICATT, som står for Intensive Care Air Transportation Team.

 

ICATT hører under Operationsstøtteeskadrillen ved Air Transport Wing (ATW), der ligger på Aalborg Flyvestation. Enheden planlægger og udfører patientevakuering med egne og andre fly. Vores egne kapaciteter er Forsvarets Herkules C-130J og CL604 transportfly.

 

ICATT opstiller også en Casualty Staging Unit, som er et lille, mobilt senge- og intensivafsnit, hvor den behandlede patient holdes klar til luftevakuering, og hvor strategisk luftevakuering af patienter koordineres.

 

ICATT støtter også Forsvaret med andre opgaver, fx sundhedsfaglig rådgivning til ATW, sundhedsfaglig støtte til øvelser, arrangementer og udsendelser, undervisning, flyvemedicin m.m. 

 

 

Om stillingen

De primære opgaver er planlægning og udførelse af luftevakuering, opstilling af mobilt intensive modul, uddannelse og træning af den sundhedsfaglige reserve. Baromedicin og flyvemedicin er ligesom militær efteruddannelse en integreret del af stillingen.

Stillingen rummer et bredt spektrum af udfordringer, hvor du kommer til at deltage i øvelser herhjemme og i udlandet, deltage i flyvning og, hvor du får et tæt samarbejde med Forsvarets andre engagerede medarbejdere. Arbejdet bliver aldrig rutinepræget.

 

Du får et dagligt samarbejde med enhedens ledende overlæge, og kan være den person, som udfører og planlægger hjemtagelse af patienter på et højt fagligt niveau og bliver den afgørende faktor for den såredes overlevelse, restitution og førlighed.

 

Du kommer også til at undervise vores sundhedsfaglige reserve, foretage behandling af intensive og ikke-intensive patienter under luftevakuering, planlægge og deltage i internationale operationer og øvelser, flyvemedicinske konsultationer og vurderinger samt fortsat udvikling af enhedens anvendelse og kapacitet til samarbejde med andre militære enheder og beredskabsenheder.

 

En vigtig opgave for dig vil være opretholdelse af den faglige standard i ICATT, herunder vurdering af nyanskaffelser ift. materiel/udstyr (fx respirator og ultralyd), medbragt materiel/udstyr på luftevakueringer, medicinbeholdning, uddannelse m.v.

 

Desuden kan dine opgaver være at:

Varetage opgaver som ledende læge (Senior Medical Officer) ved internationale udsendelser fx i FN- eller NATO-sammenhæng.

Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sanitetskommandos bestemmelser.

 

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

 

Om dig

Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i anæstesiologi, og at du vil bidrage aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved Forsvarets Sanitetskommando.

 

Da du bliver en central medarbejder i en lille, men fagligt stærk enhed, er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret og god til at samarbejde på tværs af faggrænser, kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt; både skriftligt og mundtligt.

 

Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

 

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Sanitetskommando med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Flyvestation Aalborg.

 

Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

 

Der er mulighed for at aftale ansættelse på deltid.

 

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

 

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

 

Kasper Winther, ledende overlæge ICATT

2481 1221 / FSK-O-ATW03@mil.dk

 

Anders Juul, kommandolæge Flyvevåbnet

5088 9349 / FSK-O-KLGFS@mil.dk

 

Henrik Staunstrup, chef for Forsvarets Sanitetskommandos Operative Stabselement

2510 0699 / FSK-O-CHOSE@mil.dk

 

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

 

Ansøgningsfristen er den 18. marts 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 13. Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbreds- og tandlægevurdering og psykologtest-/interview.

 

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2020, eller snarest derefter.

 

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

 

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

 

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Lignende job
Oslo Universitetssykehus HF
Vestre Viken
Har du læst?
 

nr. 14/2016