Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando,

Aalborg
25-09-2020

Overlæge til Forsvarets Sanitetskommando

Kontakt

Forsvarets Sanitetskommando

Praktisk information
Oprettet:
25-09-2020
Udløber:
18-10-2020
Kviknummer:
LJA-81178046
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kunne du tænke dig en udfordrende hverdag som overlæge ved Forsvarets

Sanitetskommando - primært med fokus på sundhedsfaglig rådgivning og uddannelse af Forsvarets sanitetsenheder på Aalborg Kaserner, med tilknytning til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser - så har du muligheden her.

 

Om os

Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.

 

Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

 

Om stillingen

Dine hovedopgaver er sundhedsfaglig rådgivning og uddannelse ved Sanitetskompagniet, hvor du deltager aktivt i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af det sundhedsfaglige arbejde.

 

Sanitetskompagniet yder bl.a. feltmæssig traumekirurgisk behandling efter den bedste medicinske standard.

 

Du arbejder med direktiver, faglige instrukser og procedurer for Sanitetskompagniet. Du er med til at planlægge og gennemføre uddannelse og øvelser. De daglige opgaver løses i et tæt samarbejde med de øvrige sundheds- og sanitetsfaglige medarbejdere, herunder stabslægen og den militære chef. Vi skal i gang med at opbygge organisationen, hvilket giver dig gode muligheder for at påvirke opgaveløsningen. Du bidrager til at udvikle sanitetstjenesten med afsæt i nationalt og internationalt samarbejde med at opsamle viden og erfaringer fra bl.a. NATO-indsættelser.

 

På lige fod med øvrige medarbejdere deltager du ved 1. Logistikbataljon i en række fælles opgaver inden for det sundhedsfaglige område. Du bidrager til udvikling af den sanitets- og sundhedsfaglige landmilitære doktrin, dvs. måden at levere sundhedsydelser under feltforhold. Du er med til at udvikle den øvrige doktrin i den udstrækning, det har betydning for hærens sanitets- og sundhedsfaglige indsats.

 

Desuden er dine opgaver, at:

  • Varetage opgaver som ledende læge ved Forsvarets udsendte styrker og tjeneste som ledende læge ved FN- og NATO-enheder mv.

  • Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sanitetskommandos direktiv.

  • Deltage ad hoc i nationale og internationale operative aktiviteter.

 

I starten af din ansættelse kommer du til at gøre tjeneste ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser, der ligger på Sylbækvej i Aarhus.

 

Her indgår du i ledelsesteamet ved centeret og medvirker til udvikling af uddannelserne, særligt med snitflader til Sanitetskompagniet/1. Logistikbataljon. Der er tale om en midlertidig tjeneste ved centeret, der gradvist ændres til fuld tjeneste på Aalborg Kaserner, med de ovenfor anførte opgaver. Vi forventer, at den midlertidige tjeneste i Aarhus vil vare minimum et år.

 

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling, herunder lægegerning og træning med Hærens traumekirurgiske enhed. Dertil kommer indsigt og mulighed for påvirkning af de uddannelser, der knytter sig til det sundheds- og sanitetsfaglige område - ikke kun i Hæren, men i hele Forsvaret. Den midlertidige tjeneste i Aarhus giver dig et godt afsæt for de primære opgaver i stillingen.

 

Om dig

Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i et for Sanitetskompagniet relevant speciale, og at du bidrager aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved Forsvarets Sanitetskommando.

 

Du bliver en central medarbejder i omstrukturering af vores sanitetsfaglige uddannelser, hvorfor det er vigtigt for os, at du er fagligt engageret og god til at samarbejde på tværs af faggrænser. Du kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt.

 

Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

 

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er indledningsvist og midlertidigt på Sylbækvej i Aarhus, men senere fast på Aalborg Kaserner.

 

Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 - 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning med et pensionsbidrag på 17,1% af den aftalte løn.

 

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, sker ansættelsen som hovedregel på en individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

 

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

 

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommando, generallæge Sten Hulgaard, FSK-CH@mil.dk, 7281 8001 eller kommandolæge Hæren og Hjemmeværnet, Anne Marie Fenger, FSK-O-KLGHH@mil.dk, 7281 8331.

 

Hvis du vil vide mere om den midlertidige tjeneste ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser overlæge Torben Fjellerad Jørgensen på telefon 7281 8314 eller FSK-CS-NKCSS@mil.dk

 

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

 

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 44. Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at afsætte en dag til et afprøvningsforløb, som består af en fysisk basistest, psykologtest-/interview og en helbredsvurdering, som finder sted i Jonstrup ved Ballerup.

 

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

 

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

 

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

 

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

 

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende job
Sykehuset Innlandet HF
Lillehammer
Region Hovedstaden
Ballerup¤København¤Rødovre, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016