Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando,

Midtjylland
29-10-2020

Overlæge til Infirmeri Midtjylland ved Forsvarets Sanitetskommando

Kontakt

Forsvarets Sanitetskommando

Flyvestation Karup
Karup J
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
29-10-2020
Udløber:
29-11-2020
Kviknummer:
LJA-81324230
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Anæstesiologi,
Kirurgi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kan du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i en militær stilling som overlæge ved et af Forsvarets fem infirmerier. En fuldtidsstilling som klinisk overlæge ved Infirmeri Midtjylland på Flyvestation Karup er ledig og ønskes besat, når det er muligt.

 

Om os

Stillingen er nyoprettet, og funktionen er ny. Stillingen tager udgangspunkt i Forsvarets ønske om at styrke udvælgelse af udsendte styrker med særlig opmærksomhed på psykisk parathed. En vigtig opgave bliver i tæt koordination med kolleger på infirmeriet og i staben - at styrke den overordnede indsats indenfor dette område. Der er mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring med kolleger i hele landet. Staben i Forsvarets Sanitetskommando støtter i forhold til udvikling og uddannelse af overlægefunktionen og med administrative og logistiske opgaver i hverdagen.

 

Sammen med infirmeriets øvrige lægegruppe deltager du i det almindelige kliniske arbejde og de øvrige militær-medicinske opgaver, hvor du eksempelvis kommer til at gennemføre regelmæssige flyvemedicinske undersøgelser.

 

Infirmeriet er placeret på Flyvestation Karup, og er sammen med de 4 øvrige infirmerier den kliniske del af Forsvarets Sanitetskommando.

 

Infirmeriet leverer læge- og tandlægeydelser samt andre sundhedsydelser til værnepligtige og Forsvarets faste personel i tæt dialog med de militære myndigheder. Infirmeriet understøtter Forsvarets operative enheder ved løbende sundhedsvurderinger af Forsvarets medarbejdere i forhold til de opgaver, de løser. Infirmeriets øvrige medarbejdere omfatter tandlæge, tandplejer, klinikassistent, sygeplejerske samt personale med en militær sanitetsuddannelse. Der samarbejdes desuden med Forsvarets ansatte fysioterapeuter og træningsvejledere for at understøtte Forsvarets koncept for Militær Fysisk Træning.

 

Om stillingen

Vi tilbyder et spændende job i dynamiske omgivelser og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Efter- og videreuddannelse er en integreret del af Forsvarets kultur og kan omfatte såvel civil som militær kompetenceudvikling. Kurserne kan både være nationale og internationale.

 

Eksempelvis gennemføres regelmæssigt flyvemedicinske uddannelser, uddannelser i militærmedicinske fag ved en af NATOs skoler og ledelseskurser i rammen af Forsvarsakademiet.

 

Flyve- og navalmedicinske kurser kvalificerer til at kunne indgå som læge i SAR-beredskabet (Search And Rescue) eller videreuddannelse i navalmedicin mhp. at kunne indgå i dykkervagten.

 

Jobrotation er et vigtigt redskab i kompetenceudvikling, og du vil senere kunne søge stillinger med et andet jobindhold eller, hvis du vurderes egnet, søge en karriere med et større ledelsesmæssigt indhold. Der vil i så fald være mulighed for at gennemføre strategiske studier ved Forsvarsakademiet.

 

Du kommer til at arbejde i et militært miljø med opgaver så som at gennemføre regelmæssige helbredsvurderinger af alle medarbejdere, udføre undersøgelser med særlig fokus på psykisk parathed, udføre flymedicinske undersøgelser i samarbejde med Flymedicinsk Center, fungere som praktiserende læge for de værnepligtige og i mindre omfang varetage behandlingen af mindre skader. En del af din kontakt med infirmeriets kunder er rådgivning i form af direkte dialog med enkeltpersoner og i form af undervisning af Forsvarets medarbejdere. 

 

Der er en forventning om, at du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af de øvrige medarbejdere ved infirmeriet. Du kan ligeledes få ansvar for dele af infirmeriets administrative og ledelsesmæssige opgaver. Endelig er der mulighed for at repræsentere Forsvaret i nationale og internationale arbejdsgrupper.

 

En vigtig del af stillingsindholdet er, at varetage funktionen som operativ overlæge ved Forsvarets udsendte enheder fra de tre værn; Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Denne del af tjenesten planlægges som omgangstjeneste mellem overlæger i hele Forsvaret. Planlægningsgrundlaget er løbende deltagelse i Forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt 3 måneders udsendelse hvert andet år.

 

Om dig

Du har speciallægeautorisation i et relevant speciale (f.eks. kirurgi, almen medicin, akut medicin, anæstesiologi) og flere års klinisk erfaring. Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men det er ikke et krav, idet uddannelsen kan gennemføres efter ansættelse.

 

Du er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, har mod på at prøve nye udfordringer og kan samarbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Flyvestation Karup. 

 

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 - 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning med et pensionsbidrag på 17,1% af den aftalte løn. 

 

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. 

 

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets Basiskrav.

 

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

 

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

 

Kontakt og ansøgning

Din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og oplysning om tidligere og nuværende beskæftigelse stiles til Forsvarsministeriets Personalestyrelse og sendes via linket.

 

Hvis du er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

 

Ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en bedømmelse efter Tjenestemandslovens 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2 1977 om forfremmelsesnævn i staten.

 

Ansøgningsfristen er den 29. november 2020. Vi forventer at holde samtaler i uge 50.

 

Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbreds- og tandlægevurdering og psykologtest-/interview.

 

Stillingen er ledig og ønskes besat, når det er muligt.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Midtjylland overlæge Flemming Randsbæk på telefon: 7281 8136 eller mail: fsk-i-chinfmj@mil.dk.

 

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon: 7281 9182.

 

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

 

Om Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Har du læst?
 

nr. 14/2016