Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Viborg
02-03-2021

Overlæge til Infirmeri Midtjylland ved Forsvarets Sanitetskommando

Kontakt

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Flyvestation Karup
7470
Viborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
02-03-2021
Udløber:
12-04-2021
Kviknummer:
LJA-81777115
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kunne du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i en militær stilling som overlæge ved et af Forsvarets fem infirmerier? En fuldtidsstilling som overlæge ved Infirmeri Midtjylland er ledig og ønskes besat pr. 1. juni 2021.

Om os
Infirmeri Midtjylland er placeret på Flyvestation Karup og er, sammen med de 4 øvrige infirmerier, den kliniske del af Forsvarets Sanitetskommando. Der er derfor mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring med kolleger i hele landet. Staben i Forsvarets Sanitetskommando støtter i forhold til de administrative og logistiske opgaver i hverdagen.

Infirmeriet leverer læge- og tandlægeydelser samt andre sundhedsydelser til værnepligtige og Forsvarets faste personel i tæt dialog med de militære myndigheder. Infirmeriet understøtter Forsvarets operative enheder ved løbende sundhedsvurderinger af Forsvarets medarbejdere i forhold til de opgaver, de løser. Infirmeriets øvrige medarbejdere har forskellige sundhedsfaglige uddannelser som tandlæge, tandplejer, klinikassistent, sygeplejerske samt personale med en militær sanitetsfaglig uddannelse. Der samarbejdes desuden med fysioterapeuter og træningsvejledere for at understøtte Forsvarets koncept for Militær Fysisk Træning.

Om stillingen
Vi tilbyder et spændende job i dynamiske omgivelser og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Efter- og videreuddannelse er en integreret del af Forsvarets kultur og kan omfatte såvel civil som militær kompetenceudvikling. Kurserne kan både være nationale og internationale.

Eksempelvis gennemføres regelmæssigt flyvemedicinske uddannelser, uddannelser i militærmedicinske fag ved en af NATOs skoler og ledelseskurser i rammen af Forsvarsakademiet.

Jobrotation er et vigtigt redskab i kompetenceudvikling, og du vil senere kunne søge stillinger med et andet jobindhold eller, hvis du vurderes egnet, søge en karriere med et større ledelsesmæssigt indhold. Der vil i så fald være mulighed for at gennemføre strategiske studier ved Forsvarsakademiet.

Du kommer til at arbejde i et militært miljø med opgaver så som at gennemføre regelmæssige helbredsvurderinger, udføre dykkermedicinske undersøgelser i samarbejde med dykkerlægerne, evt. efter uddannelse også flymedicinske undersøgelser i samarbejde med flyvelægerne. Du fungerer som praktiserende læge for de værnepligtige, og skal i mindre omfang varetage behandlingen af mindre skader. En del af din kontakt med infirmeriets kunder er rådgivning i form af direkte dialog med enkeltpersoner og i form af undervisning af Forsvarets medarbejdere.

Der er en forventning om, at du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af de øvrige medarbejdere ved infirmeriet. Du kan ligeledes få ansvar for dele af infirmeriets administrative og ledelsesmæssige opgaver. Endelig er der mulighed for at repræsentere Forsvaret i nationale og internationale arbejdsgrupper.

En vigtig del af stillingsindholdet er, at varetage funktionen som operativ overlæge ved Forsvarets udsendte enheder fra de tre værn. Denne del af tjenesten planlægges som omgangstjeneste mellem overlæger i hele Forsvaret. Planlægningsgrundlaget er løbende deltagelse i Forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt 3 måneders udsendelse hvert andet år.

Du kommer også til at indgå i Forsvarets SAR-beredskab. Forsvarets SAR-beredskab varetages med tre helikoptere fra Flyvevåbnet, der 24/7 kan indsættes fra flyvestationerne i Skrydstrup og Aalborg og Roskilde Lufthavn. Beredskabet varetages primært af læger fra Forsvarets Sanitetskommandos reserve, hvorfor denne del vil fylde mindre i din hverdag forventeligt ikke mere end én til to vagter om måneden.

Om dig
Du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret relevant speciale. Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men det er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

Du er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, har mod på at prøve nye udfordringer og kan samarbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Flyvestation Karup.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 - 750.000 kr. årligt. Hertil kommer et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1% af den aftalte løn.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Hvis der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Du er velkommen til at vedhæfte relevante bilag, men dette er ikke et krav. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en bedømmelse efter Tjenestemandslovens 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2 1977 om forfremmelsesnævn i staten.

Ansøgningsfristen er den 12. april 2021. Vi planlægger at holde samtaler i uge 16.

Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbredsvurdering og psykologtest-/interview, som finder sted i Jonstrup. Du skal forvente at afsætte hele dagen til dette formål.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Midtjylland overlæge Vibeke Skjold Kruse på telefon 7281 8130 eller mobiltelefon 9133 5765.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Har du læst?
 

nr. 14/2016