Forsvaret

Forsvaret,

Slagelse
11-01-2019

Overlæge til Infirmeri Sjælland ved Forsvarets Sanitetskommando

Kontakt

Forsvaret

Infirmeri Sjælland, Gardehusarkasernen i Slagelse
4200
Slagelse
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
11-01-2019
Udløber:
18-02-2019
Kviknummer:
LJA-69555625
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

 

Kunne du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i en militær stilling som overlæge ved et af Forsvarets fem infirmerier. En fuldtidsstilling som overlæge ved Infirmeri Sjælland, på Gardehusarkasernen i Slagelse er ledig og ønskes besat snarest muligt.

 

Om os
Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Vi udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udarbejder sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav.

Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personale, som tager hånd om vore udsendte i nationale samt internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommandos soldatens helbred.

 

Infirmeri Sjælland er placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse og er sammen med de 4 øvrige infirmerier den kliniske del af Forsvarets Sanitetskommando. Ud over infirmeri ved Gardehusarkasernen består Infirmeri Sjælland af lægestue på Vordingborg Kaserne samt på Almegårds Kaserne i Rønne. De to kaserner bemandes af henholdsvis sygeplejerske og morgenlæge. Desuden støttes Flådestation Korsør. Derfor kan tjeneste de nævnte steder forekomme. Der er mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring med kolleger i hele landet. Staben i Forsvarets Sanitetskommando støtter i forhold til de administrative og logistiske opgaver i hverdagen.

Infirmeriet leverer læge- og tandlægeydelser samt andre sundhedsydelser til værnepligtige og Forsvarets faste personale i tæt dialog med de militære myndigheder. Infirmeriet understøtter Forsvarets operative enheder ved løbende sundhedsvurderinger af Forsvarets medarbejdere i forhold til de opgaver, de løser. Infirmeriets øvrige medarbejdere har forskellige sundhedsfaglige uddannelser som tandlæge, tandplejer, klinikassistent, sygeplejerske samt personale med en militær sundhedsfaglig uddannelse. Der samarbejdes desuden med Forsvarets ansatte fysioterapeuter og træningsvejledere for at understøtte Forsvarets koncept for Militær Fysisk Træning.

 

Om stillingen
Vi tilbyder et spændende job i dynamiske omgivelser og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Efter- og videreuddannelse er en integreret del af Forsvarets kultur og kan omfatte såvel civil som militær kompetenceudvikling. Kurserne kan både være nationale og internationale. 

Eksempelvis gennemføres regelmæssigt flyvemedicinske uddannelser, uddannelser i militærmedicinske fag ved en af NATOs skoler og ledelseskurser i rammen af Forsvarsakademiet. 

Flyve- og navalmedicinske kurser kvalificerer til at kunne flyve SAR (Search And Rescue) helikopter eller videreuddannelse i navalmedicin med henblik på at kunne indgå i dykkervagten.
Jobrotation er et vigtigt redskab i kompetenceudvikling, og du vil senere kunne søge stillinger med et andet jobindhold eller, hvis du vurderes egnet, søge en karriere med et større ledelsesmæssigt indhold. Der vil i så fald være mulighed for at gennemføre strategiske studier ved Forsvarsakademiet.

Du kommer til at arbejde i et militært miljø med opgaver så som at gennemføre regelmæssige helbredsvurderinger af alle medarbejdere, udføre dykkermedicinske undersøgelser i samarbejde med dykkerlægerne, fungere som praktiserende læge for de værnepligtige og i mindre omfang varetage behandlingen af mindre skader. En del af din kontakt med infirmeriets kunder vil være rådgivning i form af direkte dialog med enkeltpersoner og i form af undervisning af Forsvarets medarbejdere. 

 

Der er en forventning om, at du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af de øvrige medarbejdere ved infirmeriet. Du kan ligeledes få ansvar for dele af infirmeriets administrative og ledelsesmæssige opgaver. Endelig er der mulighed for at repræsentere Forsvaret i nationale og internationale arbejdsgrupper.

 

En vigtig del af stillingsindholdet er varetagelse af funktionen som operativ overlæge ved Forsvarets udsendte enheder fra de tre værn; Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Denne del af tjenesten planlægges som omgangstjeneste mellem overlæger i hele Forsvaret. Planlægningsgrundlaget er løbende deltagelse i Forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt 3 måneders udsendelse hvert andet år.

 

Om dig
Du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret relevant speciale. Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men det er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

 

Du er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, har mod på at prøve nye udfordringer og kan samarbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. 

 

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.  

 

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets Basiskrav.

 

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

 

Kontakt og ansøgning

Din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og oplysning om tidligere og nuværende beskæftigelse stiles til Forsvarsministeriets Personalestyrelse og sendes via linket på jobiforsvaret.dk. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

 

Ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en bedømmelse efter Tjenestemandslovens 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2 1977 om forfremmelsesnævn i staten.

 

Ansøgningsfristen er den 18. februar 2019.  Samtaler planlægges afholdt den 21. februar 2019. Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på, at Forsvarets fysiske basistest, helbredsvurdering og psykologtest-/interview finder sted i Jonstrup. Du skal forvente at afsætte hele dagen til dette formål.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Sjælland, overlæge Helmer Hansen på telefon: 7281 8170 eller mobil: 4055 8315.

 

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon: 7281 9182.

 

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

 

 

 

 

 


Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016