Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Slagelse
12-03-2021

Overlæge til Infirmeri Sjælland ved Forsvarets Sanitetskommando

Kontakt

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Praktisk information
Oprettet:
12-03-2021
Udløber:
12-04-2021
Kviknummer:
LJA-81825176
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Anæstesiologi,
Kirurgi,
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kan du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i en militær stilling som overlæge ved et af Forsvarets fem infirmerier. En fuldtidsstilling som klinisk overlæge ved Infirmeri Sjælland på Gardehusarkasernen i Slagelse, med særlig fokus på psykisk parathed af Forsvarets personale før, under og efter udsendelse, er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Om os
Stillingen er nyoprettet, og funktionen er ny. Stillingen tager udgangspunkt i Forsvarets ønske om at styrke udvælgelse af udsendte styrker med særlig opmærksomhed på psykisk parathed. En vigtig opgave bliver, i tæt korordination med stabens overlæge og afdelingssygeplejerske, at styrke den overordnede indsats indenfor dette område. Der er mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring med kolleger i hele landet. Staben i Forsvarets Sanitetskommando støtter i forhold til udvikling og uddannelse af overlægefunktionen, og med administrative og logistiske opgaver i hverdagen.

Sammen med infirmeriets øvrige lægegruppe deltager du i det almindelige kliniske arbejde og øvrige militærmedicinske opgaver.

Infirmeriet er placeret på Gardehusarkasernen ved Slagelse og er sammen med de 4 øvrige infirmerier den kliniske del af Forsvarets Sanitetskommando. Udover infirmeriet ved Gardehusarkasernen består infirmeriet af en konsultation på Vordingborg Kaserne og på Almegårds Kaserne i Rønne. Disse konsultationer bemandes af henholdsvis sygeplejerske og læge. Desuden støtter vi på Flådestation Korsør. Derfor kan tjeneste de nævnte steder forekomme.

Infirmeriet leverer læge- og tandlægeydelser samt andre sundhedsydelser til værnepligtige og Forsvarets faste personel i tæt dialog med de militære myndigheder. Infirmeriet understøtter Forsvarets operative enheder ved løbende sundhedsvurderinger af Forsvarets medarbejdere i forhold til de opgaver, de løser. Infirmeriets øvrige medarbejdere omfatter tandlæge, tandplejer, klinikassistent, sygeplejerske samt personale med en militær sundhedsfaglig uddannelse. Der samarbejdes desuden med Forsvarets ansatte fysioterapeuter og træningsvejledere for at understøtte Forsvarets koncept for Militær Fysisk Træning.

Om stillingen
Vi tilbyder et spændende job i dynamiske omgivelser og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Efter- og videreuddannelse er en integreret del af Forsvarets kultur og kan omfatte såvel civil som militær kompetenceudvikling. Kurserne kan både være nationale og internationale.

Eksempelvis gennemføres regelmæssigt flyvemedicinske uddannelser, uddannelser i militærmedicinske fag ved en af NATOs skoler og ledelseskurser i rammen af Forsvarsakademiet. 

Flyve- og navalmedicinsk kurser kvalificerer til at kunne flyve SAR (Search And Rescue) helikopter eller videreuddannes i navalmedicin mhp. til at kunne indgå i dykkervagten.

Jobrotation er et vigtigt redskab i kompetenceudvikling, og du vil senere kunne søge stillinger med et andet jobindhold eller, hvis du vurderes egnet, søge en karriere med et større ledelsesmæssigt indhold. Der vil i så fald være mulighed for at gennemføre strategiske studier ved Forsvarsakademiet.

Du kommer til at arbejde i et militært miljø med opgaver såsom at gennemføre regelmæssige helbredsvurderinger af alle medarbejdere, udføre undersøgelser med særlig fokus på psykisk parathed, udføre dykkermedicinske undersøgelser i samarbejde med dykkerlægerne, fungere som praktiserende læge for de værnepligtige og i mindre omfang varetage behandlingen af skader. En del af din kontakt med infirmeriets samarbejdspartnere er rådgivning i form af direkte dialog med enkeltpersoner og i form af undervisning af Forsvarets medarbejdere.

Der er en forventning om, at du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af de øvrige medarbejdere ved infirmeriet. Du kan ligeledes få ansvar for dele af infirmeriets administrative og ledelsesmæssige opgaver. Endelig er der mulighed for at repræsentere Forsvaret i nationale og internationale arbejdsgrupper.

En vigtig del af stillingsindholdet er, at varetage funktionen som operativ overlæge ved Forsvarets udsendte enheder fra de tre værn; Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Denne del af tjenesten planlægges som omgangstjeneste mellem overlæger i hele Forsvaret. Planlægningsgrundlaget er løbende deltagelse i Forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt op til 3 måneders udsendelse hvert andet år.

Du får også mulighed for at indgå i Forsvarets SAR-beredskab. Forsvarets SAR-beredskab varetages med tre helikoptere fra Flyvevåbnet, der 24/7 kan indsættes fra flyvestationerne i Skrydstrup, Aalborg og Roskilde Lufthavn. Beredskabet varetages primært af læger fra Forsvarets Sanitetskommandos reserve, hvorfor denne del vil fylde mindre i din hverdag forventeligt ikke mere end én til to vagter om måneden.

Om dig
Du har speciallægeautorisation i et relevant speciale (f.eks. kirurgi, anæstesiologi, almen medicin, akut medicin). Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men det er ikke et krav, idet uddannelsen kan gennemføres efter ansættelse.

Du er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, har mod på at prøve nye udfordringer og kan samarbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Gardehusarkasernen ved Slagelse.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning med et pensionsbidrag på 17,1% af den aftalte løn.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets Basiskrav.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning
Din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og oplysning om tidligere og nuværende beskæftigelse stiles til Forsvarsministeriets Personalestyrelse og sendes via linket på jobiforsvaret.dk. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en bedømmelse efter Tjenestemandslovens 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2 1977 om forfremmelsesnævn i staten.

Ansøgningsfristen er 11. april 2021. Vi forventer, at holde samtaler i uge 15.

Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbreds- og tandlægevurdering og psykologtest-/interview.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Sjælland overlæge Helmer Hansen på  telefon: 7281 8170 eller mobil: 4055 8315.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon: 7281 9182.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarets Sanitetskommando
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Har du læst?
 

nr. 14/2016