Forsvarets Sanitetskommando, Flyvestation Skrydstrup

Forsvarets Sanitetskommando, Flyvestation Skrydstrup,

Syd- og Sønderjylland
07-05-2020

Overlæge til Infirmeri Sydjylland ved Forsvarets Sanitetskommando

Kontakt

Forsvarets Sanitetskommando, Flyvestation Skrydstrup

Lilholtvej 2
6500
Vojens
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
07-05-2020
Udløber:
15-06-2020
Kviknummer:
LJA-80236560
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kunne du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i en militær stilling som overlæge ved et af Forsvarets fem infirmerier? En fuldtidsstilling som overlæge ved infirmeriet på Flyvestation Skrydstrup er ledig og ønskes besat den 1. august 2020.

Om os

Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Infirmeri Sydjylland og Forsvarets Flyvemedicinske Center er placeret på Flyvestation Skrydstrup ved Vojens og er sammen med de 4 øvrige infirmerier den kliniske del af Forsvarets Sanitetskommando. Der er derfor mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring med kolleger i hele landet. Staben i Forsvarets Sanitetskommando støtter i forhold til de administrative og logistiske opgaver i hverdagen.

Infirmeri Sydjylland er Forsvarets Center for flyvemedicinsk og flyvefysiologisk virke og en væsentlig bidragsyder til Flyvevåbnets operative virksomhed. Infirmeriet leverer også læge- og tandlægeydelser samt andre sundhedsydelser til værnepligtige og Forsvarets faste personel i tæt dialog med de militære myndigheder. Infirmeriet understøtter Forsvarets operative enheder ved løbende udsendelser af personel og sundhedsvurderinger af Forsvarets medarbejdere i forhold til de opgaver, de løser. Infirmeriets øvrige medarbejdere har forskellige sundhedsfaglige uddannelser som tandlæge, tandplejer, klinikassistent, sygeplejerske samt personale med en militær sundhedsfaglig uddannelse. Der samarbejdes desuden med fysioterapeuter og træningsvejledere for at understøtte Forsvarets koncept for Militær Fysisk Træning.

Om stillingen

Vi tilbyder et spændende job i dynamiske omgivelser og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Efter- og videreuddannelse er en integreret del af Forsvarets kultur og kan omfatte såvel civil som militær kompetenceudvikling. Kurserne kan både være nationale og internationale.

Eksempelvis gennemføres regelmæssigt flyvemedicinske uddannelser, uddannelser i militærmedicinske fag ved en af NATOs skoler og ledelseskurser i rammen af Forsvarsakademiet.

Jobrotation er et vigtigt redskab i kompetenceudvikling, og du vil senere kunne søge stillinger med et andet jobindhold eller, hvis du vurderes egnet, søge en karriere med et større ledelsesmæssigt indhold. Der vil i så fald være mulighed for at gennemføre strategiske studier ved Forsvarsakademiet.

Du kommer til at arbejde i et militært miljø, hvor dinopgave er at gennemføre helbredsvurderinger bestemt af medarbejdernes funktion blandt andet flyvemedicinske undersøgelser og helbredsvurderinger før og efter medarbejdernes deltagelse i nationale og internationale operationer. En del af din kontakt med infirmeriets kunder er at rådgive i form af direkte dialog med enkeltpersoner og i form af undervisning af Forsvarets medarbejdere. 

Der er en forventning til dig om, at du aktivt bidrager med supervision og faglig vejledning af de øvrige medarbejdere ved infirmeriet. Du kan ligeledes få ansvar for dele af infirmeriets administrative og ledelsesmæssige opgaver. Endelig er der mulighed for at repræsentere Forsvaret i nationale og internationale arbejdsgrupper.

En vigtig del af stillingsindholdet er at varetage funktionen som operativ overlæge ved Forsvarets udsendte enheder fra de tre værn. Overlægerne fra Skrydstrup udsendes overvejende til Flyvevåbnets missioner. Denne del af tjenesten planlægges som omgangstjeneste mellem overlæger i hele Forsvaret. Planlægningsgrundlaget er løbende deltagelse i Forsvarets uddannelses- og øvelsesaktiviteter herunder SAR tjeneste samt 3 måneders udsendelse hvert andet år.

Om dig

Du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret relevant klinisk speciale. Det er en fordel, hvis du har en relativ bred klinisk erfaring i forhold til vurdering og behandling af patienter. Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskeligt, men ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

Du har interesse for fysiologi og motiveret for, at der bygges videre på dette, ved eventuel efterfølgende flyvemedicinsk uddannelse.

Du er fagligt engageret, nytænkende, kan bevare overblikket i pressede situationer, har mod på at prøve nye udfordringer og kan samarbejde på tværs af faggrænser i et militært miljø.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Flyvestation Skrydstrup.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 - 750.000 kr. årligt. Hertil kommer et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1%.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. 

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

I vurderingen af din ansøgning lægger vi vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning:

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen..

Ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en bedømmelse efter Tjenestemandslovens 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2 1977 om forfremmelsesnævn i staten.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2020. Vi forventer, at holde samtaler i perioden den 22. til den 26. juni 2020. Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest og helbredsvurdering, som foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Sydjylland overlæge Ole Voldum-Clausen på telefon 7281 8151 eller mobil 2087 3796.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Udvalgte job
Sykehuset Østfold HF
Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Har du læst?
 

nr. 14/2016