Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri,

København
19-10-2017

Overlæge til ledelse af Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København

Kontakt

Region Hovedstadens Psykiatri

Praktisk information
Oprettet:
19-10-2017
Udløber:
20-11-2017
Kviknummer:
LJA-50320672
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ved Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Afd. RH, er en stilling som afsnitsledende overlæge til besættelse snarest. 

Sexologisk Klinik varetager regionsfunktion for sexologiske lidelser samt fire højtspecialiserede funktioner sværere sexologiske lidelser, behandling af personer med tanker om at udøve sædelighedskriminelle handlinger og dømte sædelighedskriminelle, kønsidentitetsproblematik hos voksne samt kønsidentitetsforstyrrelser hos børn og unge. Klinikken tilbyder udredning, rådgivning og psykoterapeutisk behandling.

Klinikken er for indeværende normeret til 2,8 overlæger, 1 professor, 2,5 afdelingslæger, 2 reservelæger, 8 psykologer, 1 fysioterapeut.

Vi tilbyder en dynamisk, udfordrende arbejdsplads med gode faglige udviklings muligheder på et højt niveau.

Overlægen skal indgå i ledelsen af Sexologisk Klinik. Overlægen vil have behandlingsansvar for to højtspecialiserede funktioner; kønsidentitetsforhold hos henholdsvis voksne samt børn og unge. Der er et tæt og fagligt godt samarbejde med gynækologisk klinik, afdeling for vækst og reproduktion og plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet samt med børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Bispebjerg.

Der pågår aktuelt et større udvalgsarbejde omkring den fremtidige organisering af området for kønsidentitetsforhold, med mulig overflytning til somatikken. Overlægen vil sammen med klinikchefen indgå i dette arbejde.

Overlægen skal forestå psykiatriske vurderinger og selvstændige behandlingsforløb i tæt samarbejde med læger og øvrige faggrupper. Overlægen indgår desuden i Speciallæge-i-Front (SiF) tjenesten på PCK. Overlægen indgår aktuelt ikke i bagvagtsfunktionen.

Der er mange overlæger ansat på PCK og antallet af SIF-vagter er derfor beskedent, aktuelt svarende til lidt godt 1 vagt om måneden, og der er derfor høj grad af tilstedeværelse i den ambulante funktion på Sexologisk Klinik.

Sexologisk klinik har en omfattende og prioriteret undervisningsaktivitet, både præ-og postgraduat for læger og psykologer men varetager også undervisning af personale grupperne. Klinikken har professorat i Klinisk Sexologi og dermed et bredt og aktivt forskningsfelt, som der vil være rig mulighed for at deltage i ved interesse herfor. Tidligere forskningserfaring er ikke en nødvendighed.

Der vil ved vurdering af ansøgere blive lagt vægt på klinisk erfaring, ledelseserfaring, evt. forskningserfaring og forskningsinteresse.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klinikchef Birte Smidt på tlf.nr.:26 64 88 22 eller mail: Birte.Smidt@regionh.dk eller til overlæge Ellids Kristensen på tlf.nr.: 38 64 71 55 eller mail: ellids.kristensen@regionh.dk

Ansøgning

Der vil ved ansøgning om ansættelse, ske en bedømmelse af ansøger på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden. Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 20. november kl. 12.00.

Fakta om Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center København (PCK) er Danmarks største psykiatriske afdeling. Centeret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C, samt Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Det svarer til et område med ca. 436.000 borgere.

PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg hospitaler samt Rigshospitalet, med sengeafsnit og har endvidere ambulante enheder andre steder i optageområdet. Sexologisk Klinik er placeret på Rigshospitalsmatriklen, Tagensvej.

PCK har ca. 1.236 ansatte i driften (ekskl. forskning) svarende til ca. 1.128 fuldtidsstillinger. Hertil kommer forskning med ca. 135 fuldtidsstillinger, 254 senge, ca. 190.794 ambulante besøg og 7,800 skadestuebesøg årligt.

Vi udreder, diagnosticerer og behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Herudover har centeret en række specialeområder, der udover de sexologiske lidelser omfatter affektive lidelser, angst, OCD, selvmordsforebyggelse, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, liaisonpsykiatri, ældrepsykiatri samt militærpsykiatri.

Forskning er højt prioriteret på PCK. Der er på Centret ansat fem professorer, som om varetager hvert sit forskningsområde og leder de forskellige forskningsgrupper.

Yderligere information kan findes på http://www.psykiatri-kobenhavn.dk

Udvalgte job
Lignende job
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016