Forsvarets Sundhedstjeneste

Forsvarets Sundhedstjeneste,

Østjylland
02-11-2018

Overlæge til Planlægningsafdelingen ved Forsvarets Sundhedstjeneste

Kontakt

Forsvarets Sundhedstjeneste

Praktisk information
Oprettet:
02-11-2018
Udløber:
25-11-2018
Kviknummer:
LJA-67392673
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være en del af et tværfagligt team, der arbejder med militær-medicinsk planlægning, rådgivning og sygdomsforebyggelse i bredest mulig forstand?

 

Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) har oprettet en anderledes og spændende militær fuldtidsstilling som overlæge i staben i Brabrand. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

 

Om os

FSU er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sundhedstjeneste udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sundhedstjeneste ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sundhedstjeneste soldatens helbred.

 

Planlægningsafdelingen deltager i den militærmedicinske planlægningsproces forud for internationale operationer, forestår det veterinærfaglige område i Forsvaret og koordinerer det tand- og lægefaglige arbejde mellem staben og infirmerierne. Afdelingen udarbejder også sundhedsfaglige trusselsvurderinger, forestår Forsvarets vaccinationspolicy samt rådgiver og underviser om medicinske forhold på det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare område.

 

Om stillingen

Du bliver del af et tværfagligt team bestående af militære dyrlæger, tandlæger, læger, sygeplejersker og officerer. Opgaverne er mangeartede og med såvel nationalt som internationalt sigte.

 

Du er ansvarlig for koordineringen mellem staben og infirmerierne. Det indebærer eksempelvis optimering af procedurer, kvalitetssikring, behandling af klager og opdatering inden for det lovgivningsmæssige område. Du får også en rolle i den militærmedicinske planlægningsproces ved opstart af internationale operationer og beredskaber.

 

Der er mulighed for at udvikle specifikke militærmedicinske kompetencer, da en del af arbejdet er rådgivning på områderne sygdomsbeskyttelse, pandemi- og katastrofeberedskab, tropemedicin, medicinske forhold omkring kemiske og biologiske kampvåben samt evakuering af isolationspatienter. På sigt er det ambitionen, at du får det fulde faglige ansvar på disse områder.

 

Militærmedicin er anerkendt som fagområde af lægevidenskabelige selskaber. Fagområdet består af en speciallægeuddannelse og en diplomuddannelse udformet af Dansk Militærmedicinsk Selskab. Se nærmere på www.dmms.dk.

 

Vi tilbyder et spændende job i dynamiske omgivelser og med gode muligheder for faglig, ledelsesmæssig og personlig udvikling. Efter- og videreuddannelse er en integreret del af Forsvarets kultur og kan omfatte både civil og militær kompetenceudvikling. Kurserne kan både være nationale og internationale. 

 

Jobrotation er et vigtigt redskab i kompetenceudvikling, og du kan senere søge stillinger med et andet jobindhold eller større ledelsesmæssigt ansvar. Der vil i så fald være mulighed for at gennemføre strategiske studier ved Forsvarsakademiet.

 

Du kommer til at arbejde i et militært miljø med mange og forskelligartede administrative opgaver. Øvelsesvirke, undervisning og missionsbesøg vil ligeledes være en del af arbejdet. Der vil være mulighed for at repræsentere Forsvaret i nationale og internationale arbejdsgrupper, eksempelvis i NATO regi. Udsendelse til internationale missioner i op til 3 måneder kan forventes hvert 2. år. Det forventes, at du fortsat uddanner dig inden for dine militærmedicinske kerneområder, hvilket der er mulighed for i NATO strukturen.

 

Om dig

Du er speciallæge eller har tilsvarende flere års klinisk erfaring. Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, alternativt skal denne uddannelse gennemføres efter ansættelse.

 

Du er fagligt engageret, nytænkende, bevarer overblikket i pressede situationer, har mod på at prøve nye udfordringer og samarbejder godt på tværs af faggrænser i et militært miljø. Du behersker engelsk på højt niveau i skrift og tale, og bidrager med din faglighed aktivt til løsning af afdelingens opgaveportefølje. 

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er i Sødalsparken, Brabrand.

 

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 - 750.000 kr. årligt. Hertil kommer et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1%.

 

Ansøgere der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for samme funktionsniveau kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Hvis der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, sker ansættelsen som hovedregel på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og helbreds- og tandlægevurderinger samt kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

 

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Forsvarets Sundhedstjeneste støtter op om, at du vedligeholder dine kliniske færdigheder i fritiden.

 

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef, stabsdyrlæge Niels Kristian Nielsen på telefon 7281 8080 eller overlæge Anders Juul på telefon 7281 8083.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

 

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

 

Ansøgere der i forvejen er tjenestemænd, bedes vedlægge en bedømmelse efter Tjenestemandslovens 8, stk. 1. Bedømmelsen bør omfatte de forhold, der er beskrevet i Finansministeriets Bekendtgørelse af 2/2 1977 om forfremmelsesnævn i staten.

 

Ansøgningsfristen er 25. november 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. november 2018. Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på, at Forsvarets fysiske basistest, helbredsvurdering og psykologtest-/interview finder sted i Jonstrup den 12. december 2018. Du skal forvente at afsætte hele dagen til dette formål.

 

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Har du læst?
 

nr. 14/2016