Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense,

Odense
18-01-2019

Overlæge til Respirationscenter Syd, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital

Kontakt

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal
5000
Odense C
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
18-01-2019
Udløber:
17-02-2019
Kviknummer:
LJA-69821023
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

En stilling som overenskomstansat overlæge ved Respirationscenter Syd (RCS), Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital (OUH) er ledig til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest herefter.

Om stillingen 
RCS vejleder, behandler og udfører tilsynsfunktion for patienter med kronisk respirationshandicap med baggrund i ikke-pulmonal sygdom (f.eks. ALS og muskelsvind) og uddanner hjælpere til disse. RCS har landsdelsfunktion for disse patienter og planlægger og vejleder som en højt specialiseret enhed både vedr. behandling på hospital og i hjemmet. RCS indgår i et formaliseret samarbejde med Respirationscenter Øst. 
RCS varetager også udredning og behandling af patienter med kompleks søvnapnø 
Overlægestillingen er tilknyttet Respirationscenter Syd med tilhørende funktioner. Såfremt ansøger har specielle ønsker om tilknytning til andre områder på Afdeling V og evt. vagtforpligtigelse, kan dette aftales nærmere med ledende overlæge Afdeling V.

Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi, eller andet relevant speciale, der selvstændigt kan varetage alle funktioner i RCS.  
Erfaring med behandling af patienter med kronisk respirationsinsufficiens eller andre kroniske sygdomme vil være en fordel. Oplæring vil finde sted på RCS. Erfaring med respirationsfysiologiske problemstillinger, neurologi, lungemedicin og intensiv medicin vil blive anset som særligt kvalificerende. 
Af personlige egenskaber vil der især blive lagt vægt på gode samarbejdsevner, tålmodighed, teamorientering og fleksibilitet.

Faglig bedømmelse 
Den faglige bedømmelse af ansøgerne vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 lægeroller: 
Medicinsk ekspert  
Kommunikator  
Samarbejder  
Organisator/Leder/Administrator  
Sundhedsfremmer  
Akademiker  
Professionel  
Ansøger bedes derfor i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.

Vagt 
Stillingen er som udgangspunkt vagtfri.

Undervisning og forskning 
Der lægges vægt på, at ansøger kan dokumentere vedvarende udviklings-, undervisnings- og forsknings-erfaring mhp. at kunne medvirke i uddannelse af tværfagligt personale. 

Arbejdssted 
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.  
For at sikre rationel drift og den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i funktionsområder der ledes af funktionsdriftsledelser og samarbejder tæt med de associerede kliniske afdelinger. 
De kliniske anæstesiafsnit samarbejder især med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet. 
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er normeret med mere end 125 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger.

Funktionsbeskrivelse vedlagt som link her

Løn og ansættelsesforhold  
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. 
Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.  
Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til: 
Ledende overlæge Jens Schierbeck 

Ansøgningen skal vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de ti vigtigste publikationer. Publikationerne rekvireres, såfremt dette måtte ønskes. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos 
Ledende overlæge 
Jens Schierbeck 
Tlf. 6541 1723 
 
eller 
 
Specialeansvarlig overlæge RCS 
Michael Sprehn 
Tlf. 2115 3821 

Samtaler vil finde sted fredag den 22. marts 2019 fra kl. 13.30. 
 

Lignende job
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa, Syd- og Sønderjylland
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Brønderslev, Nordjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016