Urologisk afdeling,

Esbjerg
04-09-2019

Overlæge til Urologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Kontakt

Urologisk afdeling

Finsengade 35
6700
Esbjerg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-09-2019
Udløber:
23-09-2019
Kviknummer:
LJA-75350540
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Urologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en ny kollega, der er speciallæge i urologi.

Afdelingen er aktuelt i en rivende afdeling. Er således i gang med at udvikle center for benign robot assisteret urologi, efter at afdelingen har fået regionsfunktion i ureteropyeloplastikker og benigne nefrektomier.

Vigtigste kvalifikation vil dog være lysten og evnen til at videreudvikle afdelingen, både af de kompetencer afdelingen varetager i øjeblikket, men også at være med til opdyrke nye områder, der kan komme patienterne og afdelingen til gode.

Vi lægger vægt på en uformel tone, hvor tæt samarbejde, erfaringsudveksling med gode kolleger og personlig udvikling er udgangspunktet for, at vi alle kan levere arbejde af høj kvalitet.

Afdelingens faglige og organisatoriske profil:
Urinvejskirurgisk afdeling ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Det er en selvstændig afdeling, som råder over 10 heldøgnssenge. I indeværende år tages ny sengebygning i brug med blandt andet enestuer og nye faciliteter.

Et ambulatorium med pt. 14 lægebemandede søjler og 8 sygeplejesøjler ugentligt. Til ambulatoriet er knyttet et urodynamisk laboratorium, samt projektsygeplejerske og forløbskoordinatorer. Afdelingen har tilgang til nyerhvervet 3 Tesla MR scan, og udfører ultralydsvejledte fusionsbiopsier af prostata. Nuclear medicinsk afdeling bidrager med blandt andet NaF og PSMA PET samt renografiske undersøgelser. Desuden rummer afdelingen en sexologisk klinik, der i øjeblikket varetages af læge og sygeplejerske, der begge er master i sexologi.

Urinvejskirurgisk afdeling disponerer for tiden over 4 operationslejer samt et leje på robotstuen pr. uge på den centrale operationsgang, med mulighed for udvidelse. 7 sammedagskirurgiske lejer pr. uge i Dagkirurgisk Afsnit. Afdelingen har en årlig aktivitet på ca. 1.000 operationer og ca. 10.000 ambulante besøg inkl. 3300 endoskopier

Urinvejskirurgisk afdeling varetager udover den ovennævnte robotassisterede kirurgi al basisurologi samt almindelig børneurologi i samarbejde med pædiatrisk afdeling. Endvidere samarbejdes med Nefrologisk afdeling vedr. anlæggelse af peritonealdialyseadgange (regionsfunktion).

Afdelingen har udover dette opstartet funktion i mikrokirurgiske operationer som varicoceler og refertilisation.

Arbejdstilrettelæggelse:
Der er fælles forvagtsdækning med Parenkymkirurgisk afdeling fra 15-08 på hverdage og hele døgnet i weekenden, mens dagtiden passes af læge fra Urologisk afdeling. Dog håndteres stuegang lørdag også af urologisk læge.

Udenfor dagtid dækker de urologiske speciallæger vagt uden for tjenested med tilkald.

Ambulatoriefunktionen er forlænget tirsdag til kl. 18 for speciallæger og til kl. 18 for 1 yngre læge cirka en gang månedlig eller efter nærmere aftale..

Arbejdsplanlægningen vil søges tilrettelagt således, at den i en hvis udstrækning vil tage hensyn til den enkelte ansøgers ønsker. For eksempel i de tilfælde, hvor ansøger har lang afstand til bopæl.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde:
Ansøgeren skal have en grundlæggende basis i urologi, men vil have mulighed for at få ansvar for et særområde, som der kan udvikles særlige kompetencer og ansvar i. Dette efter nærmere aftale.

Ansøgeren vil skulle deltage i speciallægeuddannelsen, idet afdelingen er normeret med både KBU, introstilling og hoveduddannelse i urologi. Desuden skal sygehuset i nærmeste fremtid varetage kandidat uddannelsen i medicin.

Ansøgere til stillingen bedes forholde sig til speciallægens 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer. (Se skema)

Praktiske oplysninger:
Du kan få yderligere information om afdelingen ved at kontakte ledende overlæge Søren Sørensen Madsen på telefon 79185070.

Løn –og ansættelsesvilkår i henhold til den, mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger, indgåede overenskomst for overlæger.

Ansættelsestidspunkt 1. december 2019 eller efter aftale.

Ansøgning samt CV sendes via nedenstående link senest 23.september.

Om Sygehuset
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, der bygges ny sengebygning, som tænkes struktureret anderledes, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde, og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer.

På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i hele mennesker. Så som vores nye overlæge vil du opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på, hvad der gør det interessant for resten af din familie, at bo i Danmarks 5. største by, Esbjerg. Se f.eks. mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på www.energimetropol.dk Se mere om Esbjerg her

 

 

Udvalgte job
Sanos Clinic Syddanmark
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Forsvarets Sanitetskommando, Flyvestation Skrydstrup
Lignende job
Region Sjælland Fejø
Lolland & Falster
Har du læst?
 

nr. 14/2016