Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando,

Nordjylland
04-10-2019

Overlæge ved Forsvarets Sanitetskommando

Kontakt

Forsvarets Sanitetskommando

Gl. Høvej 34
9400
Nørresundby
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-10-2019
Udløber:
08-11-2019
Kviknummer:
LJA-76191114
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kunne du tænke dig en udfordrende hverdag som overlæge ved Forsvarets Sanitetskommando - primært med fokus på sundhedsfaglig rådgivning og uddannelse af Forsvarets kirurgiske enhed på Aalborg Kaserner - så har du muligheden her.

Om os

Forsvarets Sanitetskommando sikrer soldatens helbred nationalt og internationalt. Sanitetskommandoens læger og sygeplejersker indgår i det militære, operative virke.

Forsvarets Sanitetskommando varetager militærmedicinsk forebyggelse, rådgivning og udvikling, uddanner sundheds- og sanitetsfagligt personel, udvikler og uddanner i militære træningskoncepter, udformer helbredskrav og gennemfører helbredsvurderinger.

Om de sundhedsfaglige opgaver i Hæren

Hærens forskellige typer af sanitetsfaglige enheder er placeret på Aalborg kaserner og indgår i 1. Logistikbataljon, 1. Brigade. Organisatorisk er det sundhedsfaglige personel en del af Forsvarets Sanitetskommandos Operative Stabselement.

Det sundhedsfaglige personels primære opgave er at sikre den bedst mulige behandling af syge, tilskadekomne eller sårede soldater under international tjeneste. Konkret er vores opgave at omsætte evidensbaseret medicin og best medical practice til en militær ramme.

Om stillingen

Dine hovedopgaver er sundhedsfaglig ledelse og rådgivning ved Behandledelingen, hvor du deltager aktivt i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af det sundhedsfaglige arbejde. Behandledelingen yder feltmæssig traumekirurgisk behandling efter den bedste medicinske standard. Du arbejder med direktiver, faglige instrukser og procedurer for Behandledelingen. Du er med til at planlægge og gennemføre uddannelse og øvelser. De daglige opgaver løses i et tæt samarbejde med Behandledelingens afdelingssygeplejerske og militære chef. Du bidrager til at udvikle feltkirurgien med afsæt i nationalt og internationalt samarbejde om at opsamle viden og erfaringer fra bl.a. NATO-indsættelser.

Du deltager på lige fod med øvrige medarbejdere ved 1. Logistikbataljon i en række fælles opgaver inden for det sundhedsfaglige område. Du bidrager til udvikling af den sanitets- og sundhedsfaglige landmilitære doktrin, dvs. måden at levere sundhedsydelser under feltforhold. Du er med til at udvikle den øvrige doktrin i den udstrækning, det har betydning for hærens sanitets- og sundhedsfaglige indsats.  

Desuden er dine opgaver at:

  • Varetage opgaver som ledende læge ved Forsvarets udsendte reaktionsstyrker samt tjeneste som ledende læge ved FN- og NATO-enheder mv.

  • Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sanitetskommandos bestemmelser.

 

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling, herunder lægegerning og træning med Hærens traumekirurgiske enhed.

Om dig

Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i et for Behandledelingen relevant speciale, og at du vil bidrage aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved Behandledelingen og Forsvarets Sanitetskommando.

Da du bliver en central medarbejder, er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret og god til at samarbejde på tværs af faggrænser, kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt.

Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Aalborg Kaserner.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 720.000 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. 

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.   

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kommandolægen for Hæren, stabslæge af 2.grad, Anne Marie Fenger, telefon 7218 8331, FSK-O-KLGHH@mil.dk eller, stabslæge af 2. grad Inger Marie Giversen på telefon 7281 8332, eller via mailadressen: FSK-O-HRN02@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 8. november 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 47.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Lignende job
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa, Syd- og Sønderjylland
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Brønderslev, Nordjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016