Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Aalborg
11-12-2018

Overlæge ved Forsvarets Sanitetskommandos Operative Stabselement

Kontakt

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Lautruphøj 8
2750
Ballerup
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
11-12-2018
Udløber:
15-01-2019
Kviknummer:
LJA-68765465
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kan du fungere som bindeled mellem leder, egne kolleger og andet personale, og har du organisationsevne, uddannelsesmæssige forudsætninger og gå-på-mod til at transportere traume- og højisolationspatienter over Europa og interkontinentalt i fly? Så kunne du være den rette til stillingen som overlæge og næstkommanderende ved Forsvarets luftevakuering og leder af en mobil intensivafdeling.

 

Om os

Forsvarets Sanitetskommandos Operative Stabselement har en ledig overlægestilling med daglig funktion som næstkommanderende ved Eskadrille 690. Du kan være den, som med Forsvarets luftevakuering udfører eller planlægger hjemtagelse af patienter på et højt fagligt niveau og bliver den afgørende faktor for den såredes overlevelse, restitution og førlighed.

 

Forsvarets enhed til luftevakuering er placeret på Flyvestation Aalborg. Navnet er Eskadrille 690, som hører under Flyvevåbnets Air Transport Wing. Enheden planlægger og udfører patientevakuering med egne og andre fly. Vores egne kapaciteter er Forsvarets Herkules C-130J og CL604 transportfly. Eskadrille 690 opstiller også en Casualty Staging Unit, som er et lille, mobilt senge- og intensivafsnit.

 

En væsentlig forudsætning for, at vores soldater kan udføre deres risikable hverv som soldat er, at de har tillid til, at der er en solid behandlingskæde bag dem, hvis de kommer til skade under udførelse af deres arbejde. En væsentlig del af denne kæde er den behandling og evakuering, der foregår fra skadested via den første behandlingsinstallation, videre op i behandlingssystemet afsluttende med luftevakuering fra missionsområdet og hjem til endelig behandling i Danmark. Luftevakuering kan iværksættes hver dag året rundt med op til to døgns planlægningstid og tilkald af eskadrillens kreds af dygtige reservister, som tæller læger, sygeplejersker og ambulancebehandlere/paramedicinere.

 

Casualty Staging Unit (CSU) er en mobil behandlingsenhed, som flytter postoperativ behandling frem, hvor den netop behandlede patient holdes klar til luftevakuering, og hvor strategisk luftevakuering af patienter koordineres. CSU vil især kunne anvendes operativt i øde områder med spinkel infrastruktur.

 

Forsvarets Sanitetskommando (FSK) kan tilbyde dig et job som overlæge med arbejdssted ved Eskadrille 690 på Flyvestation Aalborg. De primære opgaver er planlægning og udførelse af luftevakuering, klargøring af Casualty Staging Unit, uddannelse og træning af den medicinske reserve. Baromedicin og flyvemedicin er ligesom militær efteruddannelse en integreret del af stillingen. Stillingen rummer et bredt spektrum af udfordringer, deltagelse i øvelser herhjemme og i udlandet, deltagelse i flyvning og tæt samarbejde med Forsvarets andre engagerede medarbejdere. Arbejdet bliver ikke rutinepræget.

 

Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personale, som tager hånd om vores udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

 

Om Sundhedsfaglig støtte til Flyvevåbnet:

Forsvarets Sanitetskommando sørger for læger og medicinsk behandling til Flyvevåbnets luftevakuering, til SAR-helikopterne og til de infirmerier på flyvestationer, hvor der udføres flyvemedicinske undersøgelser. Forsvarets Sanitetskommando støtter tillige med sundhedsfagligt personale ved udsendelse til internationale missioner.

 

Det sundhedsfaglige personales primære opgave er at tilvejebringe rammerne for den bedst mulige behandling af syge, tilskadekomne eller sårede soldater under national og international tjeneste. Vores opgave er at omsætte evidensbaseret medicin og best medical practice til en militær ramme.

 

Forsvarets Sundhedstjeneste skifter navn til Forsvarets Sanitetskommando den 1. januar 2019.

 

Om stillingen

Dine opgaver vil være en del af ledelsen i enheden, undervisning af sundhedsfaglige reservister, behandling af intensive og ikke-intensive patienter under luftevakuering, planlægning af og deltagelse i internationale operationer og øvelser, flyvemedicinske konsultationer og vurderinger samt fortsat udvikling af enhedens anvendelse og kapacitet til samarbejde med andre militære enheder og beredskabsenheder.

 

Desuden vil dine opgaver være at:

 

  • Varetage opgaver som ledende læge (Senior Medical Officer) ved Forsvarets udsendte reaktionsstyrker samt tjeneste som ledende læge ved FN- og NATO-enheder mv.

  • Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sanitetskommandos bestemmelser.

 

 

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

 

Om dig

Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i anæstesiologi eller kan demonstrere en solid akutmedicinsk uddannelse, og at du vil bidrage aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved Hæren og Forsvarets Sanitetskommando.

 

Da du bliver en central medarbejder i en lille, men fagligt stærk enhed, er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret og god til at samarbejde på tværs af faggrænser, kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt; både skriftligt og mundtligt.

 

Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

 

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Sanitetskommando med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Flyvestation Aalborg.

 

Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. 

 

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. 

 

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

 

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

 

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommandos Operative Stabselement, stabslæge af 1. grad Henrik Staunstrup på telefon 2510 0699 eller via mailadressen: FSU-O-CHOSE@mil.dk eller stabslægen for Flyvevåbnet, Bo Nørnberg 4110 7891 eller via mailadressen: FSU-O-STLGFS@mil.dk.

 

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

 

Ansøgningsfristen er den 15. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 4. Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på, at Forsvarets fysiske basistest, helbredsvurdering og psykologtest-/interview finder sted i Jonstrup den 29. januar 2019. Du skal forvente at afsætte hele dagen til dette formål.

 

Stillingen er til besættelse pr. 1 marts 2019, eller snarest derefter.

 

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

 

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

 

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Udvalgte job
Lignende job
Reumatologisk Afdeling C Odense
Odense, Fyn
Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016