Forsvarets Sundhedstjeneste

Forsvarets Sundhedstjeneste,

Aalborg
04-09-2018

Overlæge ved Forsvarets Sundhedstjeneste

Kontakt

Forsvarets Sundhedstjeneste

Praktisk information
Oprettet:
04-09-2018
Udløber:
12-10-2018
Kviknummer:
LJA-65156155
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

En væsentlig forudsætning for, at vores soldater udfører deres hverv som soldat, et erhverv med en vis risiko, er at de har tillid til, at der er en solid behandlingskæde bag dem, hvis de kommer til skade under udførelse af deres arbejde.

Du kan være den, der har ansvaret for, at deres første møde med Hærens behandlingskæde er effektiv, har et højt fagligt niveau og er den afgørende faktor for overlevelse, fuld førlighed og fuld restitution.

Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) kan tilbyde dig et job som overlæge med arbejdssted ved 1. Logistikbataljon i Aalborg med fokus på støtte, rådgivning og uddannelse af hærens sanitetsenheder, der indsættes i de forreste linjer.

Stillingen rummer spændende udfordringer, deltagelse i øvelser herhjemme og i udlandet, en hverdag uden stress og jag, men med tæt kontakt til Forsvarets meget engagerede medarbejdere. En hverdag med luft omkring dig, og som sjældent er ens fra dag til dag.

Udover deltagelse i øvelser, er der ingen vagt- eller weekend-arbejde indeholdt i stillingen.

Om os

Forsvarets Sundhedstjeneste er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sundhedstjeneste udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sundhedstjeneste ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sundhedstjeneste soldatens helbred.

Om Sundhedsfaglig støtte til Hæren

Hærens forskellige typer af sanitetsfaglige enheder er placeret i Aalborg og underlagt Trænregimentet. Organisatorisk er det sundhedsfaglige personale underlagt Forsvarets Sundhedstjenestes Operative Stabselement.

Det sundhedsfaglige personales primære opgave er at tilvejebringe rammerne for den bedst mulige behandling af syge, tilskadekomne eller sårede soldater under national og international tjeneste. Vores opgave er at omsætte evidensbaseret medicin og best medical practice til en militær ramme.

Til Hæren er der knyttet en stabslæge, tre overlæger og tre sygeplejersker fra Forsvarets Sundhedstjeneste samt mere end 100 læger og sygeplejersker med reaktionsstyrkekontrakt. De indgår i sanitetsenhederne med deres medicinske ekspertise i forbindelse med uddannelse, øvelser og udsendelser.

Om stillingen

Dine opgaver vil være sundhedsfaglig støtte, undervisning og rådgivning ved sanitetsenhederne ved 1. Logistikbataljon.

Definition

I Forsvaret dækker begrebet Role 1 den første sundhedsfaglige installation, hvor en syg, såret eller tilskadekommet soldat bliver tilset og behandlet. Der gennemføres almindelig lægelig konsultation samt avanceret traumemodtagelse efter Damage Control Resuscitation principper (DCR), der skal sikre soldatens overlevelse indtil den tilskadekomne kan behandles på en kirurgisk installation.

Dine opgaver er sundhedsfaglig ledelse, undervisning, støtte og rådgivning ved hærens Role 1 enheder, hvor du kommer til at deltage aktivt i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af det sundhedsfaglige arbejde. Du arbejder med direktiver, faglige instrukser og procedurer for Role 1-enhederne. Du er med til at planlægge og gennemføre uddannelse og øvelser. De daglige opgaver løses i et tæt samarbejde med hærens øvrige overlæger og stabslæger samt med enhedernes militære chefer, således at den militære operative virkelighed og din sundhedsfaglige professionalisme mødes i et produkt til gavn for den enkelte soldat. Du bidrager til at udvikle den akutte traumebehandling og sanitetsstøtte til hæren, med afsæt i nationalt og internationalt samarbejde, ved at opsamle viden og erfaringer fra bl.a. NATO-indsættelser.

Role 1-enhederne er en militærmedicinsk operativ kapacitet, og du vil derfor bidrage til den militære operative planlægning og indgå i de militære aktiviteter.

Du deltager på lige fod med øvrige medarbejdere i en række fælles opgaver inden for det sundhedsfaglige område. Du bidrager til udvikling af den sanitets- og sundhedsfaglige landmilitære doktrin, dvs. måden at levere sundhedsydelser under feltforhold. Du er med til at udvikle den øvrige doktrin i den udstrækning, det har betydning for hærens sanitets- og sundhedsfaglige indsats.

Desuden vil dine opgaver være at:

  • Varetage opgaver som ledende læge (Senior Medical Officer) ved Forsvarets udsendte reaktionsstyrker samt tjeneste som ledende læge ved FN- og NATO-enheder mv.
  • Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sundhedstjenestes bestemmelser.

 

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Om dig

Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret relevant speciale, og at du vil bidrage aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved hæren og Forsvarets Sundhedstjeneste.

Da du bliver en central medarbejder i en lille, men faglig stærk enhed, er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret og god til at samarbejde på tværs af faggrænser, kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt; både skriftligt og mundtligt.

Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Aalborg Kaserner.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. 

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. 

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Sundhedstjenestes Operative Stabselement, stabslæge af 1. grad Henrik Staunstrup på telefon 2510 0699 eller via mailadressen: FSU-O-CHOSE@mil.dk eller chefen for Sundhedsfaglig Sektion stabslæge af 2. grad Inger Marie Giversen på telefon 7281 8332 eller via mailadressen: FSU-O-HRN01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 12. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt den 23. oktober 2018.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Har du læst?
 

nr. 14/2016