Sclerosehospital Haslev

Sclerosehospital Haslev,

Sydsjælland inkl. Møn
21-06-2019

Overlæge ved Sclerosehospital Haslev

Kontakt

Sclerosehospital Haslev

Ringstedvej 106
4690
Haslev
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
21-06-2019
Udløber:
14-08-2019
Kviknummer:
LJA-74175521
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Neurologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sclerosehospitalets neurolog gennem mange år går på deltid og fortsætter med forskningsopgaver.

Derfor er stillingen som klinisk neurolog på fuld tid ledig fra 1. oktober 2019. Et evt. ønske om andet tiltrædelsestidspunkt og/eller nedsat arbejdstid er vi åbne overfor at drøfte.

 

Sclerosehospitalerne arbejder med rehabilitering af mennesker med sclerose. Vi er et specialiseret tilbud til såvel nydiagnosticerede som til den svært fysisk handicappede. Vi tilbyder patienterne specialiseret rehabilitering, som er sygdomsspecifik, multidisciplinær og intensiv. Patienterne indlægges i individuelle forløb eller temaforløb af forskellig længde og med forskelligt indhold.

 

Sclerosehospitalerne er en arbejdsplads, hvor patienterne og deres behov er i centrum, hvor anerkendelse og håb er en væsentlig værdi, sammen med faglighed og effektiv ressourceanvendelse.

Arbejdspladsen har et godt arbejdsmiljø med lavt gennemtræk, lavt sygefravær og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

 

Stillingsbetegnelse: Overlæge, klinisk ansvarlig neurolog

 

Referenceforhold: Stillingen er organisatorisk placeret med reference til hospitalsdirektør Brita Løvendahl

 

Nærmeste sideordnede: Finn Boesen overlæge, forskningsansvarlig neurolog

Nærmeste fag-kolleger: Peter Vestergaard Rasmussen og Thor Petersen, neurologiske overlæger Aarhus Universitetshospital og Sclerosehospitalet i Ry

 

Kvalifikationer:

 

 • Speciallæge i neurologi

 • Sclerose-ekspertise og bred neurologisk erfaring

 • Mestrer dialog. Dynamisk, synlig og tillidsskabende

 • Gode kommunikations-kompetencer,

 • Kan samle, vurdere og formidle neurologisk viden til såvel fagprofessionelle (medarbejdere) samt patienter og pårørende

 • Udvise helhedsorientering og deltage i den samlede drift med forståelse for betydningen af egen arbejdsindsats for helheden

 

 

Ansvars- og arbejdsområder:

 

 • Lægefagligt ansvar for patientbehandlingen

 • Konsulent og sparringspartner for ledelse og medarbejdere i kliniske og videnskabelige neurologiske spørgsmål

 • Ansvarlig for opretholdelse af høj faglig kvalitet i behandling og rehabilitering, herunder deltagelse i Fælles Lægemøder, arbejdsgrupper og udarbejdelse af retningslinjer

 • Medvirker til at designe, gennemføre og formidle dokumentation, udvikling og forskning i relation til Sclerosehospitalernes patientbehandling

 • Planlægger og gennemfører undervisning af medarbejdere, patienter og pårørende

 • Sikring og udvikling af effektive, sammenhængende patientforløb af høj og dokumenteret sundhedsfaglig kvalitet

 • Viden om og evne til at skabe faglig udvikling, deltage i forandrings-processer og i at udvikle det øvrige tværfaglige personale

 • Er opmærksom på krav og forventninger fra Sclerosehospitalernes interessenter

 • Deltage i samarbejdsmøder med de neurologiske afdelinger i hele Danmark

 

 

Kompetencer:

Ekspertise og kvalifikationer til at udfylde roller som overlæge på højt niveau, som medicinsk ekspert, professionel, leder/administrator, akademiker, samarbejder, kommunikator, sundhedsfremmer og konsulent som formuleret af Sundhedsstyrelsen.

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst på området.

 

Stillingen er vagtfri.

 

Nærmere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til Overlæge Finn Boesen, 60 11 92 20 eller hospitalsdirektør Brita Løvendahl, 27 11 78 81.

 

Ansøgningsfrist: onsdag den 14.08. 2019 kl. 12.00. Ansøgning mailes til faglig leder af IT & Administration Nina Hjordrup på ninahj@sclerosehospital.dk.

 

Ansættelsessamtaler: afholdes tirsdag den 27.08. 2019. Har du ikke hørt fra os inden den 27.08 2019, er du ikke kommet i betragtning til stillingen.

 

Sclerosehospitalerne er et specialsygehus efter Sundhedslovens 79, stk. 2. Vi har driftsoverenskomst med Region Midtjylland og følger de overenskomster, som er indgået mellem Danske Regioner og de faglige organisationer.

Hospitalet i Haslev har 75 medarbejdere og 50 senge og hospitalet i Ry har 65 medarbejdere og 36 senge. Det er små hospitaler med korte kommandoveje og et godt samarbejde på alle niveauer i organisationen.

Sclerosehospitalerne er kendetegnet ved højt kvalificerede teams af medarbejdere, som til stadighed bestræber sig på at optimere patienter og pårørendes udbytte af rehabiliteringen, med fokus på involvering og samarbejde mod fælles prioriterede mål. I et satspulje-projekt samarbejdes der med tre kommuner om udvikling af modeller for sammenhængende patientforløb.

Sclerosehospitalerne behandler efter bedste praksis med til stadighed udvikling af organisationen og kulturen, for at hjælpe til det gode balancerede liv med sclerose, arbejdslivet og livet.

Læs mere om hospitalerne på www.sclerosehospitalerne.dk.

Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016