Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus,

Kolding
26-09-2018

Overlæge/afdelingslæge i Neurofysiologi til Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus

Kontakt

Hjerne- og Nervesygdomme, Kolding Sygehus

Sygehusvej 24
6000
Kolding
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
26-09-2018
Udløber:
01-11-2018
Kviknummer:
LJA-65926710
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Neurologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hos Hjerne- og Nervesygdomme tager vi udgangspunkt i den enkelte patients og dennes pårørendes behov, og stiller krav til ledelse, samarbejde, tværfaglighed, fleksibilitet og omstillingsparathed. Vi har en varieret og til tider uforudsigelighed hverdag, vi har arbejdsglæde og gode kolleger - og så tilbyder vi mulighed for at få stor indflydelse på hvordan neurofysiologien i afdelingen skal planlægges og håndteres.  
Kan du se dig selv ind i det, så er vi noget for dig...  
 
 
Vi tilbyder:  
 • Fagligt ledelsesrum  
 • Professionel ledelse  
 • Stort patientgrundlag – med mulighed for at hjælpe til med diagnosticering af en bred vifte af patienter  
 • Fokus på trivsel  
 • Engagerede kolleger  
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling  
 • Mulighed for organisatorisk udviklingsarbejde på afdelings- såvel som sygehusniveau  
 • Dygtige, engagerede neurofysiologiassistenter  
 
 
Vi forventer:  
 • At du udviser gode samarbejdsevner  
 • At du udnytter dine samarbejdsevner til gavn for organiseringen og udviklingen af neurofysiologien i afdelingen  
 • At du indgår aktivt i uddannelse og supervision af neurofysiologiassistenterne  
 • At du indgår aktivt i uddannelsen af læger via afholdelse af ugentlige neurofysiologikonferencer  
 • At du indgår i et fagligt fællesskab med afdelingens øvrige læger og personale  
 • At du kan arbejde selvstændigt og er fagligt ambitiøs  
 • At du er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering  

Ledelsesmæssigt refererer du til afdelingsledelsen.  
Stillingen er vagtfri.  
 
 
Afdelingen:
  
I Hjerne- og Nervesygdomme varetager vi diagnosticering og behandling af patienter fra Region Syddanmark på højt fagligt niveau.  
Afdelingen udgøres af et Hjerne- og Nervesygdomme sengeafsnit med både akut-del og rehabilitering, et Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium samt et Hjerne- og Nervefysiologisk ambulatorium.  
Vi ser stor fordel i at arbejde i subspecialiserede teams, både fagligt og i forhold til at opnå effektive og tilfredsstillende patientforløb. Samtidig har det enkelte team en forpligtelse overfor helheden. De tværfaglige teams er opdelt efter subspecialer: Demyeliniserende sygdomme, Neurofysiologi, Hovedpine, Epilepsi (R), Bevægeforstyrrelser (R), ALS (R), Perifere Nervesygdomme (R), Muskelsygdomme (R), og Apopleksi. (I teams mrk. (R) har vi regionsfunktion).  
Som neurofysiolog har man naturligt en stor berøring med demyeliniserende sygdomme, epilepsi, ALS, perfiere nervesygdomme og muskelsygdomme.  
 
Vi prioriterer uddannelse højt, og byder med vores faglige miljø og store patientgrundlag på gode muligheder for fordybelse. Vi har flere ugentlige neurofysiologiske konferencer samt daglige uddannelsesorienterede konferencer, ugentlig teoretisk undervisning samt radiologiske konferencer flere gange ugentlig. Netop fordi vi lægger vægt på at videreudvikle det høje faglige niveau, ønsker vi en neurofysiologisk læge, der vil bidrage til at videreudvikle kompetenceniveauet hos neurofysiologiassistenterne og hos den øvrige lægegruppe, og som vægter supervision og undervisning af både neurofysiologiassistenter og læger som en kerneopgave. I både 2016 og 2017 modtog vi årets højdespringerpris for "Forbedring og løft af de yngre lægers videreuddannelse i afdelingen" tildelt af Sygehus Lillebælt.  
 
 
Sygehuset:
  
Kolding Sygehus er Trekantområdets Akutsygehus for 300.000 borgere og en del af Sygehus Lillebælt.  
 
Sygehus Lillebælt er visionært, fremadskuende og ikke bange for at gå nye veje.  
 
Videnskabeligt byder Sygehus Lillebælt på et stimulerende videnskabeligt miljø med 32 PhD-studerende og 16 kliniske professorer.  
 
Stillingen er omfattet af Lokal løndannelse.  
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Boye Jensen, tlf. 76360321 eller mail: henrik.boye. jensen@rsyd.dk  
 
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.  
 
Ansøgningen bedes udformet i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, som findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk/ uddannelse/læger/ansættelse i overlægestillinger. Ansøger forventes i ansøgningen at forholde sig til de 7 lægeroller, jf. vejledningens kapitel 8, og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.  
 
Ansøgning modtages via nedenstående link, senest d. 1. november 2018.  
 
Ansættelsessamtaler forventes afviklet d. 8. november 2018.  
 
 
Vil du flytte tættere på Sygehus Lillebælts tre sygehuse i Kolding, Vejle og Middelfart?  
 • Du og din familie kan få hjælp og rådgivning om boliger, børnepasning og praktiske spørgsmål i forbindelse med flytning hos Tilflytterservice i kommunerne   
 • Søger din partner job så kontakt gerne en partnerlivskonsulent i Trekantområdet  
 • Der er 600.000 jobs indenfor 45 minutters køretur  
Se vores hjemmeside Vil du flytte for yderligere information.  
 
Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen.  
 
 

Udvalgte job
Lignende job
Region Midtjylland
Midtjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016