Region Syddanmark

Region Syddanmark,

Danmark
28-03-2019

Overlæge/afdelingslæge søges til Steno Diabetes Center Odense (SDCO)

Kontakt

Region Syddanmark

Praktisk information
Oprettet:
28-03-2019
Udløber:
29-04-2019
Kviknummer:
LJA-71990920
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Medicinsk endokrinologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er etableret 1.1.2018 og under udvikling som et internationalt førende diabetescenter ved Odense Universitetshospital. En af hovedopgaverne for SDCO er at være kraftcenter for at udvikle nye behandlings- og forebyggelsesmetoder, dvs. udvikle og udføre behandling og forebygge senkomplikationer på et højt internationalt niveau. SDCO er etableret i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark.

 

Overlæge/afdelingslæge med klinisk funktion ved Steno Diabetes Center Odense (SDCO)

Der søges en bredt klinisk uddannet speciallæge i endokrinologi gerne med erfaring med projektledelse og/eller forskningsaktivitet/interesse. Ansættelse pr. 1. september eller snarest herefter.

 

SDCOs kliniske kerneaktiviteter er behandling og forebyggelse af senkomplikationer hos patienter med diabetes, som er tilknyttet centret samt varetagelse af højt specialiseret diabetesbehandling for Region Syddanmark. Herudover arbejder SDCO med en stor portefølje af supplerende initiativer som omfatter projekter indenfor behandling og pleje, kvalitet, kompetenceudvikling, teknologi og tværsektorielt samarbejde.

SDCO har et tæt samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M med faglig sparring og fælles konferencer.

 

Dit nye job   

Du vil blive involveret i flere af vores supplerende aktiviteter der igangsættes i forbindelse med implementeringen af drejebogen for SDCO. Det kan for eksempel dreje sig om sammedagskomplikationsscreening, udgående og opsporende funktion af diabetesteam på OUH, teknologivurdering og kompetenceudvikling af personale. Involvering i disse udviklingsprojekter vil ske efter en individuel vurdering i forhold til kvalifikationer og ønsker hos ansøger.

 

Udover dette vil din funktion være klinisk ambulant aktivitet på SDCO, hvor du skal varetage behandlingen af patienter med type 1- og type 2-diabetes, samt andre former for diabetes. Afhængig af kvalifikationer og interesse, vil der være rig mulighed for at indgå i mere specialiseret behandling, fx insulinpumpebehandling eller graviditetsdiabetes. På udvalgte dage varetages stuegang på sengeafdeling MC98, hvor der er såvel endokrinologiske som reumatologiske og intern medicinske patienter indlagt, herunder diabetes patienter.  Du går stuegang på de endokrinologiske patienter sammen med dine kolleger fra Endokrinologisk Afdeling M. Til stillingen er knyttet en vagtforpligtelse i samarbejde med Afdeling M i weekends (aktuelt ca. én gang pr kvartal). Derudover kan der blive tale om vagtforpligtelse i FAM efter nærmere aftale. 

 

Endelig forventer vi, at du deltager aktivt i vores undervisningsaktiviteter og kompetenceudvikling af personale såvel internt som eksternt. Der er rigtig gode muligheder for forskning, da vi har en stor forskningsaktivitet på SDCO både basal, translationel og klinisk forskning.

 

Vi søger en overlæge/afdelingslæge der: 

 • er speciallæge i endokrinologi med dansk autorisation

 • har solid klinisk erfaring indenfor diabetologi

 • gerne projektledelseserfaring

 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner

 • åben og udviklingsorienteret

 • kan deltage aktivt i SDCOs uddannelse og kompetenceudvikling af personale

 • vant til at arbejde i tværfaglige teams

 

Vi tilbyder et center, hvor:

 • klinik, uddannelse og udvikling bliver prioriteret højt

 • der er fokus på den allerhøjeste kvalitet i de kliniske ydelser

 • der er fokus på tværfagligt samarbejde 

 • der er etableret et samarbejde med regionens sygehuse (Steno partner sygehuse), praktiserende læger, kommuner og øvrige Steno Diabetes Centre i Danmark 

 • motivation, medinddragelse, et højt informationsniveau og et godt arbejdsmiljø er prioriteret højt

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder, jf. faglig bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge.

 

Med afsæt i ansøgerens kvalifikationer, aflønnes stillingen efter overenskomst og efter kontrakt aftale indgået Regionernes Lønnings- og Takstnævn og den forhandlingsberettigede organisation (FAS/YL).

 

Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.

 

Inden endelig ansættelse vil der blive indhentet referencer. Du kan nævne referencer i din ansøgning eller medtage disse til eventuel samtale.

 

Stillingen er en fuldtidsansættelse og ledig til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.

 

Ansøgning og yderligere oplysninger:

Ansøgningen skal vedlægges kopi af speciallægeautorisation, samt curriculum vitae. 

 

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen, OUH Odense Universitetshospital og Steno Diabetes Center Odense (SDCO) ved henvendelse til:

Klinikleder, specialeansvarlig overlæge, dr.med. Michael Røder, michael.roder@rsyd.dk, 2624 4473, eller 

Centerdirektør, Ph.d. Jan Erik Henriksen, jeh@rsyd.dk, 2033 2174

 

Information kan findes på Region Syddanmarks hjemmeside, OUHs hjemmeside og SDCOs hjemmeside  

 

Ansøgningsfrist den 29. april 2019  - Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19.

 

 

Steno Diabetes Center Odense(SDCO) skal etableres som et internationalt førende diabetescenter ved Odense Universitets Hospital. En af hovedopgaverne for SDCO er at være kraftcenter for at udvikle nye behandlings- og forebyggelsesmetoder, dvs. udvikle og udføre behandling og forebygge senkomplikationer på et højt internationalt niveau. SDCO etableres i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark.


Har du læst?
 

nr. 14/2016