Gem annonce

Psykiatrisk Afdeling Vejle,

Vejle
29-05-2018

Overlæge/afdelingslæge til Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) i Vejle

Kontakt

Psykiatrisk Afdeling Vejle

Nordbanen 5
7100
Vejle
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
29-05-2018
Udløber:
01-07-2018
Kviknummer:
LJA-61758848
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed

Er du vores nye kollega?  

Har du lyst til at være  behandlingsansvarlig overlæge i vores Psykiatriske Akut Modtagelse, afsnit 09 (PAM)? 

Stillingen er vagtbærende i bagvagtslag. PAM er en uvisiteret skadestue. Arbejdet består af såvel udredning og behandling i henhold til vagtinstruks og sammen med funktionsleder varetage det kliniske og driftsmæssige ansvar i PAM i henhold til koncept for Akut Psykiatri.

Overlægen har det daglige ansvar for enhedens faglige ledelse sammen med funktionslederen. Opgaverne omfatter ansvar for enhedens samlede drift og faglig udvikling. 

Overlægen forestår den daglige arbejdstilrettelæggelse af de behandlingsmæssige funktioner og sikrer supervision og uddannelse af yngre læger. 

Overlægen medvirker ved udarbejdelse af instrukser og retningslinjer. Overlægen refererer til den ledende overlæge og indgår i afdelingens ledergruppe. 

Psykiatrisk Afdeling Vejle har fokus på aktiv nedbringelse af tvang. Testning og implementering af tvangsreducerende metoder indgår i det faglige arbejde. 

Yderligere er døgnafsnittet placeret på en naturrig grund, i nyt og tidsvarende sygehusbyggeri med gode muligheder for patienterne og medarbejdere til at deeskalerende metoder kan tages i anvendelse. 

 

Afdelingen tilbyder yderligere: 

På sengeafdelingen findes tre yderligere afsnit (Affektiv Afsnit 02/03, Psykose Afsnit 06/07, Ældre Afsnit 04 og Afsnit 05 med særlige pladser.

• Afdelingen har tre Lokalpsykiatrier (Kolding, Vejle og Fredericia), som har følgende udredning og behandlingstilbud: 

Udrednings- og behandlingsteam 

Team for ikke-psykotiske lidelser 

OPUS 

Almenpsykiatriske teams, herunder psykose og affektive teams 

Team for gerontopsykiatri og demens 

Team for Oligofreni 

Der foreligger en samlet udviklingsplan for Psykiatrien i Region Syddanmark, således at videreudvikling af afdelingens behandlingstilbud pågår, og overlægen forventes at tage aktivt del heri. 

Overlægens særlige kompetencer vil kunne medinddrages i afdelingens samlede behandlingstilbud fremover. 

 

Krav til ansøgning: 

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

Den medicinske ekspert 

• Kommunikator 

• Samarbejder 

• Leder/administrator 

• Sundhedsfremmer 

• Akademiker 

• Professionel 

 

Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS om overenskomst for overlæger. 

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse 

 

Ansøgningsfristen: 1. juli 218

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Connie 

Thurøe Nielsen på mobil 51 71 74 23 


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Lignende job
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
Esbjerg, Syd- og Sønderjylland
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
Esbjerg, Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016