Sykehuset Innlandet, Elverum

Sykehuset Innlandet, Elverum,

Elverum
14-11-2017

Overlege - Avdeling for bildediagnostikk, seksjon for nukleærmedisin, Elverum

Kontakt

Sykehuset Innlandet, Elverum

Kirkeveien 31
N-2418
Elverum
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
14-11-2017
Udløber:
19-12-2017
Kviknummer:
LJA-51228543
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig  150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Elverum ligger ca 15 mil nord for Oslo og 12 mil fra Gardermoen hovedflyplass, med god offentlig kommunikasjon.

Nukleærmedisinsk seksjon er en seksjon i Avdeling for bildediagnostikk. Seksjonen er en moderne enehet med Spect/CT, et tohodet gammakamera og PET busstilbud en gang pr uke. Seksjonen har et bredt tilbud innen nukleærmedisinske undersøkelser. De ansatte arbeider aktivt med å yte god service med høy kvalitet til pasienter og brukere. Avdelingen er fulldigitalisert.

Nukleærmedisinsk seksjon har følgende stilling ledig:

Overlege 100% fast stilling innen nukleærmedisin ledig f.o.m. 1 mars 2018, eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av leger i spesialisering
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege

 

Utdanningsretning

 • Medisin

   

  Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • En medarbeiderstab som er engasjert og positiv, og som representerer et bredt spekter av kompetanse innen radiologi og nukleærmedisin
 • Et godt arbeidsmiljø hvor humor er en del av hverdagen, hvor man viser respekt for alle, bidrar til god kommunikasjon og deltar i oppgaveløsning
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er 6 mnd prøvetid. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

   

 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver
 • Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.
 • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Udvalgte job
Lignende job
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016