Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF,

Namsos
29-10-2018

Overlege i Nevrologi - Nevrologisk avdeling, Helse Nord-Trøndelag

Kontakt

Helse Nord-Trøndelag HF

Tlf: +47 740 98000
Praktisk information
Oprettet:
29-10-2018
Udløber:
16-12-2018
Kviknummer:
LJA-67200375
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Neurologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinikk for medisin og rehabilitering

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag dekker spesialisthelsetjenesten for ca. 130.000 mennesker i Nord-Trøndelag fylke fra sykehusene Levanger og Namsos.

Nevrologisk avdeling er gjennomgående organisert med virksomhet på begge sykehusene.

Ved Sykehuset Levanger og sykehuset Namsos drives en nevrologisk spesialistpoliklinikk som dekker hele spekteret av nevrologiske sykdommer. Ved begge sykehus er det fullt utstyrte nevrofysiologiske laboratorier med elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene. Ved begge poliklinikkene er det sykepleiere med spesialutdanning i nevrologi og nødvendig hjelpepersonell. Fylkets nevrologiske sengepost med 5 senger er lokalisert ved Sykehuset Namsos og behandler nevrologiske pasienter med behov for akuttinnleggelse, samt elektive pasienter med behov for nevrologisk utredning/behandling og tverrfaglig vurdering.

Ved begge sykehus er det fullt utstyrte nevrofysiologiske laboratorier med elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene. Ved begge poliklinikkene er det sykepleiere med spesialutdanning i nevrologi og nødvendig hjelpepersonell.

Nevrologisk avdeling er en del av klinikk for medisin og rehabilitering. Klinikken består for øvrig av revmatologi, fysikalsk medisin- og rehabilitering, medisinske poliklinikker og sengeposter klinikken er gjennomgående organisert. Avdelingen har et tett samarbeid med de medisinske avdelinger og seksjoner.

Avdelingen har per i dag på Sykehuset Levanger 2 overleger hvorav en overlege er i 50 % PhD stilling. I tillegg er det opprettet en kombinasjonsstilling hvor Nevrologisk avdeling Sykehuset Levanger samarbeider med Kastvollen Rehabiliteringssenter om nevrologiressurs. På Sykehuset Namsos er det per i dag ansatt 5 nevrologer i ulik stillingsstørrelse, og 4 leger i spesialisering

Avdelingen har for tiden telefonvakt uten utrykning organisert gjennomgående på begge sykehus.

Disse stillingene er opprettet som ledd i at vi i Helse Nord Trøndelag er i ferd med å bygge opp avdelingen som ledd i å møte fremtidens behov for fagkompetanse. Dette for å kunne gi et så godt nevrologitilbud som mulig ved begge våre to sykehus.

Avdelingen har fra d.d. ledig stilling for:

Overlege i Nevrologi med tjenestested Sykehuset Namsos

Overlege i Nevrologi med tjenestested Sykehuset Levanger

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske godt norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og behandling av pasienter inneliggende på sengepost, tilsyn og poliklinisk virksomhet.

   

 • Tilleggsoppgaver:
 • Opplæring, veiledning for leger i spesialisering og medisinstudenter, og til annet helsepersonell

 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker spesialist i nevrologi.

   

  Personlige egenskaper

 • Være faglig oppdatert og kvalitetsbevisst i yrkesutøvelsen
 • Interesse for å bidra til utvikling av avdelingen og fagfeltet
 • God evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • God evne til å jobbe i team og i tverrfaglig settinger
 • Løsningsfokusert

 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Har du læst?
 

nr. 14/2016