Sørlandet Sykehus

Sørlandet Sykehus,

Flekkefjord
15-03-2021

Overlege i ortopedi - Avdeling for kirurgiske fag, Flekkefjord

Kontakt

Sørlandet Sykehus

Tlf: +47 900 72 893
Praktisk information
Oprettet:
15-03-2021
Udløber:
16-04-2021
Kviknummer:
LJA-81830170
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ortopædisk kirurgi,
Ortopædiske sygdomme
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kirurgisk avdeling ved Klinikk somatikk Flekkefjord har ledig overlegestilling innen ortopedi. Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk somatikk Flekkefjord er organisert i avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Operasjon, Intensiv og Kirurgisk poliklinikk) og avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk).

Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon. Vi har for tiden ledig en 100% stilling for ortopedspesialist. Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Kirurgisk avdeling med tilhørende fagområde ortopedi er i en spennende strategisk utvikling der samarbeidet med andre sykehus og helseforetak er spesielt viktig å få til. Vi ønsker å utvikle og utvide det faglige nettverket innen både akuttkirurgi og elektiv drift. Dette inkluderer også at vi vil legge til rette for kompetanseutvikling og samarbeid med andre sykehus både innad og utenfor egen region. Klinikken ønsker også å bidra som aktør innen kompetanseutvikling i en global helse kontekst, og kan tilrettelegge for dette hvis ønskelig.
Klinikk Somatikk Flekkefjord søker medarbeidere som ønsker å aktivt bidra til videre utvikling av sykehuset.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver
 • Poliklinikk, operasjon og sengepost
 • Planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende/behandlende, rehabiliterende og lindrende art.
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet for å ivareta hele overlege / spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak.
 • Undervisning og veiledningsansvar i forhold til pasient, pårørende, kollegaer, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag. Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.
 •  Motivasjon av andre medarbeidere, skape engasjement. Ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull adferd i forhold til pasient og mellom ansatte. Bidra i konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.  
 • Delta i traumeteam.
 • Vakt (tilstedevakt og hjemmevakt) etter avtale
Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon
 • Spesialist i ortopedi
 • Bred erfaring innen operativ ortopedi. Må dokumentere gjennomført ATLS kurs.
 • Traumekompetanse innen ortopedi (etter nasjonal traumeplan)
 • Må beherske norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig.
 • Må kunne dokumentere erfaring og kunnskap med nødkirurgiske prosedyrer og teamtrening
 • Det er en fordel å kunne beherske DIPS og Metavision.
 • Det er en fordel med erfaring innen protesekirurgi hofte og/eller kne  
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement og fokus på god pasientbehandling
 • Ansvarsbevissthet
 • Fleksibilitet
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjonsegeskaper
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og endringsvilje 
Vi tilbyr
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord


Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord, Norge


Elisabeth Urstad
Avdelingssjef
+47 900 72 893
Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
 

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

 


Har du læst?
 

nr. 14/2016