Sørlandet Sykehus

Sørlandet Sykehus,

Grimstad
04-02-2021

Overlege i psykiatri

Kontakt

Sørlandet Sykehus

Bark Silasvei 7
4876
Grimstad
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-02-2021
Udløber:
13-04-2021
Kviknummer:
LJA-81669526
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder, allmennpsykiatrisk poliklinikk i Grimstad
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team, et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. Avdelingen har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.


Som overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk er man del av et større kollegiet med overleger og LIS leger i DPS Østre Agder. Det er et godt arbeidsmiljø, selv om dagene er travle. I de allmenpsykiatriske poliklinikkene samarbeider man med gode og engasjerte kollegaer om utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser. Man er del av et team med psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleiere. Det oppfordres til videreutvikling av egen kompetanse og fagutvikling i teamet. DPS Østre Agder har også fordypningstjeneste for LIS i gruppeteam, døgnenheten og i FACT team for psykoselidelser og nysyke.

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som overlege/psykiater i poliklinikken i Grimstad

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kun søknader registrert elektronisk vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling. 
 • Medisinskfaglig bistand til psykologer og spesialsykepleiere i teamet er en viktig oppgave.
 • Allmenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud til pasienter med ulike problemstillinger. Utredning, diagnostisering og behandling er sentrale oppgaver. 
 • Vurderinger, utredning, behandling individuelt eller i grupper.
 • Samhandle og samarbeide godt internt og eksternt med samarbeidspartnere 
 • Vi vektlegger internt samarbeid, evne til tverrfaglig samarbeid. 
 • Veiledning av LIS-kandidater og andre medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri. Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet oppfordres til å søke da de også vil komme i betraktning. 
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon 
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid
 • Beherske skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig 
 • Kjennskap til norsk lov- og regelverk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet 
 • Engasjert og ansvarsbevisst 
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner 
 • Trives med å jobbe tverrfaglig 
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk 
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Lønnet studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 

Kontaktinformasjon
 
Karina Vatne Danielssen
Teamleder/psykologspesialist
0047 913 57 879
 
Angelina Jensen
Rådgiver
0047 915 11 580

Det er kort vei til Kristiansand hvor det er daglig fergeavganger mellom Kristiansand og Hirtshals i Danmark og til Kjevik lufthavn Kristiansand med flyavganger til København

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på
facebook


Har du læst?
 

nr. 14/2016