Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF,

Norge
28-08-2017

Overlege - Indremedisin - Kongsvinger

Kontakt

Sykehuset Innlandet HF

Parkveien 35,
2212
Kongsvinger
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
28-08-2017
Udløber:
17-09-2017
Kviknummer:
LJA-48875036
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Intern medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

 

Divisjon Kongsvinger er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gyn, revmatologi (spesialisert rehabilitering), øye, ØNH og barnepoliklinikk.

 

Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger er organisert som en egen divisjon i Sykehuset Innlandet.

Kongsvinger ligger ca 3 mil fra svenskegrensen og har gode kommunikasjonsløsninger til Oslo (94 km) og Oslo Lufthavn, Gardermoen(67km).

 

Indremedisinsk avdeling har ledig fast stilling for overlege, med tiltredelse snarest mulig.

Foretrukne spesialiteter vil være: lunge, infeksjon, geriatri og onkologi.

 

Avdelingen er fullt tellende som gruppe 2 avdeling i generell indremedisin og er tellende med 1,5 år B-gren i endokrinologi.

Indremedisinsk avdeling har 29 ordinære senger og en kombinert intensivavdeling med 4 senger øremerket for indremedisinsk overvåkning. Intensivavdelingen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr med EKG-kommunikasjon til ambulanser med mulighet for prehospital trombolyse. Medisinsk avdeling er dekket opp med grenspesialister i kardiologi og endokrinologi.

Avdelingen har øremerkede senger til akutt slagbehandling.

 

Overlegene ved indremedisinsk avdeling går for tiden i 6-delt vaktordning; tertiærvakt bak lege i spesialisering.

 

Kvalifikasjoner

 

 • Spesialistutdanning, minimum innen generell indremedisin

 • For stillingen kreves det dokumentert norsk autorisasjon.

 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

 • Forskererfaring er en fordel

 

 

Utdanningsretning

 

 • Medisin

 

 

Utdanningsnivå

 

 • Høyskole / Universitet

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 • Faglig interesse og engasjement

 • Strukturert og ansvarsbevisst

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

 

Vi tilbyr

 

 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

 • Gode pensjonsordninger i KLP

 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

 • Behjelpelig med bolig

 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Sanofi Genzyme
Hørsholm, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016