Gem annonce
Helse Førde

Helse Førde,

Norge
31-08-2017

Overlege kardiologi - Nordfjord sjukehus

Kontakt

Helse Førde

Tlf: +47 579 39000
Praktisk information
Oprettet:
31-08-2017
Udløber:
01-10-2017
Kviknummer:
LJA-48947431
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Kardiologi
Beliggenhed

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

 

Medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus har 4 overlegestillingar og 6 LIS 1 (turnuslegar) i døgndrift. Seksjonen har sengepost med 18 sengar, der 3 av desse er overvakingssengar. I tillegg har ein poliklinikk med bl.a. kardiologi, hjarterehabilitering og gastroenterologi, og 7 satelittdialyseplassar. Det er tett fagleg samarbeid mellom Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus.

 

Ein ønskjer primært lege på heiltid, men det er mogleg å søkje deltidsstilling. Stillinga inngår i 4-delt vaktordning. Startdato: etter avtale.

 

Nordfjord sjukehus blir brukt som nasjonal modell for lokalsjukehus og har breitt samansett tilbod til ulike pasientgrupper.

 

Eid kommune har ca. 6000 innbyggarar, med Nordfjordeid som sentrum. Her er unik natur med fjord og fjell og godt utbygd skule- og kulturtilbod.

 

For stillinga krevst det dokumentert autorisasjon.

Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.

 

Arbeidsoppgåver

 

 • Arbeidsoppgåvene er knytt til poliklinisk verksemd, sengepost- og vaktarbeid

 • Tilpassing av arbeidsoppgåver kan vurderast ved evt. deltidstilsetjing

 

 

Kvalifikasjonar

 

 • Vere autorisert som kardiolog.

 • Ha erfaring frå sengepost- og poliklinisk arbeid. Må vere rettleiar for LIS 1.

 • Det blir gitt opplæring i aktuelt utstyr og datasystem.

 

 

Utdanningsretning

 

 • Medisin

 

 

Utdanningsnivå

 

 • Profesjonsstudium

 

 

Personlege eigenskapar

 

 • Vere samarbeidsvilleg

 • Kunne kommunisere godt på norsk både munnleg og skriftleg

 

 

Språk

 

 • Norsk

 

 

Vi tilbyr

 

 • Støttande, aktivt og trygt arbeidsmiljø

 • Hjelp med å skaffe bustad

 • Løn etter avtale

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Lignende job
Region Syddanmark - Grindsted Sygehus
Billund, Vestj...
Har du læst?
 

nr. 14/2016