Sykehuset Innlandet, Elverum

Sykehuset Innlandet, Elverum,

Norge
24-05-2019

Overlege

Kontakt

Sykehuset Innlandet, Elverum

Kirkeveien 31
N-2418
Elverum
Norge
Praktisk information
Oprettet:
24-05-2019
Udløber:
15-08-2019
Kviknummer:
LJA-73556285
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Avdeling for bildediagnostikk, seksjon for nukleærmedisin, Elverum

 

Elverum ligger ca 14 mil nord for Oslo og 10 mil fra Gardermoen hovedflyplass, med god offentlig kommunikasjon.

 

Nukleærmedisinsk seksjon er en seksjon i Avdeling for bildediagnostikk Elverum - Hamar. Seksjonen er en moderne enhet med Spect/CT, et tohodet gammakamera og PET busstilbud en gang pr uke.  I 2018 utførte vi 371 PET/CT. Første tertial 2019 147. Det er stor etterspørsel etter PET undersøkelser og behovet er økende. Vi vurderer derfor å utvide PET-tilbudet. Seksjonen har et bredt tilbud innen nukleærmedisinske undersøkelser. De ansatte arbeider aktivt med å yte god service med høy kvalitet til pasienter og brukere. Seksjonen har et høyt faglig engasjement og ønsker å bidra aktivt i det norske fagmiljøet.  Vi er samlokalisert med og samarbeider tett med radiologisk seksjon. Overlege deltar i MDT-møter.

 

Nukleærmedisinsk seksjon har følgende stilling ledig:

Overlege 100% fast stilling innen nukleærmedisin. Ledig f.o.m. 01.10.2019.

 

Kvalifikasjoner

 

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av leger i spesialisering

 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt

 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i nukleærmedisin

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Gode samarbeidsevner

 • Selvstendig

 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten

 • Strukturert

 • Ansvarsbevisst

 • Fleksibel

 • Positiv

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Personlig egnethet vektlegges

 

 

Vi tilbyr

 

 • Spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver

 • En medarbeiderstab som er engasjert og positiv, og som representerer et bredt spekter av kompetanse innen radiologi og nukleærmedisin

 • Et godt arbeidsmiljø hvor humor er en del av hverdagen, hvor man viser respekt for alle, bidrar til god kommunikasjon og deltar i oppgaveløsning

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er 6 mnd prøvetid. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

 • Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.

 • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.

 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

 

Kontaktinformasjon

 

Sissel Ragnhi Steien

Sjefbioingeniør

99718111

 

Trine Fleischer Eng

Avdelingssjef

92283300

 

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

 

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig  150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.


Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016