Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF,

Stavanger
20-09-2021

Overlege

Kontakt

Helse Stavanger HF

Jan Johnsens gate 12
4016
Stavanger
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
20-09-2021
Udløber:
17-10-2021
Kviknummer:
LJA-82685495
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Avdeling akutt og intensiv psykiatri / post C1, Helse Stavanger HF

Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør - Rogaland. Klinikken består av fire DPS lokalisert til Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane, samt avdelinger for akutt-, affektiv og psykose-, alder - og sikkerhetspsykiatri beliggende på sykehusområdet på Våland.

Den ene av våre 2 psykiatere har sluttet og vi søker derfor etter en ny overlege.

Avdeling akutt består av sengepostene AMC2, B3 og C1. Post C1 er en akuttpsykiatrisk sengepost med 14 sengeplasser hvor 4 av sengeplassene er på et skjermingsavsnitt.
Posten har et tverrfaglig miljø som i hovedsak består av psykolog, psykiater, leger i spesialisering, vernepleiere, sosionom, sykepleiere, helsefagarbeidere og ekstravakter. 
Vi tar imot pasienter med alle typer psykiske lidelser og pasientene som er innlagt hos oss er som regel i den akutte fasen av sykdommen.

Arbeidsmiljøet er ungt og dynamisk og en må være endringsvillig og løsningsfokusert. Hos oss får du faglig og personlig utvikling sammen med trivelig arbeidsmiljø og mye godt humør. Vi har fokus på brukermedvirkning, pårørendearbeid, ernæring og fysisk aktivitet.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver
 • Overlege er medisinsk faglig ansvarlig for pasienter innlagt på post.
 • Utredning, diagnostisering og behandling etter gjeldende retningslinjer.
 • Overlege har veiledningsansvar overfor LIS leger.
 • Har mulighet til å delta i klinikkens bakvaktslag.
 • Bistå postleder i medisinske spørsmål.
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, ved å delta aktivt i og være pådriver for å utvikle og gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er behandling av pasienter, undervisning av helsepersonell, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende og forskning. Alt helsepersonell som ansettes i Helse Stavanger forventes å delta i disse oppgavene.    
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri.
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
Personlige egenskaper
 • God arbeidskapasitet, fleksibel, strukturert og endringsvillig.
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team.
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig.
 • Interesse og ønske om å være med på å utvikle akuttpsykiatrien i Helse Stavanger.
 • Interesse for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.
 • Evne og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Sengeposttillegg på 69 360 kr.
 • Det gis et rekrutteringstillegg som sikrer 100 000 kr over tariffestet grunnlønn.
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktslaget.
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass med godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig oppdatering.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Gode velferdstilbud som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe.
 • God pensjonsordning.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Jan Johnsens gate 12, 4011 Stavanger


Asgeir Giljebrekke
Postleder
(+47) 51 51 51 73

Sissel Espedal
Avd. sjef akutt
(+47) 51 51 52 25 / 466 62 067

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Har du læst?
 

nr. 14/2016