Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF,

Stavanger
25-08-2021

Overlege psykiatri - Psykosepost B2

Kontakt

Helse Stavanger HF

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011
Stavanger
Norge
Praktisk information
Oprettet:
25-08-2021
Udløber:
30-09-2021
Kviknummer:
LJA-82568652
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinikk psykisk helsevern voksne - Avdeling affektiv og psykose, Helse Stavanger HF    

En av våre spesialister har gått over i annen stilling ved sykehuset. Vi søker derfor en dyktig psykiater som har interesse for pasienter med psykose. Du blir del av et arbeidsfellesskap med en annen overlege, en psykolog og leger i spesialisering. Du samarbeider med og får støtte fra engasjerte team sammensatt av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og sosionom. 

Post B2 hører til avdeling affektiv psykose og har 12 døgnplasser. 9 plasser i åpen avdeling og 3 plasser i egen skjermingsavdeling. Målgruppen er pasienter med psykoselidelser. De fleste pasientene har behov for lengre innleggelser. Vi legger vekt på godt samarbeid med pårørende, kommune og andre som følger opp pasientene. B2 har over tid hatt en stabil personalgruppe og har et godt arbeidsmiljø.

Stavanger Universitetssykehus er det tredje største akuttsykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPSene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, i hovedsak schizofreni/psykose. Dette
  innebærer å vurdere, utrede og behandle pasienter.
 • Delta i tverrfaglige team.
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser.
 • Vedtaksvansvar.
 • Vurdere og dokumentere pakkeforløp.
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling.
 • Veiledning. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri.
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse.
 • Erfaring med vurdering og behandling av  pasienter med alvorlige psykiske lidelser, vilkår for tvunget psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke.
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon. For tiden DIPS og Meona.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for arbeid med pasientgruppen.
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Nøyaktig, fleksibel og strukturert.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst og rekrutteringstillegg i henhold til særavtale, kr.100.000,- per år for overleger.
 • Sengeposttillegg kr. 69.360,- per år.
 • Mulighet for deltagelse i bakvaktslaget.
 • Engasjerte og inkluderende kolleger.
 • God pensjonsordninger.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring.
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger


Rolf Høines
Postleder B2
+47 99337781
Anja Nordermoen
Overlege B2
+47 51515046

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Har du læst?
 

nr. 14/2016