Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF),

Tønsberg
16-03-2017

Overlege - Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Anestesi

Kontakt

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Praktisk information
Oprettet:
16-03-2017
Udløber:
31-03-2017
Kviknummer:
LJA-43835121
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

OVERLEGE - Vi har ledig 100 % fast stilling.

Oppstartdato etter avtale med seksjonsleder.

Sykehuset har et nedslagsfelt på ca. 240000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk- og kirurgisk virksomhet. Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og har en smertepoliklinikk med høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold har virksomhet ved to lokasjoner (Tønsberg og Larvik) hvor anestesiologisk avdeling er representert. Avdelingen har fire seksjoner; anestesi, intensiv, smertepoliklinikk og traumatologi. Tjeneste ved avdelingen utføres ved alle seksjonene.

Anestesiologisk avdeling har ansvaret for operativ anestesi til: Ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi, urologi, gyn/obstetrikk, ØNH, øye. Arbeidet inkluderer også anestesi til barn innenfor disse fagområdene. I tillegg ytes det poliklinisk anestesiservice til ECT behandling, elektrokonvertering, gastro- og koloskopier, MR av barn, CT og intervensjonsradiologi. Intensivseksjonen bemanner fem tekniske senger og 16 postoperative plasser. I tillegg har sykehusets dagkirurgiske enheter til sammen 15 oppvåkningsplasser. Avdelingens leger deltar i AMK arbeid samt i prehospitalt arbeid ved behov.

Avdelingen har to vaktsjikt. Pr. tid 7-delt primærvakt og 12-delt bakvakt. Nytilsatt skal delta i vaktturnus. Det er kontinuerlig for- og bakvakt på huset med aktiv vakt hele døgnet. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og samarbeid i team med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere.

Nytilsatt skal delta i avdelingens undervisningsopplegg, veiledning av spesialistkandidater og daglig supervisjon. Ordinær 4 måneders overlegepermisjon hvert 5. år etter sentral og lokal overenskomst.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Erfaring og interesse innen smertebehandling er meritterende.
 • Det kreves at den som ansettes behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Utdanningsretning

 • Medisin

  Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst.
 • Strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vil du vite mer om Vestfold?

www.visitvestfold.no

Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Sanofi Genzyme
Hørsholm, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016