Gem annonce
Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF),

Tønsberg
16-03-2017

Overlege - Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Anestesi

Kontakt

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Praktisk information
Oprettet:
16-03-2017
Udløber:
31-03-2017
Kviknummer:
LJA-43835121
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Anæstesiologi
Beliggenhed

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

OVERLEGE - Vi har ledig 100 % fast stilling.

Oppstartdato etter avtale med seksjonsleder.

Sykehuset har et nedslagsfelt på ca. 240000 innbyggere, og driver utstrakt medisinsk- og kirurgisk virksomhet. Sykehuset har regionansvar for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og har en smertepoliklinikk med høy aktivitet. Sykehuset i Vestfold har virksomhet ved to lokasjoner (Tønsberg og Larvik) hvor anestesiologisk avdeling er representert. Avdelingen har fire seksjoner; anestesi, intensiv, smertepoliklinikk og traumatologi. Tjeneste ved avdelingen utføres ved alle seksjonene.

Anestesiologisk avdeling har ansvaret for operativ anestesi til: Ortopedi, gastroenterologi, karkirurgi, urologi, gyn/obstetrikk, ØNH, øye. Arbeidet inkluderer også anestesi til barn innenfor disse fagområdene. I tillegg ytes det poliklinisk anestesiservice til ECT behandling, elektrokonvertering, gastro- og koloskopier, MR av barn, CT og intervensjonsradiologi. Intensivseksjonen bemanner fem tekniske senger og 16 postoperative plasser. I tillegg har sykehusets dagkirurgiske enheter til sammen 15 oppvåkningsplasser. Avdelingens leger deltar i AMK arbeid samt i prehospitalt arbeid ved behov.

Avdelingen har to vaktsjikt. Pr. tid 7-delt primærvakt og 12-delt bakvakt. Nytilsatt skal delta i vaktturnus. Det er kontinuerlig for- og bakvakt på huset med aktiv vakt hele døgnet. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og samarbeid i team med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere.

Nytilsatt skal delta i avdelingens undervisningsopplegg, veiledning av spesialistkandidater og daglig supervisjon. Ordinær 4 måneders overlegepermisjon hvert 5. år etter sentral og lokal overenskomst.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Erfaring og interesse innen smertebehandling er meritterende.
 • Det kreves at den som ansettes behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Utdanningsretning

 • Medisin

  Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst.
 • Strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vil du vite mer om Vestfold?

www.visitvestfold.no

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Udvalgte job
Svedklinikken Hidros Denmark ApS
Har du læst?
 

nr. 14/2016