Københavns Universitet - Institut for Folkesundhedsvidenskab

Københavns Universitet - Institut for Folkesundhedsvidenskab,

København
26-04-2017

Postdoc søges til stilling som projektleder ved Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Kontakt

Københavns Universitet - Institut for Folkesundhedsvidenskab

Øster Farimagsgade 5
1014
København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
26-04-2017
Udløber:
23-05-2017
Kviknummer:
LJA-45732631
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postdoc søges til en 3-årig, tidsbegrænset stilling som projektleder ved Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin med ansættelse på Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet til besættelse snarest muligt.

 

Jobbeskrivelse

Stillingen vil omfatte den daglige ledelse af et stort interdisciplinært 9-årigt forskningsprojekt, The Phy-Psy Trial, med et samlet budget på ca. 50 mio. kr. Læs mere om projektet her: http://www.ifsv.ku.dk/afdelinger/almen_medicin/forskning/phy-psy-trial/

 

Postdocen skal stå for projektets daglige ledelse og have ansvar for koordinering og kommunikation. Stillingen kræver erfaring med forskning og forskningsadministration og -koordinering, gerne fra sundhedsvæsenet. Postdocen refererer til lederen af Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, professor Susanne Reventlow og projektets styregruppe.

 

Ansvar og opgaver

 • Daglig ledelse og koordinering af The Phy-Psy Trial

 • Forskningsstøtte og administrativ støtte til ledelsen og andre i The Phy-Psy Trials projektgruppe

 • Deltage i udvikling af afledte delprojekter og udarbejdelse af supplerende fondsansøgninger

 • Koordinering af budgetter og regnskaber for alle bevillinger

 • Medvirken både til forskningsmæssig publicering og til afrapportering til finansieringskilder, universitetet og interessenter samt til formidling på nationale og internationale møder

 • Repræsentation af forskergruppen bag The Phy-Psy Trial på eksterne møder

 • Koordinering af samarbejdet imellem samarbejdspartnerne. Planlægning af møder med advisory board, brugerpanel og følgegruppe

 • Opstilling af klare mål og ansvar for delopgaver, organisering og uddelegering af arbejde til andre medlemmer af teamet

 

Uddannelsesmæssig baggrund

Relevant sundhedsfaglig uddannelse - medicin, folkesundhedsvidenskab eller lignende.

 

Kvalifikationer og kompetencer

 • Erfaring med planlægning og styring af et større forskningsprojekt, herunder budgettering og evt. vejledning

 • Erfaring med forskningsmæssig publicering og systematisk litteraturgennemgang, herunder erhvervet akademisk grad: Ph.d., dr. med. eller tilsvarende

 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk og engelsk

 • Erfaring fra samarbejde med en lang række interessenter, herunder patienter, sundhedsprofessionelle, faglige og politiske organisationer, samt kommuner og regioner

 • Relevant klinisk erfaring og/eller kendskab til det danske sundhedsvæsen

 • Erfaring med udarbejdelse og administration af fondsansøgninger

 • Gode generelle organisatoriske og sociale kompetencer

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen som postdoc på fuld tid er tidsbegrænset til 3 år. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC eller andre relevante organisationer. Udover den anciennitetsbestemte løn ydes p.t. et årligt tillæg på 50.773,20 DKK. Derudover er der ved ansættelsen mulighed for individuel forhandling om løntillæg.

 

Ansøgning

Ansøgningen, som må indeholde følgende dele, indsendes elektronisk via linket nedenfor senest 23. maj 2017.

 

 • Ansøgning med begrundelse for at søge stillingen

 • Curriculum vitæ

 • Eksamensbeviser

 • Publikationsliste

 • Publikationer, som ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen (maks. 10)

 

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan lederen af Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, professor Susanne Reventlow kontaktes, +45 35327156, e-mail: susrew@sund.ku.dk.

 

Information om institutionerne kan ses her: 

 

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk.

 

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016