Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune,

Gladsaxe
18-05-2018

Praksiskonsulent til nyt tværkommunalt AkutTeam

Kontakt

Gladsaxe Kommune

Rådhus Alle 1
2860
Søborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
18-05-2018
Udløber:
18-06-2018
Kviknummer:
LJA-61189013
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner samarbejder om et nyt og ambitiøst kommunalt AkutTeam, hvor sygeplejerskerne løser akutte og specialiserede sygeplejeopgaver i borgerens hjem og på kommunale institutioner i alle tre kommuner.

Vi søger en praksiskonsulent, der skal være tilknyttet AKUTteamet for at bygge bro til almen praksis, samt understøtte sygeplejerskernes kompetencer og forretningsgange i forhold til lægeforbeholdte opgaver.

Dine opgaver

 • kvalificere kompetenceudviklingen af sygeplejersker i akutfunktionen
 • almen medicinsk rådgivning i forhold til instrukser og kompetenceudvikling bl.a. gennem supervision og undervisning
 • brobygning til almen praksis. Herunder bl.a. møder med kommunale praksiskonsulenter, dialogmøder, workshops, og stormøder, deltagele i Kontakt Lægeudvalg (KLU), besøg i almen praksis i de tre kommuner
 • link til praksiskonsulenter i Samordningsudvalget i Planområde Midt. Byde ind og følge op på planområdets samarbejde om de kommunale akutfunktioner og sikre sammenhæng og kvalitet.

AkutTeamet
AkutTeamet er åbent døgnet rundt alle ugens dage. Der er kun sygeplejersker i teamet. Alle med mindst 5 års erfaring fra primær og sekundær sektor. Vi forventer at være i alt ca. 15-20 sygeplejersker i AkutTeamet, når vi er i fuld drift.

Teamets arbejdsopgaver
Sygeplejerskerne i AkutTeamet får henvendelser fra almen praksis, hospital, Akuttelefonen 1813 og fra kommunernes hjemmepleje, plejecentre, midlertidige pladser og bosteder.

Der er mange typer opgaver, som kan se således ud:

 • akut vurdering af borgere efter henvendelse
 • måling, vurdering og formidling af kliniske værdier
 • vejledning og sparring med samarbejdspartnere over telefonen
 • håndtering af alle typer sygeplejeindsatser
 • akut blodprøvetagning
 • målet med AkutTeamets arbejde er at forhindre unødige indlæggelser og genindlæggelser for især ældre borgere - men har opgaver hos alle borgere over 18 år med akutte behov.
Du er
 • uddannet læge, speciallæge i almen medicin og arbejder i almen praksis.

Gerne i en af de tre deltagende kommuner.

Du har desuden

 • stærke kommunikative evner både en-til-en og i større sammenhænge
 • gode personlige og relationelle kompetencer

Vi tilbyder

Du vil få mulighed for at arbejde tæt sammen med engagerede og kompetente sygeplejersker i et nystartet team. Du vil være en af de centrale ressourcer, der skal understøtte teamets gode sundhedsfaglige praksis og den sikre drift med patienten og de pårørende i centrum.

Arbejdstid
Der er i udgangspunktet estimeret med 6 timer ugentligt. Der vil være stor fleksibilitet med henblik på time-tilrettelæggelsen afstemt efter behov.

Arbejdssted
AkutTeamet har fast base i egne lokaler på Seniorcentret Møllegården i Gladsaxe Kommune og hovedparten af din arbejdstid vil være her. Du må dog forvente en del udgående opgaver i forhold til blandt andet de praktiserende læger, hospital og Akuttelefonen 1813.

Akutteamet er en del af et frikommuneforsøg og har fået øgede beføjelser i forhold til opbevaring af medicin og til at medbringe medicin til borgerens hjem.

Læs mere om teamets virksomhedsfelt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen her.

Læs hele stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive tilknyttet AkutTeamet som konsulent med aftale om et fast antal timer.

 

Stillingen honoreres på timebasis efter konsulent-timetakst på 918,54 kr. (1. april 2018-niveau, reguleres halvårligt).

Kontrakt udarbejdes i samarbejde med PLO Hovedstaden.

Få mere at videHvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte daglig leder af akutteamet, Margret Bjarnadottir på telefon 29 43 12 49 / e-mail marbja@gladsaxe.dk eller Marianne Puge Nielsen på telefon 3070 8808 / e-mail puge@dadlnet.dk.

Ansøgningsfrist
Mandag 18. juni 2018, kl. 10.

Samtaler forventes afholdt torsdag 21. juni 2018.

Send din ansøgning online til Gladsaxe Kommune. Klik på Send ansøgning og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Har du læst?
 

nr. 14/2016