Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Københavns Kommune, Socialforvaltningen,

København
07-11-2017

Praktiserende læger til konsulentfunktion som fast læge på socialpsykiatriske botilbud i København

Kontakt

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Islands Brygge 37
2300
København S
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
07-11-2017
Udløber:
11-12-2017
Kviknummer:
LJA-50912687
Jobtype:
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Almen medicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være med til at styrke den almen-medicinske behandling, kontinuitet og helhedsorienterede tilgang til socialt udsatte borgere med psykiske lidelser? Vil du dele ud af din faglige viden til en tværfaglig personalegruppe og være med til at vise, at en fast læge har betydning for en udsat gruppes sundhedstilstand? Så søger fire socialpsykiatriske botilbud i København nu fasttilknyttede praktiserende læger.

 

PLO, KL, Danske Regioner og Staten indgik i juli 2017 aftale om en ordning, hvor en eller flere praktiserende læger tilknyttes som fast læge på længerevarende botilbud for borgere med psykiske lidelser. I København begynder vi nu at implementere den ordning på en række af kommunens tilbud. Derfor søger vi praktiserende læger, som vil være faste læger på et af følgende botilbud:

 

Rønnebo (Brønshøj)

https://centernordvest.kk.dk/roennebo-botilbud  

 

Røde Mellemvej (Amager)

https://centeramager.kk.dk/artikel/botilbud  

 

Thorupgården (Nørrebro)

https://centernorrebro.kk.dk/artikel/thorupg%C3%A5rden-0

 

Hornemanns Vænge (Valby)

https://centercity.kk.dk/artikel/botilbuddet-hornemanns-v%C3%A6nge  

 

 

Din funktion som fast læge

Som fasttilknyttet læge skal du komme på botilbuddet på aftalte dage, hvor du udfører sygesikringsydelser for de beboere, du er praktiserende læge for, og som har behov for at blive tilset. Som del af ordningen kan du få nye patienter, selvom du har lukket for tilgang. Du aftaler med botilbuddet, hvor mange patienter du ønsker, og beboerne informeres herefter om, at de kan vælge dig som læge, hvis de ikke allerede er dine patienter. Vi ser selvfølgelig gerne, at du er fast læge for alle beboerne men er indstillet på at lave aftaler om antallet af beboere.

 

Derudover skal du fem timer om måneden yde faglig rådgivning og sparring til tilbuddets samlede personalegruppe om konkrete og generelle faglige problemstillinger. Personalet er en blanding af sundheds- og socialfagligt personale. Din egen basisviden er udgangspunktet for den løbende rådgivning og sparring, som ofte vil være før eller efter konsultationerne og også kan omfatte møder med fx tilbuddets ledelse, pårørende mv. Hvis flere læger tilknyttes botilbuddet vil rådgivningen muligvis deles på et tidspunkt.

 

Det konkrete set-up for din funktion tilrettelægges med afsæt i en løbende dialog mellem dig og tilbuddets ledelse. På den måde får du betydelig indflydelse på at udvikle tilbuddets sundhedsfaglige kvalitet og på, at ordningen tilrettelægges sådan, at den harmonerer med at have egen praksis ved siden af.

 

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du udover at være praktiserende læge:

 

  • Har interesse for psykiatrien og socialt udsatte borgere med multikomplekse sygdomsbilleder/problemstillinger og lav grad af compliance

  • Vil være sparringspartner for både sundheds- og socialfagligt personale og kan tilpasse din formidling til forskellige fagligheder

  • Vil udvikle samarbejdet med beboernes psykiatriske behandling

  • Vil bidrage til at udvikle den lokale ordning som fast læge samt gode arbejdsgange for indlæggelser og forebyggelse af indlæggelser

 

 

Vi tilbyder

 

  • En mulighed for at mindske den sociale ulighed i sundhed og forbedre helbredstilstanden hos sårbare borgere med sociale, fysiske og psykiske problemer

  • En ny og spændende funktion, hvor du får mulighed for at præge samarbejdet mellem praktiserende læge og botilbud til gavn for både læge, personale og beboere

  • Tæt samarbejde med botilbuddets ledelse og et personale med stor indsigt i socialpsykiatrien

 

 

Løn og kontraktforhold

 

Dine kontraktforhold bygger på aftalen om læger fasttilknyttet plejecentre i kommunerne i Region Hovedstaden se aftale her:

 

https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=c02ed111-f076-45d5-9431-5482210c6d06&cid=1518

 

Midler afsat til ordningen løber foreløbigt frem til ultimo 2020. Honorering for den faglige sparring er 939,91 kr. i timen (2018-priser). Honorering for sygesikringsydelser sker efter Overenskomst om almen praksis og afregnes på sædvanligvis af Region Hovedstaden.

 

Der afsættes ressourcer til, at du kan sætte dig ind i nye beboere og botilbuddet.

 

Yderligere information

Vil du vide mere om funktionen og botilbuddet, er du meget velkommen til at kontakte følgende:

 

Botilbuddet Rønnebo: Botilbudsleder Dorthe Fisker på 3045 3558.

 

Botilbuddet Røde Mellemvej: Botilbudsleder Sofie Riis på 3317 8301/2677 2368.

 

Botilbuddet Thorupgården: Botilbudsleder Daryoush Moslehi på 5374 2202.

 

Botilbuddet Hornemanns Vænge: Botilbudsleder Gitte Hesselvig på 3317 4961/4236 0508 eller Centersygeplejerske Mette Havnhøj Sørensen på 5171 4554.

 

I din ansøgning bedes du skrive på hvilket tilbud, du søger stillingen som fast læge.

 

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 11. december 2017

 

Vi forventer at holde samtaler i uge 50 og 51 eller efter aftale.

 

Om Københavns Kommunes 108 botilbud

Københavns Kommunes 108 botilbud for borgere med psykiske lidelser er organiseret under fire socialpsykiatriske centre. Borgere, der visiteres til disse botilbud, er vurderet til at have varig nedsat psykisk funktionsevne og behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og behandling. Alle centrene arbejder med afsæt i en tilgang til recovery og rehabilitering, hvor målet for alle borgere uanset boform er, at personen kommer sig helt eller delvist af psykisk sygdom.

Lignende job
Organkirurgi, Kolding Sygehus
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Rygcenter Syddanmark
Middelfart, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016