NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

Norge
05-07-2017

Professor / førsteamanuensis i medisin (palliasjon) kombinert med stilling som overlege

Kontakt

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Praktisk information
Oprettet:
05-07-2017
Udløber:
01-09-2017
Kviknummer:
LJA-47473433
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Onkologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

NTNU - kunnskap for en bedre verden

 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitetet. Mer informasjon finnes på www.ntnu.no

 

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 000 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

 

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det ledig 50 % fast stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (palliasjon) kombinert med 50 % stilling som overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF

 

Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKMM) og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) slås sammen til ett institutt fra 01.08.2017. Det nye instituttet vil hete Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Stillingen er administrativt tilknyttet IKOM og stillingsinnehaver vil være tilknyttet European Palliative Care Research Centre, se www.ntnu.edu/prc.

 

For mer informasjon om Kreftklinikken, se www.stolav.no/avdelinger/kreftklinikken

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet palliasjon. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

Spesifikke krav til kvalifikasjoner

Søkere må ha cand.med.-grad og må være spesialist i onkologi, og ha klinisk erfaring innen fagområdet palliativ medisin. Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig da stillingsinnehaveren også skal ta del i klinisk arbeide ved St. Olavs hospital HF.

 

Den som tilsettes må påregne og bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

 

For fullstendig stillingsbeskrivelse tilknyttet den vitenskapelige stillingen ved NTNU, trykk her

 

Kvalifikasjoner

 

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser

 • Evne til å arbeide selvstendig

 • Gode formidlingsevner

 • Evne til å skape et godt arbeidsmiljø

 

 

Vi kan tilby

 

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene

 • Et godt arbeidsmiljø og høyt faglig nivå

 • Arbeidsplasser som er IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv)

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger

 • Lønn i henhold til avtaler gjeldende for NTNU og St. Olavs Hospital HF

 

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke.

 

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

 

Søknadens innhold

 Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.

 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider publiserte eller under publisering som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)

 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen

 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

 • Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap fås ved henvendelse til:

Instituttleder Magne Børset, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKMM), Tlf. 72 57 30 38/911 94 488 , e-post magne.borset@ntnu.no.  

 

Instituttleder Torstein Baade Rø, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), Tlf. 72 57 40 51, e-post torstein.ro@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF fås ved henvendelse til:

Klinikksjef Arne Solberg, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF, Tlf. 72 82 58 46 / 413 33 092, e-post Arne.Solberg@stolav.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-rådgiver Yngve Lorentzen, HR-seksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Tlf. 73 59 89 95, e-post: yngve.lorentzen@ntnu.no  

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 01.09.2017

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Lignende job
Linde & Altschuler A/S
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016