Linköping Universitet

Linköping Universitet,

Linköping
18-11-2020

Professor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som överläkare/specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid Region Östergötland Linköping

Kontakt

Linköping Universitet

Praktisk information
Oprettet:
18-11-2020
Udløber:
11-01-2021
Kviknummer:
LJA-81398728
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Gynækologi,
Obstetrik
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ref LiU-2020-02965

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Professor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som överläkare/specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid Region Östergötland

med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ämnesområde

Obstetrik och gynekologi innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar och tillstånd i de kvinnliga reproduktionsorganen, reproduktiv hälsa, handläggning av såväl normal som komplicerad graviditet samt utredning och behandling av barnlöshet hos både män och kvinnor. I denna anställning ges preferens åt gynekologisk inriktning. 

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Vid Linköpings universitet bedrivs idag en bred och framgångsrik forskning inom stora delar av ämnesområdet. Inom ämnet finns idag två universitetsanställningar (professurer) samt tre adjungerade professorer och två adjungerade lektorer.

Innehavare för den nu utlysta anställningen förväntas ha en högaktiv forskningsverksamhet, där vi nu i första hand söker en akademisk ledare med inriktning mot gynekologisk verksamhet.

Arbetsuppgifterna för denna anställning har tonvikt på forskning, men undervisning inom framför allt läkarprogrammet ingår också i arbetsuppgifterna.

Den sökande ska också ha god erfarenhet av kliniska och administrativa uppgifter och förväntas delta i utvecklingen av vården, akademiskt såväl som kliniskt, genom arbete vid Region Östergötland. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga.

Undervisning kommer i första hand att ske på svenska och i förekommande fall också på engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.  

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.  

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.  

Annan skicklighet ska ha visats genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom yrket/professionen.  

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.  

Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen Ansök nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 januari 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 21 49

christina.lundgren@liu.se 

Peter Påhlsson, Professor

013-28 68 24

peter.pahlsson@liu.se

Anette Wiklund, HR-partner

013-28 68 41

anette.wiklund@liu.se


Har du læst?
 

nr. 14/2016