Gem annonce
Uit Norges arktiske Universitet

Uit Norges arktiske Universitet,

Tromsø
25-02-2020

Professor/førsteamanuensis i medisinsk vitenskapelig kompetanse ved Enhet for legeutdanning

Kontakt

Uit Norges arktiske Universitet

Praktisk information
Oprettet:
25-02-2020
Udløber:
31-03-2020
Kviknummer:
LJA-79491864
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed

Om stillingen og VITKOM

Ved Enhet for legeutdanning, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i medisinsk vitenskapelig kompetanse med faglig ansvar for det langsgående tema Vitenskapelig kompetanse i studieplan for profesjonsstudiet i medisin.

Vårt mål er å utdanne leger med helhetlig profesjonell og akademisk kompetanse som gjør dem i stand til å behandle sykdom, redusere lidelse og fremme helse gjennom pasientrettet og tverrfaglig arbeid i helsetjenesten, undervisning, fagutvikling, forskning og formidlingsarbeid.

Vitenskapelig kompetanse (VITKOM) omhandler grunnleggende prinsipper i medisinsk forskningsmetode i form av epidemiologi, klinisk epidemiologi, biostatistikk, vitenskapelig kunnskapsevaluering, pasientsikkerhet- og kvalitetsforbedringsarbeid.

Utvikling av vitenskapelig kompetanse vies betydelig plass i den integrerte studieplanen og innholdet utvikles kontinuerlig i tråd med utviklingen i helsevesenet og samfunnet for øvrig. Målsettingen for undervisningen er å gi studentene en bred metodisk plattform og et grunnlag for kritisk forståelse av hvordan medisinsk kunnskap genereres, utfordres og fornyes gjennom undervisning og forskning, og hvordan denne kunnskapen formidles i møte med pasienter, pårørende og samfunn.

Undervisningen i VITKOM er langsgående fra første til siste studieåret. Introduksjonen til fagfeltet gjennomføres sammen med andre helseprofesjonsutdanninger i første studieår. Teorigrunnlaget for fagfeltet undervises andre studieåret. Ut over dette er all annen undervisning integrert og tematisk tilrettelagt i de ulike emnene og årene i studieplanen.

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieleder Christen Peder Dahl, epost: Christen.p.dahl@uit.no, tlf. +47 97 67 68 68.


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Har du læst?
 

nr. 14/2016