Gem annonce
Kriminalforsorgen, Herstedvester Fængsel

Kriminalforsorgen, Herstedvester Fængsel,

Albertslund
06-07-2020

Psykiater søges til Herstedvester fængsel - retspsykiatri i en unik ramme

Kontakt

Kriminalforsorgen, Herstedvester Fængsel

Holsbjergvej 20
Albertslund
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
06-07-2020
Udløber:
31-08-2020
Kviknummer:
LJA-80603570
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Psykiatri
Beliggenhed

Er du speciallæge i psykiatri eller har du overvejelser om at blive speciallæge i psykiatri og venter på at få hoveduddannelsen?

 

Hovedparten af fængslets indsatte afsoner lange evt. tidsubestemte fængselsstraffe og frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger, herunder især psykopatologi forenelig med lidelser inden for personlighedsforstyrrelsesspektret.

 

Fængslet har en række forskellige behandlingstilbud herunder misbrugsbehandling. Fængslet løfter også en motivationsopgave vedr. sædelighedsdømte, som venter på overflytning til Herstedvester fængsel, foruden at der påbegyndes og varetages kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling.

 

Herstedvester fængsel er det eneste lukkede fængsel i Danmark med særlige behandlingsopgaver og der foregår visitation ved psykiater til stort set alle indsættelserne i fængslet.

 

Fængslet har en række forskellige behandlingstilbud, herunder misbrugsbehandling. Fængslet løfter også en motivationsopgave vedr. sædelighedsdømte som venter på overflytning til Herstedvester fængsel, foruden at der påbegyndes og varetages kønsdriftdæmpende medicinsk behandling.

 

Behandlergruppen, som du vil blive en del af, udgøres af en større gruppe psykologer, 2 3 psykiatere, to somatiske læger ansat på konsulentbasis, fem sygeplejersker og en endokrinologisk lægekonsulent. Derudover er der et tæt samarbejde med fængslets øvrige personale, herunder bl.a. fængselsbetjente, socialrådgivere og jurister.

 

Du får her en unik mulighed for at bevæge dig rundt i psykiatriens og retspsykiatriens afkroge og beskæftige dig med både hyppigt forekommende psykiatriske lidelser, men også de mere komplekse og unikke psykiatriske problemstillinger bl.a. i tæt samarbejde med fængslets jurister.

 

At arbejde i Herstedvester Fængsel er attraktivt fordi der er mulighed for at dygtiggøre sig i udredninger, få mulighed for lange psykoterapeutiske forløb under supervision, løse særlige retspsykiatriske udfordringer, få kendskab til risikovurderinger, superviseret erklæringsskrivning og udredning samt behandling af sædelighedskriminelle i et tæt samarbejde med en stor tværfaglig gruppe. Vi afholder samratings og kliniske konferencer, som du også vil blive en del af.

 

Stillingen er vagtfri og der er mulighed for at frigøre tid til et forskningsprojekt.

 

Vi forventer, at du

  • Er fagligt velfunderet

  • Har gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt

  • Er indstillet på tværfagligt samarbejde

  • Har klinisk erfaring med et psykosocialt belastet klientel

  • Udviser stabilt fremmøde

  • Er kreativ og kan arbejde med det muliges kunst.

 

Vi kan bruge en yngre læge/psykiater, gerne på fuld tid, men der er også mulighed for høj grad af fleksiblitet og f.eks. ansættelse på time/konsulentbasis. Ansøgere med retspsykiatrisk erfaring foretrækkes. Ansøgere uden retspsykiatrisk erfaring vil få mulighed for at gennemgå den retspsykiatriske ekspertuddannelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse 1. november 2020 eller snarest muligt herefter. Stillingen er som udgangspunkt med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, men der er også mulighed for høj grad af fleksibilitet og f.eks. ansættelse på time/konsulentbasis.

 

Ansættelse og aflønning som psykiater sker i henhold til den til hver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og foreningen af speciallæger for speciallæger i staten.

 

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen

 

Arbejdsstedet er Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej 20, Albertslund.

 

Herstedvester fængsel er et lukket landsdækkende fængsel, som varetager psykologisk/psykiatrisk udredning og behandling af indsatte med særlige behandlingsbehov. Fængslet har 166 pladser, heraf 20 særlige visitationspladser til sædelighedsdømte, 23 halvåbne pladser, 10 kvindepladser, 14 intensive pladser til psykisk og somatisk syge. Desuden huser fængslet forvaringsdømte grønlændere, som er dømt til anbringelse i Herstedvester fængsel.

 

Hovedparten af fængslets indsatte afsoner lange evt. tidsubestemte fængselsstraffe og frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger, herunder særligt lidelser inden for personlighedsforstyrrelsesspektret og misbrugsrelaterede problemstillinger.

 

Fængslet har en række forskellige behandlingstilbud, herunder misbrugsbehandling. Fængslet løfter også motivationsopgaven vedr. sædelighedsdømte, som venter på overflytning fra et arresthus til Herstedvester fængsel. I forhold til en mindre gruppe afsonere dømt for meget alvorlig sædelighedskriminalitet påbegyndes og varetages kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling.

 

Læs mere om Herstedvester fængsel her

 

Herstedvester Fængsel er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

 

Kriminalforsorgen Sjæland har ca. 750 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.kriminalforsorgen.dk.    

                       

Du søger stillingen via knappen søg stillingen. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

 

Ansøgningsfristen er den 31. august 2020 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 37.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

 

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte institutionschef Hanne Høgeh Rasmussen, tlf. 72 55 65 04 eller ledende overlæge Ulla Almegaard, tlf. 72551396.

 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 72554595 eller HR-konsulent Michelle Mønster Pedersen, tlf. 72555599 (HR-konsulenterne træffes ikke pga. ferie fra den 3. juli 2020 til og med den 28. juli 2020).

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Lignende job
Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik
København, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016