Region Hovedstaden

Region Hovedstaden,

København
09-09-2021

Region Hovedstaden søger socialoverlæger til nyoprettede stillinger

Kontakt

Region Hovedstaden

Praktisk information
Oprettet:
09-09-2021
Udløber:
03-10-2021
Kviknummer:
LJA-82637428
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Samfundsmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


Vil du være med til at udvikle, implementere og forankre socialoverlægefunktionen i Region Hovedstaden? Så er du måske en af regionens kommende socialoverlæger, som forankres fysisk og ledelsesmæssigt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH) eller på Amager og Hvidovre Hospital (AHH).

Region Hovedstaden har lighed i sundhed som et særligt fokusområde og ønsker at forbedre indsatsen for de mest socialt udsatte borgere i somatikken gennem styrkelse af fagligheden i forhold til særligt udsatte mennesker, der udover aktuel somatisk og/eller psykisk sygdom, har en særlig socialt udsathed, fx på grund af misbrug af rusmidler og/eller hjemløshed.

Med to nyoprettede stillinger på hhv. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og på Amager og Hvidovre Hospital, der i forvejen huser specialfunktioner særligt målrettet de mest udsatte borgere, skal indsatsen for de særligt socialt udsatte prioriteres og socialoverlægen vil få en vigtig rolle i at udvikle og understøtte etableringen af socialoverlægefunktionen, til gavn for de somatiske hospitaler i Region Hovedstaden. 

Ansvar og arbejdsopgaver

Stillingerne har enslydende stillingsbeskrivelse og er forankret på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i Akutmodtagelsen og på Amager og Hvidovre Hospital i staben, Patientforløb. Fælles for begge stillinger er, at de er forankret i et miljø med tæt kontakt til klinikken. Socialoverlægerne vil få et tæt samarbejde med hinanden og vil i tæt samarbejde med socialsygeplejerskerne være ansvarlig for at styrke fagligheden i pleje og behandling af socialt udsatte borgere.

 • Rådgivning i konkrete behandlingsforløb
 • Indføre nye behandlingsprincipper indenfor området baseret på evidensbaseret viden
 • Yde sparring og lægefaglig bistand/rådgivning til det øvrige personale i vanskelige forløb
 • Understøtte kvalitet og dokumentation af pleje og behandling af socialt udsatte patienter
 • Initiere og bidrage til forskning om behandling af særligt udsatte borgere mhp. at der opnås mere viden på området
 • Udbredelse af viden og understøttelse af kompetencer om behandling af særligt udsatte borgere løses i tæt samarbejde med mellem socialoverlægerne i somatikken og i psykiatrien og som skal tilrettelægges på en måde, som ligestiller alle hospitaler i Region Hovedstaden
 • Uddannelse og undervisning af det øvrige personale
 • Understøtte et tæt samarbejde om de særligt udsatte borgere mellem somatiske hospitalsafdelinger og psykiatrien, kommunernes social- og sundhedsforvaltninger, praktiserende læger, misbrugscentre, herberg m.fl.

Socialoverlægen har ikke behandlingsansvar.  

Vi søger en speciallæge, som

 • Er klinisk velfunderet
 • Har interesse for og forståelse for det hele menneske i indsatsen for de mest socialt udsatte borgere
 • Har dokumenteret erfaring med rusmiddelbehandling og praktisk erfaring med behandling af særligt udsatte borgere
 • Har en innovativ tilgang til udviklingen af samarbejdet på tværs af hospitaler og sektorer
 • Har pædagogiske og undervisningsmæssige evner
 • Er fleksibel, har godt humør og en positiv indstilling til arbejdet, kolleger og forandringer

Så motiveres du til at gøre en forskel i kraft af din ambition for at forbedre forløbet for de socialt udsatte, så er dette stillingen for dig.  

Proces og ansættelsesforhold

Ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til Sundhedsstyrelsens regler om faglig bedømmelse af overlægestilling, således at de 7 speciallægekompetencer beskrives separat. Derudover skal det fremgå af ansøgningen om, der er præferencer i forhold til ansættelsessted.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er søndag den 3. oktober 2021. Ansættelsessamtaler forventes at foregå i uge 41.  

Yderligere oplysninger, stillingsbeskrivelse samt forslag til model for ansættelse af socialoverlæger i somatikken kan rekvireres hos Jens Rasmussen, ledende overlæge i Akutmodtagelsen BFH på tlf. 26 19 88 01 og hos Lotte Hede, stabschef i Patientforløb AHH på tlf. 28 15 11 80.

 

Har du læst?
 

nr. 14/2016