Justitsministeriet - Retslægerådet

Justitsministeriet - Retslægerådet,

Viborg
10-09-2018

Sagkyndig for Retslægerådet

Kontakt

Justitsministeriet - Retslægerådet

Toldboden 2
8800
Viborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
10-09-2018
Udløber:
12-10-2018
Kviknummer:
LJA-65360183
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Almen medicin,
Psykiatri
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Under henvisning til 2, stk. 3, i lov om Retslægerådet søger Justitsministeriet en speciallæge som sagkyndig for Retslægerådet til beskikkelse snarest muligt.

Hvervet ønskes besat af en speciallæge med særlig indsigt i alkohol og medicin.

Beskikkelsen sker for 6 år med mulighed for genbeskikkelse.

Som sagkyndig deltager du inden for dit speciale sammen med Retslægerådets medlemmer og eventuelt ad hoc sagkyndige i behandlingen af enkeltsager, der forelægges for rådet. Der deltager som udgangspunkt tre medlemmer/sagkyndige i vurderingen af en sag.

Sagsbehandlingen er hovedsageligt baseret på skriftligt materiale, og vurderingen, der i almindelighed skal foretages inden for to uger, afgives skriftligt. Antallet af sager varierer afhængig af, hvilke sagstyper der forelægges Retslægerådet.

Ansøgningerne vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg med deltagelse af medlemmer af Retslægerådet og repræsentanter fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter. Der vil blive lagt vægt på uddannelsesmæssig baggrund og praktisk erfaring. Herudover vil videnskabelig aktivitet indgå i bedømmelsen. Det er en forudsætning for beskikkelse, at du er aktiv inden for dit speciale.

Honoraret udgør pt. 498 kr. pr. sag i aktuelt niveau.

Nærmere oplysninger om hvervet kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Eva Aaen, Retslægerådets sekretariat, på telefon 2219 3813.

Ansøgning indgives elektronisk på www.justitsministeriet.dk under punktet Karriere.

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 12. oktober 2018 kl. 12.00.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge hvervet.

Retslægerådet er et selvstændigt uafhængigt råd, der administrativt hører under Justitsministeriet. Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Rådet består af indtil 12 læger, pt. 10 læger, og et antal fast beskikkede sagkyndige, og det arbejder i to afdelinger, hvoraf den ene behandler retspsykiatriske spørgsmål og den anden alle øvrige retsmedicinske spørgsmål. Retslægerådets sekretariat er organisatorisk en del af Civilstyrelsen.

Læs mere om Retslægerådets virksomhed på www.justitsministeriet.dk eller www.retslaegeraadet.dk.

 

Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016