Region Midtjylland

Region Midtjylland,

Viborg
20-09-2018

Sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet Region Nord og Kontorchef for Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland

Kontakt

Region Midtjylland

Regionshuset Viborg
8800
Viborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
20-09-2018
Udløber:
10-10-2018
Kviknummer:
LJA-65731126
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du læge og vil du gerne arbejde med strategisk rådgivning og planlægning samt være med til at udvikle uddannelsesområdet? Vil du være med til at bidrage til, at udvikle nuværende og fremtidige medarbejdere i sundhedsvæsnet, så de har de rette kompetencer? Kunne du tænke dig både at stå i spidsen for den lægelige videreuddannelse i Region Nordjylland og Region Midtjylland og få ledelsen af Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland?

Så er der en stilling ledig, hvor du både bliver kontorchef for Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland og sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet Videreuddannelsesregion Nord, herunder leder af sekretariatet for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Her kommer du til at stå i spidsen for et kontor med løbende udvikling og 18 engagerede og dygtige medarbejdere, som repræsenterer en bred faglighed, og som arbejder selvstændigt med tradition for frihed under ansvar.

Opgaver som sekretariatschef for Lægelig Videreuddannelse

Sekretariatet for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord dækker både Region Midtjylland og Region Nordjylland. Sekretariatet står bl.a. for ansættelsesproceduren for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

Som sekretariatschef kommer du til at få et job, hvor du kan få stor indflydelse på udviklingen af den lægelige videreuddannelse både regionalt og nationalt.

Du vil få ansvar for:

 • Planlægning og organisering af den lægelige videreuddannelse inden for de rammer og retningslinjer, der udmeldes af Sundhedsstyrelsen.
 • Strategisk rådgivning af direktion, hospitaler og politikere, særligt i spørgsmål vedr. rekruttering, uddannelse og planlægning på lægeområdet.
 • Samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, øvrige videreuddannelsesregioner m.fl. omkring den lægelige videreuddannelse.
 • At sikre balancerede beslutningsprocesser mellem de politiske regioner i Videreuddannelsesregionen, herunder også forfølgelse af begge regioners målsætninger på uddannelsesområdet.

 

Som sekretariatschef indgår du i relevante råd og fora i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Du har sammen med den ledende lektor på Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health, Aarhus Universitet (CESU) ansvar for gruppen af postgraduate kliniske lektorer, som kontoret samarbejder tæt med i det daglige, omkring udvikling af den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

I forhold til det faglige omkring lægelig videreuddannelse, refererer du til formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Du får også et tæt samarbejde med HR funktionerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland, samt andre relevante parter.

Om Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Hver af de tre videreuddannelsesregioner, Nord, Syd og Øst, har et Regionalt Råd for Lægers Videreuddannelse. Rådene er nedsat i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006.

Formålet med etablering af de regionale råd for lægers videreuddannelse er at sikre:

 • En høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse.
 •  Anvendelse af relevante pædagogiske metoder og udvikling af nye pædagogiske metoder.
 • Smidig håndtering af de individuelle uddannelsesforløb, og
 • En løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten.

 

Rådets opgaver er at rådgive Region Midtjylland og Region Nordjylland om den lægelige videreuddannelse. Hertil kommer en række andre opgaver, bl.a. at træffe beslutning om fordeling af lægelige uddannelsesforløb indenfor videreuddannelsesregionen, godkendelse af uddannelsesafdelinger og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb i den kliniske basisuddannelse og speciallægeuddannelse.

Opgaver som kontorchef for Sundhedsuddannelser

Som kontorchef får du ansvar for ledelsen af Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland.

Ledelsesopgaven varetages i samarbejde med vicekontorchefen, der har det faglige ansvar for strategisk koordinering og planlægning vedrørende erhvervsuddannelser og professionsbache- lor uddannelser og efter- og videreuddannelser på disse områder. Sammen med vicekontorchefen skal du bl.a. arbejde for, at der bliver størst mulig sammenhæng og synergi på tværs af faggrupper og uddannelser i den måde, opgaverne på uddannelsesområdet varetages på.

Du skal kunne lede og udvikle et tværfagligt miljø i Koncern HR, Sundhedsuddannelser og sikre effektiv og smidig administration i alle kontorets opgave med fokus på effektiv ressourceudnyttelse. Du har ansvaret for at sikre trivsel samt et sundt og sikkert arbejdsmiljø i afdelingen.

Som kontorchef får du et særligt fagligt ansvar for opgaver i relation til, løbende udvikling af den lægelige grund-, videre- og efteruddannelse på hospitaler og i praksissektoren i Region Midtjylland, i samråd med hospitalsledelser, uddannelseskoordinatorer og øvrige dele af administrationen. Kontorchefen indgår i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.

Kontorchefen indgår i tæt samarbejde med regionens sundhedsstab og hospitalsledelser, men har også mange andre interne og eksterne samarbejdspartnere regionalt og nationalt. Herunder deltager kontorchefen i møder i Klinikforum i Region Midtjylland og efter behov i øvrige relevante fora.

Kontorchefen skal aktivt arbejde for, at uddannelse understøtter regionale udviklings- og driftsbehov på sundhedsområdet.

Kontorchefen refererer til afdelingschefen for Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø og indgår i ledelsesgruppen i Koncern HR.

Om Koncern HR, Sundhedsuddannelser:

Koncern HR, Sundhedsuddannelsers hovedopgave er at medvirke til, at medarbejderne i sundhedsvæsenet har de kompetencer, der er behov for - særligt set i forhold til de målsætninger, Region Midtjylland har på sundhedsområdet. Disse er bl.a. beskrevet i regionens sundhedsplan, og handler om større sammenhæng i behandlingen i sundhedsvæsenet, styrket patientsikkerhed og kvalitet, og øget fokus på et sundhedsvæsen på patientens præmisser.

Opgaverne i kontoret handler bl.a. om at konkretisere, hvad målsætningerne betyder i forhold til behovet for kompetencer hos medarbejderne på hospitalerne m.v. Opgaverne løses i dialog med relevante samarbejdspartnere, både internt i regionen og eksternt.

Afdelingens mission er at skabe rammer og sammenhæng på uddannelsesområdet.

Afdelingens vision er at gøre en markant forskel på uddannelsesområdet, så der er sundhedsprofessionelle med de rette kompetencer nu og i fremtiden.

Koncern HR, Sundhedsuddannelser har p.t. 18 medarbejdere. Opgaverne ligger indenfor følgende tre hovedområder:

 • Strategisk planlægning, koordinering og udvikling af uddannelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland.
 • Sekretariat for Videreuddannelsesregion Nord (Region Midtjylland og Region Nordjylland) vedrørende lægers videreuddannelse til speciallæger.
 • Nationalt sekretariat for specialpsykologuddannelsen, som omfatter opgaver i forbindelse med en forholdsvis ny videreuddannelse for psykologer.

 

Kvalifikationskrav

Ansøgere til stillingen som sekretariatschef og kontorchef skal være uddannet speciallæge, og vil blive bedømt i forhold til alle lægeroller. Du har et bredt kendskab til lægeligt arbejde på tværs af specialer og geografi. Du har ledererfaring og gerne relevant lederuddannelse

Som person har du:

 • Gode samarbejdsevner.
 • Evne til at sikre høj kvalitet i kontorets sagsbehandling, i sekretariatsbetjeningen af Det Regionale Råd og i opgaveløsningen for Region Midtjylland.
 • Evne til at kunne agere / navigere i det politisk-administrative system i et spændingsfelt med mange aktører og interessenter.
 • Evne til at beherske en ligeværdig dialog med mange aktører i et tværfagligt miljø.
 • Evne og lyst til ledelse i konstruktiv dialog med ansatte og samarbejdspartnere i et tværfagligt miljø.
 • Lyst til præge fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen.
 • Interesse for grunduddannelser generelt rettet mod sundhedsvæsnet.

 

Særligt lægges vægt på:

 • Dansk autorisation som læge og speciallægeanerkendelse.
 • Kendskab til og dokumenteret erfaring med lægelig videreuddannelse.
 • Relevant ledelses erfaring.

Vi lægger vægt på Region Midtjyllands værdier som er dialog, dygtighed og dristighed. Ledelsesmæssigt forventes det, at kontorchefen forstår at uddelegere opgaver og anvende de kompetencer, der er i afdelingen, samt kan motivere og begejstre medarbejdere og kolleger til at gøre en forskel via uddannelse for patienter og borgere.

Kontoret ligger i Regionshuset Viborg, og du skal være indstillet på en vis rejseaktivitet i Region Nordjylland, Region Midtjylland og nationalt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på overenskomstvilkår med aflønning svarende til en ledende overlæge. (For nuværende tjenestemænd kan ansættelsen ske efter Aftale for lægelige chefer).

Stillingen ønskes besat fra 1. januar 2019.

Yderlige oplysninger

For yderligere oplysninger henvises til:

Ditte Hughes, Afdelingschef, Koncern HR, Region Midtjylland, tlf. 2066 1412.

Lone Winther Jensen, Lægefaglig direktør, Regionshospitalet Randers og formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord, tlf. 4027 8297.

Du kan læse mere om:

 

Ansøgning

Stillingen søges ved at klikke på "send ansøgning" nederst i stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: Onsdag, den 10. oktober 2018

Samtaler afholdes i Aarhus: Onsdag, den 24. oktober og onsdag, den 7. november.

Der anvendes personprofiltest i forbindelse med besættelsen af stillingen.

Lignende job
Hæmatologisk Afdeling X Odense
Odense, Fyn
Har du læst?
 

nr. 14/2016