Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF,

Oslo
02-07-2020

Seksjonsleder

Kontakt

Oslo universitetssykehus HF

Kirkeveien 166
0450
Oslo
Danmark
Tlf: +47 915 02770
Praktisk information
Oprettet:
02-07-2020
Udløber:
20-07-2020
Kviknummer:
LJA-80581539
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Diagnostisk radiologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Seksjonsleder ved Seksjon for barneradiologi Ullevål, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.

 

Fra 1.10.20 er stillingen som seksjonsleder ved Seksjon for barneradiologi Ullevål, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker, ledig. Stillingen inngår i ledergruppen ved Avdeling for radiologi Ullevål/Aker.

 

To overlegestillinger ved seksjonen skal også besettes. Overlegestillingene er lyst ut i en egen annonse med referansenummer 4260425189, og dersom du er interessert i overlegestilling må du i tillegg søke på denne annonsen.

 

Seksjonsleders ansvarsområde er diagnostikk innen barneradiologi, utdanning og kompetanseutvikling samt forskning.

 

Stillingsinnehaver har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder.

 

Det gjøres oppmerksom på at stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver kan endres som følge av det pågående integrasjons- og omstillingsarbeidet innen Oslo universitetssykehus.

 

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

 

Søknadsfrist:

20.07.2020

 

Arbeidsgiver:

Oslo universitetssykehus HF

 

Sted:

Oslo

 

Stillingstittel:

Seksjonsleder

 

Heltid / Deltid:

Heltid

 

Ansettelsesform:

Fast

 

Stillingsprosent:

100

 

Webcruiter-ID:

4260651158

 

Stillinger:

1

 

Startdato:

01.10.2020

 

Arbeidsoppgaver 

Seksjonsleder skal: 

 

 • Motivere ansatte til å oppnå faglige resultater

 • Prioritere kontinuerlig arbeid for godt arbeidsmiljø

 • Sikre god samhandling med andre seksjoner i avdelingen, samt med andre avdelinger i og utenfor klinikken, herunder sørge for god kontakt og samarbeid med aktuelle klinikere slik at hensiktsmessig bruk av radiologi sikres

 • Ha samlet fag-, personal- og driftsansvar for seksjonens virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå

 • Sammen med fagradiografer sørge for at MR- og CT protokoller som hører under seksjonens fagområde, er slik utformet at undersøkelsene gir svar på relevante kliniske problemstillinger

 • Ha medansvar for budsjett og måloppnåelse i avdelingen

 • Ha ansvar for diagnostikk- og behandlingskvalitet innen seksjonens fagområder

 • Sørge for at arbeidsprosesser knyttet til pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid gjennomføres, inkludert seksjonens HMS-arbeid

 • Tilrettelegge for forskning, metodeutvikling og undervisning i enheten

 • Sikre at seksjonens personell innehar nødvendig kompetanse gjennom aktiv fagutvikling og rekruttering

 • Utføre løpende resultatoppfølgingsoppgaver og rapportering til avdelingsleder

 • Bidra til og ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjenesten på lokalt nivå                       

 

Kvalifikasjoner 

 

 • Spesialist i radiologi 

 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse er ønskelig

 • Erfaring fra omstillingsprosesser er ønskelig

 • Akademisk kompetanse vektlegges

 

Personlige egenskaper 

 

 • Evne til å lede, slik at medarbeidere trives og holder høy faglig standard 

 • Evne til og motivere, engasjere og utvikle medarbeideres kompetanse

 • Evne til å beslutte og iverksette handling 

 • Evne til å påvirke

 • Evne til å skape relasjoner og nettverk 

 • Evne til å håndtere stress  

 • Evne til strategisk tenkning og fleksibilitet

 

Vi tilbyr 

 

 • Et godt arbeidsmiljø 

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

 • En arbeidsplass i en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

 

Arbeidssted  

Ullevål, 0450 Oslo

Norge

 

Kontaktinformasjon 

Gunnar Sandbæk

Avdelingsleder

90953874

gsandb@ous-hf.no

 

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Har du læst?
 

nr. 14/2016