Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF),

Tønsberg
10-12-2018

Seksjonsleder / Overlege - Sykehuset i Vestfold HF, Medisinsk klinikk,Lungeseksjonen

Kontakt

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Praktisk information
Oprettet:
10-12-2018
Udløber:
01-02-2019
Kviknummer:
LJA-68730358
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Lungesygdomme
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Sykehuset i Vestfold har ansvar for Vestfold fylke med opptaksområde på 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk rommer organisatorisk de indremedisinske spesialiteter, nevrologi og pediatri.

Lungeseksjonen har 8 overlegestillinger og 5 stillinger for LIS. Sengeposten har 28 senger. I tillegg har seksjonen ansvar for medisinsk overvåkingsenhet med 8 senger. Seksjonsleder rapporterer til avdelingssjef for medisinske fag.

Lungeseksjonen har laboratorium for bronkoskopi inkl. endoskopisk bronkial ultralyd, velutstyrt respirasjonsfysiologisk laboratorium inkl. ergospirometri. Det gjøres utstrakt utredning og behandling av pusterelaterte søvnforstyrrelser i samarbeid med ØNH-seksjonen og respirasjonsstøttebehandling ved andre lungelidelser. Seksjonen har PhD-kompetanse og det pågår aktiv forskning på PhD-nivå. Overlegene inngår i generell indremedisinsk vaktlinje eller i vaktlinje som kompetanseansvarlig i Akuttsenteret.

Vi søker medisinskfaglig seksjonsleder ved lungeseksjonen.

Sykehuset i Vestfold skal ivareta det medisinske ansvar for befolkningen på en god måte innenfor de ressursrammer som er gitt. Som seksjonsleder får du fag-, økonomi- og personalansvar. Du forventes primært å være leder, fordeling av arbeidstid mellom ledelse og klinisk arbeid avtales. Du får lederstøtte som i nært samarbeid med deg ivaretar rutinemessige administrative oppgaver. Det legges vekt på at du har egenskaper og motivasjon for å lede og utvikle seksjonen fremover og å bidra til at vedtatte målsettinger for klinisk aktivitet, forskning og fagutvikling nås. Det forventes gode samarbeidsevner, høy faglig og etisk standard og evne til å motivere og ivareta medarbeidere.

Personlige egenskaper som vektlegges vil være:

Relasjonelle ferdigheter som bidrar til samarbeid, faglig utvikling og trivsel

Evne til god samhandling med andre yrkesgrupper.

Tydelighet og forutsigbarhet.

Forståelse for at seksjonen er en del av en større organisasjon.

Evne til gjennomføring når avgjørelser er tatt.

Helhetlig økonomisk forståelse.

Spesialitet: Lungemedisin.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha god kunnskap om spesialisthelsetjenesten og innsikt i sykehusdrift.
 • Søker må kunne vise til ledererfaring og resultater, og bør ha erfaring fra endringsledelse.
 • Søker bør være godkjent spesialist i lungemedisin, men søker med annen bakgrunn som kan vise til god lederkompetanse kan vurderes.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

 

Utdanningsretning

 • Medisin
 •  Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet

Vi tilbyr

 • Et kompetent og dedikert fagmiljø med stort arbeidsområde.
 • Interessante lederoppgaver med mulighet til å påvirke utviklingen i eget fagfelt.
 • Lønn etter avtale.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Pensjonsordning i KLP.

Udvalgte job
Lignende job
Reumatologisk Afdeling C Odense
Odense, Fyn
Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016