St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital,

Trondheim
27-01-2021

Seksjonsoverlege / professor /førsteamanuensis ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Kontakt

St. Olavs Hospital

Olav Kyrres gt. 11
7030
Trondheim
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
27-01-2021
Udløber:
28-02-2021
Kviknummer:
LJA-81638633
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Gynækologi
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kvinneklinikken, St. Olavs hospital


Kvinneklinikken har 5 seksjoner: Fødeseksjonen, Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv
fostermedisin, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen.
Det er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær - og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakten har hjemmevakt om natten.

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, og selektiv og uselektiv fosterreduksjon. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet. 

Tjenesten er tverrfaglig sammensatt og krever høy faglig kompetanse. For å sikre god kvalitet og lik tilgjengelighet, er tjenesten sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste.

For kvalifiserte søkere vil det være mulighet for bistilling ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,  NTNU (www.ntnu.no/ikom)  som professor II / førsteamanuensis II i medisin (gynekologi og obstetrikk). Se krav til ansettelse i stilling som professor/førsteamanuensis i 1-2 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  (Lovdata)

   
Stillingen er ledig fra 1.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 •  Seksjonsoverlegen har personalansvar for legene som er knyttet til seksjonen. Det legges stor vekt på
  opplæring av leger i spesialisering samt videreutdanning og kompetansebygging for leger med
  spesialitet.
 • Den som tilsettes vil forutsettes å delta i undervisningen av medisinske studenter. Hoveddelen av undervisningen skjer på engelsk.
 • Det er et uttalt mål i Kvinneklinikken at ledelse skal inkludere tverrfaglig teamarbeid, strategi for faglig og vitenskapelig utvikling samt ansvar for drift og økonomi.
 • Det forventes at seksjonsoverlegen stimulerer til forskningsaktivitet - både ved egen forskning og veiledning av jordmødre / leger ved klinikken.


Kvalifikasjoner

 •  Til seksjonsoverlegestillingen kreves spesialitet innen gynekologi og obstetrikk
 • Bred klinisk erfaring og høy kunnskap om fostermedisin og invasive prosedyrer
 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon, eller som minimum behersker et skandinavisk språk.
 • Lederutdanning, akademisk kompetanse, administrativ erfaring, , vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner


Vi tilbyr

 • Gjeldende tilsettingsvilkår for leger ved universitetsklinikk.
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske lægeforening.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


Har du læst?
 

nr. 14/2016