Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed,

Storkøbenhavn
30-04-2020

Sektionsleder (overlæge) til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst i København

Kontakt

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge
2300
København S
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
30-04-2020
Udløber:
24-05-2020
Kviknummer:
LJA-80184164
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Speciale uafhængig
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hvis du vil have en anderledes og spændende karriere som læge og leder, skal du søge dette job.

 

Om Tilsyn og Rådgivning Øst

Vi er en stor enhed med ca. 100 medarbejdere (herunder eksterne konsulenter, bl.a. styrelsens sagkyndige rådgivere), 4 sektionsledere og en enhedschef.

 

I Tilsyn og Rådgivning Øst varetager vi tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsvæsenets organisationer i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder om anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, blod, væv og organer, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. Vi har et stort samarbejde med styrelsens andre enheder, herunder den sundhedsjuridiske enhed, vores læringsenhed og enhed for autorisation og analyse.

 

Enheden er præget af et godt kollegialt samarbejde med fokus på udvikling og læring. Personalet består af bl.a. læger, oversygeplejersker, tandlæger, folkesundhedsvidenskabskandidater og andre akademikere, administrativt personale og studentermedhjælpere. Vi er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin, hvor vi har gode evalueringer fra uddannelseslægerne samt en fin inspektorrapport.

 

Dit arbejde

Du vil blive personaleleder for ca. 20 medarbejdere med forskellig akademisk baggrund, primært læger med forskellig anciennitet og speciallægebaggrund. Du bliver en del af enhedsledelsen, som består af fire sektionsledere og enhedschefen, samt en del af den faglige ledelse med de fagområdeansvarlige overlæger og oversygeplejersker. Du vil selv refererer til enhedschefen.

 

Dine ledelsesopgaver vil ligge inden for vores tilsyns- og rådgivningsportefølje. Den endelige fordeling af faglige ansvarsområder mellem dig og enhedens øvrige sektionsledere vil blive fastlagt, når vi kender dine kompetencer og ønsker.

 

Ud over den almindelige drift af både individ- og organisationstilsyn samt rådgivningsopgaverne, vil opgaveporteføljen bestå af besvarelse af folketingsspørgsmål og bestillinger på projekter fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Vi har en lægebemandet beredskabsvagt uden for normal arbejdstid, som der er mulighed for at deltage i.

 

I samarbejde med vores presse- og kommunikationsafdeling vil du skulle svare på spørgsmål fra medierne.

 

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du er uddannet speciallæge med en klinisk ballast og et godt kendskab til sundhedsvæsenet. Du har erfaring med og uddannelse inden for ledelse, og du er vant til at træffe selvstændige beslutninger og få dem gennemført. Erfaring med myndighedsarbejde er en fordel men ikke et krav.

 

Vi lægger derudover vægt på, at du:

 

  • har stor personlig integritet

  • er struktureret, og når dine mål

  • kan samle og motivere dine medarbejdere

  • finder sundhedsjura interessant

  • har lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt

  • har gode kommunikative evner

  • evner at veksle mellem en uformel omgangstone samtidig med, at du kan træde i karakter, når det gælder.

 

Vi tilbyder

Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv med fokus på patientsikkerheden under sundhedsjuridiske rammer.

 

En grundig introduktion til styrelsen og vores opgaveporteføjle.

 

Relevante kurser (f.eks. inden for sundhedsjura, ledelse og medietræning).

 

Et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til indbyrdes sparring og en uformel men respektfuld omgangsform.

 

Om ansættelsen

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

 

Ansættelse som overlæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

 

Kontakt os gerne

Du er velkommen til at ringe eller maile til enhedschef, overlæge, ph.d., Anette Lykke Petri, tlf. 7222 7929, alp@stps.dk, for yderligere oplysninger om stillingen.

 

 Er du interesseret?

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22 og 23. Du kan læse mere om os her.

 

Generelt om styrelsen

I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

 

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

 

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

 

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

 

 Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

 

 Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Lignende job
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa, Syd- og Sønderjylland
Børnelægeklinikken Brønderslev v/Karen Tilma
Brønderslev, Nordjylland
Har du læst?
 

nr. 14/2016