Odense Kommune

Odense Kommune,

Odense
01-11-2017

Sociallæge til Tværfagligt sundhedsteam

Kontakt

Odense Kommune

Flakhaven 2
5000
Odense C
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
01-11-2017
Udløber:
16-11-2017
Kviknummer:
LJA-50677787
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Samfundsmedicin/socialmedicin
Beliggenhed
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, Sygedagpenge søger fagligt stærk sociallæge med et arbejdsmarkedsrettet perspektiv til nyoprettet fuldtidsstilling i tværfagligt sundhedsteam på sygedagpengeområdet pr. 1. januar 2018.

 

Om os

Sygedagpengeområdets kerneopgave er at støtte og motivere sygedagpengemodtagere til at udvikle og genvinde arbejdsevne og vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Der er dog stadig rigtig mange sygemeldinger, der ender i langvarige sygeforløb. Det sker især, hvis der ikke umiddelbart igangsættes en meget tidlig indsats for at få afdækket den sygemeldtes situation og muligheder for raskmelding. Dette med henblik på at tilrettelægge det rette individuelle forløb for borgeren, der tager udgangspunkt i dennes konkrete behov.

 

Forvaltningen ønsker at forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid samt reducere antallet af længerevarende sygedagpengesager. På den baggrund investeres der i et tværfagligt sundhedsteam, hvis indsats skal være målrettet sygedagpengemodtagere i Odense Kommune.

 

Teamet skal sammen med jobrådgivere og jobkonsulenter sikre en hurtigere og mere intensiveret indsats samt en tværfaglig og koordinerende tilgang, der kan afklare den enkelte borgers situation med henblik på, at der bliver lagt en individuel plan frem mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 

Er du optaget af det tværfaglige og koordinerende arbejde, der er knyttet til en sådan tidlig indsats overfor sygedagpengemodtagere? Kan du også se fordelene ved at arbejde tæt sammen med jobrådgivere, jobkonsulenter og de øvrige medarbejdere, der sammen med sundhedspersonerne, psykolog, psykiater og fysioterapeut, indgår i en afklaring af sygdomsramte borgere med udgangspunkt i disses konkrete behov? Så ser vi gerne en ansøgning fra dig, hvor du fortæller om dine erfaringer og resultater.

 

Om jobbet

Den nye sociallægestilling vil blive organisatorisk placeret i afsnit for Social- & Misbrugslæger og under lederen af dette, men dit daglige arbejde vil komme til at foregå i sygedagpengeafdelingen. Her vil du skulle arbejde på tværs i det sundhedsfaglige team. Vi fremmer således en lærende feed back-kultur i Odense Kommune i forhold til et tværgående og koordinerende samarbejde.

 

Sociallægerne yder bl.a. lægefaglig vejledning og rådgivning inden for det beskæftigelses- og socialfaglige område i Odense samt en række andre syddanske kommuner. Vi bidrager til at løse socialmedicinske problemstillinger i hele forvaltningen. Formålet er at forebygge og forhindre udstødelse af arbejdsmarkedet for de borgere, der har helbredsbetingede påvirkninger af deres sociale og arbejdsmæssige funktionsevne. I afsnittet arbejdes ud fra den bio-psyko-sociale opfattelse af sygdom og sundhed iht. ICF-modellen. I den socialmedicinske del er ansat 4 sekretærer, 1 psykolog og 5 læger. På alkohol- og stofmisbrugsområdet er ansat 6 læger.

 

Arbejdsopgaverne vil bestå i, sammen med det tværfaglige team, at udrede og afklare sygemeldte borgere.

 

Du bliver her en del af et aktivt team, der lægger vægt på samarbejde, tværfaglighed, faglig sparring, supervision og læring. Du kommer også til selv at deltage i undervisning. Du får mulighed for at deltage i relevante arbejdsgrupper og dermed i optimering og udvikling af socialmedicinske metoder, og du får også mulighed for at præge udviklingen af teamets metode, da der er tale om et udviklingsarbejde på sygedagpengeområdet.

 

Om dig

Kvalifikationer:

Vi søger en læge med speciallægeuddannelse eller tidligere erfaring med socialmedicin. Du har også forståelse for forskellige sociale og kulturelle baggrundes betydning for opfattelse og mestring af helbredsproblemer. Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner og evner til at bidrage aktivt til fremdrift og udvikling i et tværfagligt teamsamarbejde. Du skal være fleksibel og kunne agere i det politisk/administrative system. Erfaring med socialmedicinsk evaluering og forskning vægtes.

 

Om dig

Læge med samfundsmedicinsk speciallægeuddannelse fortrækkes, men andre specialer kan være relevante afhængigt af personlige kvalifikationer. Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med speciallægeuddannelse kan introduktionsstilling i samfundsmedicin eventuelt oprettes.

 

Vi lægger vægt på at du har:

  • En anerkendende og rehabiliterende helhedstilgang, der understøtter målet om, at borgeren har én plan, til hvilken der bidrages gennem flere afdelingers og fagpersoners samarbejde på tværs

  • Personlig gennemslagskraft og stærke kommunikative kompetencer

  • Gode evner til at opbygge professionelle relationer både til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere på tværs af forskellige fagligheder

  • Fokus på kerneopgaven, og at du i samarbejde med ledelsen prioriterer de tiltag, der fremmer dens løsning

 

Vi tilbyder

I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre en dynamisk feedback-kultur og styrke vores fælles læring og organisationens implementeringsevne. Vi tilbyder således et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og løbende udvikler vores metoder og kompetencer.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på www.odense.dk.

 

Du kan kontakte ledende socialoverlæge Lene Løgstrup på 2979 0709 for yderligere information om stillingen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Det praktiske

Ansøgningsfristen er torsdag, den 16. november 2017, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag, den 22. november 2017 om eftermiddagen.


Udvalgte job
Lignende job
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
LEO Pharma A/S
Ballerup, Storkøbenhavn
Har du læst?
 

nr. 14/2016